Filtr tytułów     Wyświetl: 
1 Nowe projekty aktów prawa. środa, 29 listopada 2017
2 Projekty rozporządzeń MEN ws wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w zawodach. poniedziałek, 27 listopada 2017
3 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. wtorek, 14 listopada 2017
4 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. piątek, 10 listopada 2017
5 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej wtorek, 07 listopada 2017
6 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. piątek, 03 listopada 2017
7 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej. piątek, 13 października 2017
8 Projekt rozporzadzenia MKiDN ws. dyrektorów. środa, 11 października 2017
9 Projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. wtorek, 03 października 2017
10 Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. wtorek, 26 września 2017
11 Projekty rozporządzeń. poniedziałek, 31 lipca 2017
12 Wiedza Edukacja Rozwój czwartek, 13 lipca 2017
13 Projekty rozporządzeń MEN. wtorek, 20 czerwca 2017
14 Projekty rozporządzeń MEN. wtorek, 13 czerwca 2017
15 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy uczniom. czwartek, 08 czerwca 2017
16 Projekty rozporządzeń MKiDN. czwartek, 08 czerwca 2017
17 Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. czwartek, 01 czerwca 2017
18 Projekty rozporządzeń MEN. poniedziałek, 29 maja 2017
19 Projekty rozporządzeń MEN. czwartek, 25 maja 2017
20 Projekt rozporządzenia MEN ws. kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi. środa, 17 maja 2017
21 Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. czwartek, 11 maja 2017
22 Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. piątek, 28 kwietnia 2017
23 Projekty rozporządzeń i ustaw. poniedziałek, 24 kwietnia 2017
24 Nowe projekty rozporządzeń. wtorek, 04 kwietnia 2017
25 Projekty rozporządzeń MKiDN. czwartek, 16 marca 2017
26 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii. środa, 08 marca 2017
27 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania.... . środa, 22 lutego 2017
28 Projekt rozporządzenia MZ: w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół. środa, 15 lutego 2017
29 Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. czwartek, 09 lutego 2017
30 Projekty rozporządzenia MEN: ,w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w turystyce. niedziela, 05 lutego 2017
31 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na prowadzenie placówki. piątek, 03 lutego 2017
32 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. czwartek, 26 stycznia 2017
33 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. czwartek, 26 stycznia 2017
34 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie organizacji publicznych szkół. środa, 25 stycznia 2017
35 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie oddziałów i szkól sportowych. środa, 25 stycznia 2017
36 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020. wtorek, 24 stycznia 2017
37 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie ramowych planów nauczania. wtorek, 24 stycznia 2017
38 Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. wtorek, 24 stycznia 2017
39 Projekt rozporządzenia MEN:w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki. piątek, 20 stycznia 2017
40 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. wtorek, 17 stycznia 2017
41 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. czwartek, 05 stycznia 2017
42 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. poniedziałek, 02 stycznia 2017
43 Terminy ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017. środa, 28 grudnia 2016
44 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. środa, 28 grudnia 2016
45 Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych. środa, 21 grudnia 2016
46 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej środa, 14 grudnia 2016
47 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sprawie dodatków ... wtorek, 13 grudnia 2016
48 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. piątek, 09 grudnia 2016
49 Projekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół. środa, 30 listopada 2016
50 Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na zgłoszenia kandydatów na arbitrów. poniedziałek, 21 listopada 2016
51 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie świadectw. poniedziałek, 21 listopada 2016
