Stanowisko pracowników SOSzW

Płock, dn. 08 czerwca 2010r.

Nauczycieli i Pracowników  
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Płocku

w sprawie Projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2010  
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci  
i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
.

Więcej…
 

Apel w sprawie KN

Nauczyciele i Wychowawcy

Szkół i Placówek Oświatowych

Regionu Zielonogórskiego

Wszyscy

Rząd RP przystąpił do likwidacji Karty Nauczyciela. Wbrew zapewnieniom, że chodzi wyłącznie o nowelizację ustawy, wnikliwa analiza dokumentów strategicznych rządu pokazuje, iż Karta Nauczyciela nie jest w nich przewidywana.

Wobec takiego zagrożenia, Walne Zebranie Delegatów Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność“ w Zielonej Górze wzywa wszystkich nauczycieli i wychowawców

do niegłosowania w wyborach prezydenckich na Bronisława Komorowskiego, 

który wielokrotnie deklarował, że zaakceptuje każdą ustawę przedłożoną przez rząd.

Dzisiaj nie czas na sprawdzanie czy kandydat na prezydenta mówił szczerze. Nauczycieli nie stać na taki eksperyment. Musimy się bronić.

Przewodnicząca Sekcji Regionalnej

Bożena Pierzgalska

 

Europejska Konferencja Regionalna: Konferencja Pan- Europejska/ ETUCE Walne Zgromadzenie

European Regional Conference: Pan-European Conference/ETUCE General Assembly
W dniach 23-25 listopada odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie ETUCE- przedstawicieli europejskich, nauczycielskich związków zawodowych zrzeszonych w ETUCE oraz Konferencja Pan- Europa. Do Warszawy przybyło około 300 osób – przewodniczący, przedstawiciele międzynarodowi, członkowie zarządów oraz pracownicy sekretariatu ETUCE
z Brukseli.
Więcej…
 

Seminarium Dialog Społeczny w Edukacji - Dubrownik, Chorwacja, 20 – 22 września 2009

Reprezentanci NSZZ Solidarność:

Ryszard Proksa

Monika Kończyk

 

19 września- przybycie

 

20 września

Słowo powitalne- ETUCE Vice-President Martin Rømer, ETUCE General Secretary oraz Jean Claude Le Douaron, ekspert edukacyjny ETUI

Więcej…
 

Konferencja Międzynarodowa - „Kryzys w edukacji w krajach Europy Wschodniej i Centralnej” Warszawa 2-4 września 2009

Przedstawiciele NSZZ Solidarność:

Ryszard Proksa,

Halina Kurpińska

Monika Kończyk

 

2 września

17.00 Otwarcie

 

Więcej…
 

Spotkanie Grupy Doradczej Projektu „Stres w miejscu pracy- w szkole” BRUKSELA - 5 czerwca 2009

 “Teachers’ work-related stress: Implementing the ETUCE Action Plan and the European Autonomous Agreement on WRS”

Uczestnicy:

Anders Eklund, Lärarforbundet, Szwecja

Monika Konczyk, Solidarność SkOiW, Polska

Anne Jenter, GEW, Niemcy

ETUCE Sekretariat:

Susan Flocken, ETUCE ekspert projektowy, Belgia  

 

Więcej…
 

Gdańska SROiW: Stanowisko w sprawie podwyżek płac dla nauczycieli w 2010 roku

Gdańsk, 10. 09. 2009 r.

2,3% to nie 7%, czyli o podwyżkach dla nauczycieli średnio o ok. 40 zł netto miesięcznie

Stanowisko ws. płac nauczycieli

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – mając świadomość obecnych problemów gospodarczych – wyraża poparcie dla Zespołu Płacowego „Solidarności” oświatowej”, który odrzucił rządowe propozycje wzrostu płac w 2010 roku o 7% od września przyszłego roku.

Więcej…
 

Gdańska SROiW: Stanowisko w sprawie wdrażania dodatkowej, niepłatnej godziny od 1 września 2009 roku

Gdańsk, 10. 09. 2009 r.

