KSN NSZZ Solidarność

Prezydium KSN w kadencji 2018 – 2023
 

Przewodniczący KSN 

Dominik Szczukockiprzew.ksn@solidarnosc.org.pl​

Zastępcy Przewodniczącego KSN

Dołęga Bogusław - zprzew2.ksn@solidarnosc.org.pl

Kisilowski Marek - Rzecznik Prasowy KSN zprzew1.ksn@solidarnosc.org.pl

Pszczółka Krzysztof - zprzew3.ksn@solidarnosc.org.pl

Sapor Maria - skarbnik.ksn@solidarnosc.org.pl

Sekretarz KSN

Sawicki Marek - sekretarz.ksn@solidarnosc.org.pl​

Skarbnik KSN

Sapor Maria - skarbnik.ksn@solidarnosc.org.pl

 

Przewodniczący komisji:
 

Przewodnicząca Komisji ds. Wynagrodzeń i Innych Świadczeń

Andrzejewska Krystyna


Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej

Białowolska - Tejchman Aniela


Przewodniczący Komisji ds. Finansowania Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dołęga Bogusław


Przewodnicząca Komisji ds. Uczelni Medycznych

Jędrychowska Iwona


Przewodnicząca Komisji ds. Komunikacji i Rozwoju Związku

Kaczyńska Małgorzata


Przewodniczący Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych

Kisilowski Marek


Przewodnicząca Komisji ds. Instytutów Badawczych i Jednostek PAN

Piwowońska Justyna


Przewodniczący Komisji ds. Szkoleń

Pszczółka Krzysztof


Przewodniczący Komisji ds. Warunków Pracy  

Zawitowski Zbigniew


Przewodnicząca Komisji ds. Interwencji

Zięba-Zienkiewicz Beata


Pełnomocnik ds. kontaktów z KRASP

Kulik Tadeusz