52 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie egzaminów. piątek, 18 listopada 2016
53 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. środa, 16 listopada 2016
54 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty. poniedziałek, 14 listopada 2016
55 Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. poniedziałek, 07 listopada 2016
56 Kary finansowe dla dyrektorów szkół. poniedziałek, 31 października 2016
57 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego. środa, 26 października 2016
58 Projekt rozporządzenia ws. dokonywania oceny pracy nauczyciela środa, 19 października 2016
59 Ramowe plany nauczania wtorek, 11 października 2016
60 KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY odnośnie nowelizacji art. 42 ust. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. piątek, 23 września 2016
61 Konferencja prasowa Ministra Edukacji Anny Zalewskiej- 16.09.2016r. Projekt ustawy prawo oświatowe. piątek, 16 września 2016
62 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. czwartek, 01 września 2016
63 Minister edukacji o likwidacji gimnazjów, reformie oświaty i przyszłości nauczycieli. sobota, 20 sierpnia 2016
64 Harmonogram egzaminów 2017r. sobota, 20 sierpnia 2016
65 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów. wtorek, 16 sierpnia 2016
66 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi. wtorek, 09 sierpnia 2016
67 Projekt rozporządzenia ws. rekrutacji. piątek, 05 sierpnia 2016
68 W Ministerstwie Edukacji Narodowej opracowane zostaną przepisy, które będą chroniły miejsca pracy nauczycieli. piątek, 05 sierpnia 2016
69 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. środa, 03 sierpnia 2016
70 Konkurs na stanowisko nauczyciela – doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli. poniedziałek, 25 lipca 2016
71 Projekt rozporządzenia w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego skierowany do konsultacji publicznych. poniedziałek, 25 lipca 2016
72 Projekt rozporządzenia ws. placówek doskonalenia nauczycieli. środa, 13 lipca 2016
73 Konferencja podsumowująca Ogólnopolską Debatę o Edukacji "Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana". wtorek, 28 czerwca 2016
74 Model szkolnictwa zawodowego poniedziałek, 27 czerwca 2016
75 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. poniedziałek, 13 czerwca 2016
76 Pismo minister edukacji narodowej skierowane do kuratorów oświaty w sprawie stosowania znowelizowanego przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. środa, 08 czerwca 2016
77 Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. środa, 08 czerwca 2016
78 Projekty rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. środa, 08 czerwca 2016
79 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci. środa, 08 czerwca 2016
80 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci. środa, 08 czerwca 2016
81 Projekt rozporządzenia ws. warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. poniedziałek, 30 maja 2016
82 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. poniedziałek, 30 maja 2016
83 Projekt rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży. wtorek, 24 maja 2016
84 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu danych gromadzonych w SIO. poniedziałek, 16 maja 2016
85 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli czwartek, 12 maja 2016
86 MON- projekt rozporządzenia ws. wykazu szkół oraz ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia. wtorek, 26 kwietnia 2016
87 Projekt rozporządzenia ws. podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. czwartek, 14 kwietnia 2016
88 Projekty rozporządzeń w sprawie świadectw, dyplomów oraz komisji dyscyplinarnych. środa, 13 kwietnia 2016
89 Projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. czwartek, 31 marca 2016
90 Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. środa, 30 marca 2016
91 Debaty o Edukacji. piątek, 18 marca 2016
92 Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. piątek, 18 marca 2016
93 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. poniedziałek, 07 marca 2016
94 Projekty rozporządzeń MEN ws. charakterystyk drugiego stopnia PRK. poniedziałek, 07 marca 2016
95 Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela piątek, 19 lutego 2016
96 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. poniedziałek, 01 lutego 2016
