KSN NSZZ Solidarność

Spotkanie europejskich ekspertów z polskimi związkami zawodowymi

W związku z przygotowywaną reformą systemu nauki i szkolnictwa wyższego, na prośbę Ministra Jarosława Gowina, przybył do Warszawy zespół 8 ekspertów z 6 krajów Europy Zachodniej, który w dniach od 7 do 10 marca 2017 r. odbył serię spotkań z przedstawicielami różnych gremiów zaproszonych do wyrażenia swoich poglądów na temat proponowanej reformy.