KSN NSZZ Solidarność

O KSN

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność", używająca skrótu KSN, jest reprezentacją "Solidarności" środowiska nauki i szkolnictwa wyższego. 

Nazwa - Krajowa Sekcja Nauki, KSN - została wprowadzona w 1991 roku zgodnie z ustaleniami NSZZ ,,Solidarność", porządkującymi ruch branżowy. Uprzednio KSN występowała pod nazwą Ogólnopolska Komisja Porozumiewawcza Nauki, OKPN, a początki formowania organizacyjnego ,,Solidarności" nauki sięgają początków tworzenia NSZZ ,,Solidarność". Więcej o historii Krajowej Sekcji Nauki:

40-lecie KSN. Geneza i początki działalności. Cz. I

40-lecie KSN. Geneza i początki działalności. Cz. II

 

Krajowa Sekcja Nauki wchodzi w skład struktury branżowej NSZZ ,,Solidarność".

Wspólnie z Sekcją Krajową Oświaty i Wychowania oraz Sekcją Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki tworzy Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”. Sekcja jest członkiem założycielem światowej organizacji nauczycielskiej Education International (EI), która została ustanowiona w wyniku decyzji International Teachers Unions (IFFTU) oraz World Confederation of Organizations of the Teaching Profession. EI jest stowarzyszona z Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych (International Trade Union Confederation, ITUC) i współpracuje bardzo blisko z Global Union Federations, GUFs. EI ma swoją siedzibę w Brukseli i zrzesza 394 narodowych związków zawodowych ze 171 krajów. Liczba członków wynosi około 30 milionów (nauczycieli i pracowników edukacji wszystkich szczebli nauczania). 

Sekcja należy także do Union Network International, UNI (sektor przemysłu, biznesu i technologii informatycznych UNI-IBITS) oraz współpracuje z Europejską Radą Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych EUROCADRES. ​