97 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół. poniedziałek, 18 stycznia 2016
98 Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela sobota, 09 stycznia 2016
99 Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2016 r. czwartek, 24 grudnia 2015
100 W MEN nie toczą się żadne prace w sprawie gimnazjów. piątek, 18 grudnia 2015
101 Przerwa świąteczna – list do dyrektorów i nauczycieli szkół publicznych. środa, 16 grudnia 2015
102 Projekt ustawy o zmianie uoso. wtorek, 15 grudnia 2015
103 Zmiany w ustawie o prawie autorskim – ważne informacje dla nauczycieli i uczniów. środa, 02 grudnia 2015
104 Projekt rozporządzenia MPiPS w sprawie warunków wynagradzania za pracę dla pracowników niebedących nauczycielami. czwartek, 05 listopada 2015
105 Projekt rozporządzenia MEN ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2016. czwartek, 29 października 2015
106 Projekt rozporządzenia MEN ws. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. poniedziałek, 19 października 2015
107 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. wtorek, 22 września 2015
108 Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. piątek, 11 września 2015
109 Projekt MEN ws. sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. piątek, 11 września 2015
110 Projekt ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 7 września 2015 r. przekazany Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych piątek, 11 września 2015
111 Co nowego w roku szkolnym 2015/2016. piątek, 21 sierpnia 2015
112 Projekty rozporządzeń dotyczącące zasad działania publicznych bibliotek oraz placówek publicznych. czwartek, 20 sierpnia 2015
113 Projekt rozporządzenia dotyczący kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli. środa, 12 sierpnia 2015
114 Komunikaty z posiedzeń Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz jej podkomisji stałych. czwartek, 06 sierpnia 2015
115 W sejmie o KOWEZiU wtorek, 04 sierpnia 2015
116 Projekt rozporządzenia MEN zmieniający rozporządzenie ws. szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. środa, 29 lipca 2015
117 Projekty rozporządzeń MEN zmieniające rozporządzenia ws. sposobu prowadzenia dokumentacji oraz podstawy programowej zajęć komputerowych. czwartek, 23 lipca 2015
118 Projekt rozporządzenia ws. placówek doskonalenia nauczycieli oraz przeciwdziałaniu narkomanii. sobota, 04 lipca 2015
119 Projekt rozporządzenia ws. dotacji celowej. wtorek, 23 czerwca 2015
120 Projekty rozporządzeń ws. środków spożywczych do sprzedaży w szkołach oraz konkursu na stanowisko dyrektora. poniedziałek, 22 czerwca 2015
121 Projekty: rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu, budżetu na 2016r, płacy minimalnej. czwartek, 18 czerwca 2015
122 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ws egzaminów eksternistycznych. poniedziałek, 15 czerwca 2015
123 Lista jst, których wnioski o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 z 0,4% rezerwy dla szkół zostały pozytywnie rozpatrzone przez Stronę Samorządową Zespołu do Edukacji, Kultury i Sportu w trybie obiegowym w dniu 29 maja br. czwartek, 11 czerwca 2015
124 Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie oceniania. poniedziałek, 08 czerwca 2015
125 Projekt rozporządzenia RM w sprawie pomocy dzieciom. czwartek, 21 maja 2015
126 Projekt rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. wtorek, 19 maja 2015
127 Projekty rozporządzeń- "Bezpieczna +" i inne. środa, 13 maja 2015
128 Projekty rozporządzeń ws. kwalifikacji oraz kryteriów rekrutacji. wtorek, 05 maja 2015
129 Projekt rozporządzenie ws. klasyfikacji zawodów. poniedziałek, 27 kwietnia 2015
130 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. środa, 15 kwietnia 2015
131 Projekt rozporządzenia ws przechodzenia ucznia do innej szkoły. poniedziałek, 13 kwietnia 2015
132 Projekty rozporządzeń MEN ws. nadzoru pedagogicznego oraz wymagań wobec szkół i placówek. wtorek, 07 kwietnia 2015
133 Projekty rozporządzeń przesłane przez MEN ws. oceniania, sprawdzianów i egzaminów. poniedziałek, 23 marca 2015
134 Projekty zarządzeń MRiRW piątek, 13 marca 2015
135 Projekt rozporządzenia ws. wynagrodzenia zasadniczego. poniedziałek, 09 marca 2015
136 Projekt rozporządzenia ws. dodatków do wynagrodzeń czwartek, 19 lutego 2015
137 Projekt rozpozrądzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie środa, 11 lutego 2015
