logo
top

Temat
2007-10-17
17.10.2007 r.
Z ostatniej chwili !!!
Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Janusz Śniadek, wydał oświadczenie iż nasz Związek zdecydowanie sprzeciwia się prywatyzacji służby zdrowia. Widzimy w tym poważne zagrożenie dla powszechnej dostępności do usług medycznych, szczególnie niezamożnych Polaków.
pokaż więcej


Temat
2007-10-15

15.10.2007 r.
Komunikat ze wspólnego posiedzenia szkoleniowo-informacyjnego Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia
Konwentu Przewodniczących Regionalnych Sekcji Zdrowia Rady Krajowej Sekcji Uzdrowisk Polskich
Rabka 11 – 12.10.2007r.
W dniach 11-12 października obradowały wspólnie Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, Konwent Przewodniczących oraz Krajowa Rada Uzdrowisk Polskich, która była gospodarzem spotkania w Rabce.
W pierwszym pokaż więcej


Temat
2007-09-12
12.09.2007r
W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia nie wniesiono żadnych poprawek do projektu ustawy "wedlowskiej" i jutro odbędzie sie głosowanie w Sejmie nad projektem ustawy. pokaż więcej


Temat
2007-09-06
06.09.2007r
W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Krajowej i Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Po zapoznaniu się z przyjętą w dniu wczorajszym nowelizacją ustawy "wedlowskiej" zebrani stwierdzili, że:
-Nadrzędnym celem jest, aby powyższa ustawa w roku 2008 była nadal utrzymana i gwarantowała wzrost wynagrodzeń wszystkim pracownikom służby zdrowia.
Ze względu na niestabilną sytuację polityczną trudno jest w chwili obecnej przesądzić czy Senat będzie zgłas pokaż więcej


Temat
2007-09-05
05.09.2007r
W dniu dzisiejszym w Sejmie przyjęto nowelizację ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Całość ustawy przyjęto jednogłośnie i przegłosowano poprawkę OZZPiP zgłoszoną przez posłankę SLD. Zapis ten znosi dotychczasowe ograniczenia w wysokości podwyżek( w ustawie "matkce"-do 40%). Przyjęcie przez Parlament w takiej formie ustawy rodzić może niepokojące skutki na szczeblu zakładu pracy.
Teraz ustawa trafi do Senatu. O ile, Izba pokaż więcej


Temat
2007-08-29
29.08.07r

W dniu 23.08. 2007 rozpoczęły się prace w Sejmowej Komisji Zdrowia nad nowelizacją tzw. „ustawy wedlowskiej”.. Podczas pierwszego czytania wniesiono poprawkę w art. 4a pkt. 1,która zwiększa współczynnik kosztów pracy z 0,56 na 0,65 we wszystkich szpitalach. Podczas drugiego czytania na wniosek OZZPiP wniesiono dwie poprawki . Pierwsza dotyczy zniesienia całkowicie zapisu ograniczającego wzrost wynagrodzenia do 40% -posłanka Ewa Janik (SLD), druga poprawk pokaż więcej


Temat
2007-08-10
10.08.2007
Ponizej zamieszczamy przyjęte na wspolnym posiedzeiu Prezydium Rady Sekcji Krajowej Słuźby Zdrowia i Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia pisma do Premiera RP i Marszałka Sejmu RP:
Jarosław Kaczyński
Premier Rządu RP
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ ,,Solidarność” powołując się na propozycje przedstawione przez stronę rządową w trakcie negocjacji z partnerami społecznymi branży ochrony zdrowia, zwraca się do Pana Premiera o niezwłoczn pokaż więcej


Temat
2007-07-27
Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady SOZ w dniu 27.07.2007r.

W dniu 27 lipca odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia. W pierwszej części Prezydium uczestniczył Sekretarz Stanu w MZ Bolesław Piecha.