Chaos organizacyjny, czyli dodatkowe godziny pracy w szkole

Oświadczenie

Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego wyraża swój sprzeciw wobec zasady i sposobu wdrażania od 1 września 2009 roku dodatkowej godziny w szkołach (od następnego roku szkolnego kolejnej w szkołach podstawowych i gimnazjach).

Potwierdzają się nasze obawy, które sygnalizowaliśmy w stanowisku z 20 stycznia 2009 r., domagającym się odejścia od tego szkodliwego projektu.

Wprowadzeniu w życie tych rozwiązań towarzyszy:

1/ Brak należytego przygotowania i wiedzy na ten temat (do dzisiaj czekamy na pełną odpowiedź ze strony MEN-u na pytania, jakie skierowaliśmy do władz oświatowych 21 kwietnia br. - czyli na kilka miesięcy przed nowym rokiem szkolnym!),

2/ Chaos organizacyjny,

3/ Trudności z organizacją tego typu dodatkowych zajęć szczególnie na terenach wiejskich - w szkołach, gdzie uczniowie są dowożeni i brak jest dodatkowych pomieszczeń,

4/ Coraz bardziej realne obawy nauczycieli, że będzie to kolejny, pozaprawny instrument –prowadzący do zwiększenia ich czasu pracy o charakterze dydaktycznym (dodatkowe godziny w tygodniowym rozkładzie pracy),

Ministerialne zalecenie, aby kierować się tzw. zdrowym rozsądkiem, nie jest kategorią formalno-prawną. Sekcja podjęła wstępne działania na rzecz skierowania tego swoistego BUBLA PRAWNEGO do Trybunału Konstytucyjnego, z uwagi na niejasność niektórych zapisów zawartych w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela i brak zgodności pomiędzy ustawą a rozporządzeniem o ramowych planach nauczania.

Bożena Brauer


Wojciech Książek

(Członek Prezydium Sekcji)


(Przewodniczący Sekcji)

Do wiadomości:

- Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej

- Komisja Edukacji Sejmu i Senatu RP,

- Jednostki samorządu terytorialnego w województwie pomorskim,

- Szkoły i placówki oświatowe w województwie pomorskim,

- Środki społecznego przekazu,

 

Gdańska SROiW: List otwarty do Pani Katarzyny Hall - Ministra Edukacji Narodowej


Gdańsk, 21. 04. 2009 rok

List otwarty do Pani Katarzyny Hall –

Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego – w ostatnim roku obecnej kadencji – kieruje do Ministerstwa Edukacji Narodowej zestaw problemów, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, a które, z różnych powodów, w naszej ocenie nie zostały w pełni zrealizowane.

Więcej…
 

Gdańska SROiW: Stanowisko i apele WZD Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania w Gdańsku

Gdańsk, 21. 04. 2009 rok

Apel

do Ministerstwa Edukacji Narodowej i organów prowadzących o tworzenie klas przysposabiających do pracy (uzawodowionych)

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego apeluje o powoływanie klas przysposabiających do pracy (uzawodowionych) dla uczniów w wieku 15 – 18 lat. Klasy takie powinny powstawać, z powodów wychowawczych i organizacyjnych, najlepiej przy szkołach zawodowych, dysponujących własną bazą warsztatową.

Więcej…
 

Gdańska SROiW: Stanowisko w sprawie korzystania ze wszystkich ekspertów w komisjach awansowych - pismo do Pomorskiego Kuratora Oświaty

Gdańsk, 24. 08. 2009 r.

Pan Zdzisław Szudrowicz – Pomorski Kurator Oświaty

Szanowny Panie Kuratorze,

Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie wykazu udziału ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego zorganizowanych w roku szkolnym 2008/2009 przez Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Więcej…
 

Łódzka Sekcja Regionalna: Porozumienie z Prezydentem Miasta Łodzi w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami

W dniu 8 maja 2009 roku NSZZ „Solidarność” Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Ziemi Łódzkiej zawarła porozumienie z Prezydentem Miasta Łodzi p. Jerzym Kropiwnickim w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.

Więcej…
 

Gdańska SROiW: Projekt petycji ws. liczebności uczniów w klasach,

W załączniku Projekt petycji ws. liczebności uczniów w klasach

 ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.