138 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH: OPRACOWANIE KONCEPCJI ORGANIZACJI EDUKACJI UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH sobota, 07 lutego 2015
139 Projekt rozporządzenia ws. dotacji czwartek, 05 lutego 2015
140 Rozporządzenie MEN w sprawie dodatków do wynagrodzenia środa, 04 lutego 2015
141 WYBIERZMY WSPÓLNIE LEKTURY NAJMŁODSZYM UCZNIOM środa, 28 stycznia 2015
142 Projekt rozporządzenia w sprawie rządowego programu wspierania organów prowadzących w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów. środa, 28 stycznia 2015
143 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów. wtorek, 20 stycznia 2015
144 Projekt rozporządzenia ws. organizacji roku szkolnego. środa, 14 stycznia 2015
145 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające. czwartek, 18 grudnia 2014
146 Wyjaśnienie dotyczące dni wolnych w czasie przerwy świątecznej piątek, 12 grudnia 2014
147 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi . piątek, 05 grudnia 2014
148 WYBIERZMY WSPÓLNIE LEKTURY NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW wtorek, 25 listopada 2014
149 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. poniedziałek, 24 listopada 2014
150 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych. czwartek, 13 listopada 2014
151 Konkurs na opracowanie programów nauczania dla przedmiotów artystycznych w szkołach muzycznych. sobota, 18 października 2014
152 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. czwartek, 16 października 2014
153 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego piątek, 03 października 2014
154 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. środa, 17 września 2014
155 Projekt rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania wtorek, 02 września 2014
156 zapraszamy do korzystania z oferty Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, skierowanej do nauczycieli przedmiotów zawodowych kształcących w zawodach rolniczych. piątek, 29 sierpnia 2014
157 Nowe dowody osobiste od 01.01.2015r. poniedziałek, 11 sierpnia 2014
158 Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. poniedziałek, 11 sierpnia 2014
159 Wystąpienie RPO do MEN w sprawie przekazywania szkół publicznych poniedziałek, 11 sierpnia 2014
160 Projekty zmian w prawie. poniedziałek, 28 lipca 2014
161 Dr Marcin Smolik dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sobota, 26 lipca 2014
162 Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań. czwartek, 17 lipca 2014
163 Harmonogram egzaminów CKE. środa, 09 lipca 2014
164 Projekt rozporządzenia ws. baz danych oświatowych czwartek, 03 lipca 2014
165 Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania krajoznawstwa i turystyki. czwartek, 26 czerwca 2014
166 Projekt rozporządzenia ws. owoców w szkole środa, 25 czerwca 2014
167 Projekt rozporządzenia ws. dotacji dla szkół artystycznych środa, 25 czerwca 2014
168 Projekt rozporządzenia ws. przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły. środa, 25 czerwca 2014
169 Projekt rozporządzenia wyprawka szkolna czwartek, 05 czerwca 2014
170 Projekt rozporządzenia ws. podręczników. środa, 04 czerwca 2014
171 Projekt rozporządzenia ws. udzielania samorządom dotacji celowej. środa, 04 czerwca 2014
172 Projekt rozporządzenia ws. klasyfikacji zawodów. poniedziałek, 19 maja 2014
173 Projekt rozporządzenia ws przygotowania przedszkolnego środa, 16 kwietnia 2014
174 Projekt rozporządzenia MKiDN w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania uczniów … środa, 09 kwietnia 2014
175 Projekt rozporządzenia ws. udzielania dotacji do podręczników wtorek, 04 marca 2014
176 Zmiany prawa oświatowego czwartek, 20 lutego 2014
177 Nowe projekty rozporządzeń czwartek, 20 lutego 2014
178 Ewa Dudek nowym wiceministrem edukacji narodowej środa, 12 lutego 2014
179 Nowa propozycja zmian w ustawie o systemie oświaty czwartek, 30 stycznia 2014
180 Odpowiedz MEN na protest SKOiW poniedziałek, 20 stycznia 2014
181 Projekt zmian w Karcie Nauczyciela oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej piątek, 17 stycznia 2014
182 Rusza Erasmus Plus - nie tylko dla studentów! sobota, 21 grudnia 2013
183 Przekazywanie małych szkół - interpretacja prawna czwartek, 12 grudnia 2013
184 Projekt rozporządzenia MKiDN czwartek, 28 listopada 2013
185 Odpowiedź MEN na nasze postulaty środa, 16 października 2013
186 Projekty rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego poniedziałek, 14 października 2013