1. Omówiono najważniejsze problemy dotyczące ochrony zdrowia w tym prace związane z projektem ustawy,, o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw” [ n pokaż więcej


Temat
2007-07-10
10.07.2007r
KOMUNIKAT
ze spotkania w dniu 10 lipca 2007 roku

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna tura negocjacji strony społecznej ze stroną rządową po, którym wydany został poniższy komunikat przedstawiający propozycje rozwiązań dotyczących głównych postulatów NSZZ „Solidarność”zawartych min.w porozumieniu z dnia 14.02.2007r:

W dniu 10 lipca 2007 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Ministra Zdrowia z przedstawicielami organizacji związkowych i samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia.
W trakcie spotkania przyjęto następujące ustalenia:
1) Rząd zobowiązuje się skierować pilnie do Parlamentu projektu nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, tak aby mógł być rozpatrzony na pierwszym posiedzeniu Sejmu po przerwie wakacyjnej.
Jednocześnie Pan Bolesław Piecha Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz poseł na Sejm RP został zobowiązany do zgłoszenia podczas pierwszego czytania projektu ustawy poprawki przedłożonej w trakcie dzisiejszego spotkania przez Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Projekt gwarantuje:
→ utrzymanie przekazywania przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych świadczeniodawcom na finansowanie wzrostu wynagrodzeń, który miał miejsce w 2007 r. na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r.;
→ zobowiązanie pracodawców do włączenia podwyżek do wynagrodzenia zasadniczego, pod warunkiem, że ogólna kwota przeznaczona na wzrost wynagrodzeń z pochodnymi nie przekroczy kwoty uzyskanej od NFZ a przeznaczonej na wynagrodzenia;
→ wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego sukcesywny wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie od dnia wejścia w życie ustawy w każdym przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, o ile nowa umowa i umowa poprzednia będą dotyczyć tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej;
→ wyrównanie dysproporcji w wynagrodzeniu – w stosunku do osób zatrudnionych w szpitalach utworzonych przez gminy i powiaty oraz u świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
2) Rząd gwarantuje zapewnienie w projekcie ustawy budżetowej środków finansowych umożliwiających podwyższenie o 30% wynagrodzeń lekarzy stażystów i rezydentów oraz zwiększenie liczby miejsc rezydenckich.
3) Minister Zdrowia wystąpi do Ministra Finansów o zapewnienie w projekcie ustawy budżetowej środków finansowych umożliwiających podwyższenie wynagrodzeń pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa.
4) Po przeprowadzeniu analizy prawnej możliwości zawarcia układu zbiorowego pracy w ochronie zdrowia zgodnie z wnioskiem złożonym przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy strona rządowa przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym w obecnie obowiązującym stanie prawnym jego zawarcie nie jest możliwe. Minister Pracy i Polityki Społecznej zobowiązuje się do przygotowania propozycji zmian legislacyjnych umożliwiających zawarcie układu zbiorowego pracy lub równoważnego porozumienia, umożliwiającego określenie zasad i terminów realizacji postulatów OZZL w zgodzie z Konstytucją RP, Europejską Kartą Społeczną oraz konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Ze względu na obecną sytuację polityczną przedstawiciele Prezydium Rady Sekretariatu uczestniczący w negocjacjach postanowili zwrócić się do Premiera i Marszałka Sejmu o nadanie pracom nad projektem nowelizacji ustawy „podwyżkowej” z 22 lipca 2006r. trybu pilnej ścieżki legislacyjnej.Temat
2007-07-09
09.07.2007. OPINIA PRAWNA MZ dot.PROPOZYCJI OZZPiP z dnia 0507.2007
W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z zasady równości wynika nakaz jednakowego traktowania podmiotów prawa w obrębie określonej klasy (kategorii). Podmioty mieszczące się w obrębie danej klasy łączy wspólna cecha istotna (relewantna). Natomiast, nic nie stoi na przeszkodzie, by traktować w sposób różny podmioty nieposiadające wspólnej cechy istotnej. W konsekwencji, mamy do czynienia z naruszeniem zasady równ pokaż więcejPlakatKalendarz

Maj 2021
PnWtSrCzPtSbNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
bottom