187 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela środa, 25 września 2013
188 Projekt budżetu na 2014r. wtorek, 10 września 2013
189 Rzecznik Praw Obywatelskich inicjuje program edukacji patriotycznej. sobota, 07 września 2013
190 Powszechne monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. sobota, 07 września 2013
191 Zmiany w ustawie o systemie oświaty, wyrok TK wtorek, 03 września 2013
192 Kalendarz roku szkolnego 2013/ 2014 sobota, 10 sierpnia 2013
193 Projekt ustawy o Systemie Informacji Oświatowej czwartek, 08 sierpnia 2013
194 Wyjaśnienia MEN ws. petycji z dnia 18.06.2013r. poniedziałek, 29 lipca 2013
195 ZFŚS dla nauczycieli emerytów wtorek, 23 lipca 2013
196 Karta Nauczyciela- MEN proponuje zmiany. poniedziałek, 22 lipca 2013
197 Podstawy programowe w szkołach artystycznych sobota, 20 lipca 2013
198 Projekt MKiDN ws. oceniania piątek, 05 lipca 2013
199 Projekt rozporządzenia w sprawie wspomagania rozwoju dzieci wtorek, 02 lipca 2013
200 Odpowiedź MEN na nasze uwagi dotyczące projektu założeń do projektu zmian ustawy- Karta Nauczyciela. sobota, 29 czerwca 2013
201 Projekt rozporządzenia w sprawie dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego czwartek, 27 czerwca 2013
202 Terminy ferii w roku szkolnym 2013/ 2014. wtorek, 25 czerwca 2013
203 Czas pracy i warunki pracy nauczycieli- raport IBE piątek, 07 czerwca 2013
204 Wyprawka szkolna wtorek, 28 maja 2013
205 Projekt rozporządzenia ws kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy piątek, 17 maja 2013
206 Odpowiedz MEN w sprawie uwag do projektu rozporządzenia ws. opieki psychologiczno- pedagogoicznej czwartek, 09 maja 2013
207 Projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania nauczycieli czwartek, 09 maja 2013
208 Zarządzenie MS w sprawie nagród dla nauczycieli czwartek, 09 maja 2013
209 Projekt o zmianie ustawy o systemie oświaty czwartek, 09 maja 2013
210 Podpisano porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii czwartek, 02 maja 2013
211 Egzaminy zawodowe w nowej formule poniedziałek, 15 kwietnia 2013
212 Odpowiedź z MPiPS ws. stosunków pracy nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wtorek, 09 kwietnia 2013
213 Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela poniedziałek, 25 marca 2013
214 Informacje o założeniach przyjętych do skalkulowania wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013 czwartek, 21 marca 2013
215 Obowiązek wliczania dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych środa, 20 marca 2013
216 Projekty rozporządzeń w sprawie warunków kształcenia piątek, 01 marca 2013
217 Projekt rozporządzenia ws. oceniania wtorek, 22 stycznia 2013
218 Projekt rozporządzenia ws. bezpiecznych warunków nauki poniedziałek, 14 stycznia 2013
219 Projekt ustawy ws. zmian uoso. czwartek, 20 grudnia 2012
220 Projekt rozporządzenia ws. pomocy psychologiczno- pedagogicznej czwartek, 13 grudnia 2012
221 Zmiany w szkolnictwie artystycznym środa, 12 grudnia 2012
222 Trzy projekty rozporządzeń ws. oceny pracy nauczyciela, ekspertów oraz stopni awansu zawodowego wtorek, 11 grudnia 2012
223 Projekt rozporządzenia MEN ws. świadectw wtorek, 04 grudnia 2012
224 Projekt rozporządzenia ws. zakładów poprawczych wtorek, 06 listopada 2012
225 Terminy ferii zimowych 2013-2014 piątek, 19 października 2012
226 Stanowisko w sprawie wymiaru zajęć nauczycieli: psychologów, logopedów, pedagogów piątek, 05 października 2012
227 Założenia do projektu usawy o zmianie uoso czwartek, 04 października 2012
228 Projekt ROZPORZĄDZENIa MEN w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych wtorek, 18 września 2012
229 Projekt rozporządzenia ws. poradni psychlogiczno- pedagogicznych piątek, 14 września 2012
230 Projekt rozporządzenia ws. SIO piątek, 14 września 2012
231 Projekt rozporządzenia MEN ws. bibliotek poniedziałek, 10 września 2012
232 List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego poniedziałek, 03 września 2012
233 Projektu rozporządzenia MEN ws. warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim wtorek, 21 sierpnia 2012
234 Projekt rozporządzenia ws. organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz ws. organizacji kształcenia w szkołach specjanych poniedziałek, 20 sierpnia 2012
235 Odpowiedź MEN w sprawie nowej podstawy programowej wtorek, 14 sierpnia 2012
236 Projekt rozporządzenia ws. organizacji kształcenia poniedziałek, 13 sierpnia 2012
237 Nowe projekty rozporządzeń, informacje MEN czwartek, 19 lipca 2012
238 Projekt rozporządzenia ws. egzaminu czeladniczego ... niedziela, 01 lipca 2012
239 Projekt rozporządzenia ws. dotacji do podręczników czwartek, 28 czerwca 2012
240 Projekt zarządzenia MRiRW ws.tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć czwartek, 28 czerwca 2012
241 Wstępne wyniki sprawdzianu w 2012 r. poniedziałek, 18 czerwca 2012
242 Projekt rozporządzenia ws. baz danych wtorek, 08 maja 2012
243 Projekt rozporządzenia ws. egzaminatorów wtorek, 08 maja 2012
244 Projekt ws. nowelizacji SIO środa, 11 kwietnia 2012
245 Projekt ws. programu pomocy uczniom w 2012 roku środa, 11 kwietnia 2012
246 Odpowidz MEN ws. egzaminatorów wtorek, 27 marca 2012
247 Odpowidz MS ws. znisienia schronisk dla nieletnich wtorek, 27 marca 2012
248 Projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych wtorek, 27 marca 2012
249 Projekt rozporządzenia ws. wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli piątek, 23 marca 2012
250 Odpowiedź MEN ws. zmian w ustawie o systemie oświaty poniedziałek, 30 stycznia 2012
251 List ws. kształcenia zawodowego piątek, 27 stycznia 2012
252 Premier powołał sekretarza i podsekretarza stanu w MEN piątek, 20 stycznia 2012
253 Wystąpienie Pani ministr Szumilas przed Komisją Edukacji piątek, 13 stycznia 2012
254 Odpowiedz MEN ws. ośrodków adopcyjno- opiekuńczych. wtorek, 03 stycznia 2012
255 Rocznica stanu wojennego środa, 14 grudnia 2011
256 Projekt ws. kwalifikacji wymaganych od nauczycieli sobota, 10 grudnia 2011
257 Projekt ws. pobytu nieletnich w młodzieżowych schroniskach dla nieletnich środa, 07 grudnia 2011
258 Odpowiedz MEN na naszą opinię ws. projektów rozporządzeń dot. udzielania przez szkoły pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wtorek, 06 grudnia 2011
259 Odpowiedz MEN na naszą opinię ws. projektów rozporządzeń dot. szkolnictwa zawodowego. czwartek, 01 grudnia 2011
260 Projekt ws. egzaminatorów czwartek, 01 grudnia 2011
261 Projekt ws. warunków oceniania czwartek, 01 grudnia 2011
262 Projekt ws. zajęć wf czwartek, 01 grudnia 2011
263 Projekt ws. organizacji roku szkolnego. czwartek, 01 grudnia 2011
264 Dotychczasowe kwalifikacje wystarczają sobota, 26 listopada 2011
265 Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty piątek, 25 listopada 2011
266 Pomoc psychologiczno- pedagogoczna (projekt rozporządzenia) wtorek, 22 listopada 2011
267 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw .... sobota, 15 października 2011
268 Ulgowe przejazdy dla nauczycieli przedszkoli czwartek, 01 września 2011
269 Projekty MEN czwartek, 28 lipca 2011
270 List ministra edukacji narodowej Katarzyny Hall w związku z organizacją udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej czwartek, 12 maja 2011
271 Informacja na temat likwidacji szkół sobota, 30 kwietnia 2011
272 Odpowiedz MEN na pismo skierowane do Premiera środa, 27 kwietnia 2011
273 Wynagrodzenia- propozycja zmian- 2011 środa, 30 marca 2011
274 Dodatkowe wynagrodzenie roczne czwartek, 24 marca 2011
275 Zmiany w Ustawie o systemie oświaty wtorek, 22 marca 2011
276 Zmiany w Karcie Nauczyciela poniedziałek, 21 marca 2011
277 Zmiany prawa dotyczące komisji dyscyplinarnej czwartek, 24 lutego 2011
278 Dodatek uzupełniający czwartek, 10 lutego 2011
279 Dodatkowe wynagrodzenie roczne czwartek, 10 lutego 2011
280 Sejm- prace Podkomisji Nadzwyczajnej niedziela, 06 lutego 2011
281 Co dalej z Kartą Nauczyciela niedziela, 19 grudnia 2010
282 Odpowiedź MEN na pismo do Premiera poniedziałek, 01 listopada 2010
283 Komunikat dot. postępowania konkursowego poniedziałek, 11 października 2010
284 Komunikat dot. Komisji dyscyplinarnych poniedziałek, 11 października 2010
285 Stanowisko w sprawie przepisu art. 42 ustawy Karta Nauczyciela poniedziałek, 20 września 2010
286 Dodatkowe wynagrodzenie roczne poniedziałek, 20 września 2010
287 komunikat MEN z 2 września 2010r piątek, 03 września 2010
288 Trybunał Konstytucyjny: Przepisy Karty Nauczyciela w zakresie wynagradzania nauczycieli zgodne z Konstytucją piątek, 11 czerwca 2010
289 Spłaszczone podwyżki? czyli co proponuje MEN dla nauczycieli środa, 25 lutego 2009
290 Fragment odpowiedzi z MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych środa, 18 czerwca 2008
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.