KSN NSZZ Solidarność

Formularz informacyjny do wypełnienia przez Komisje Zakładowe:

Formularz informacyjny

Dane podstawowe

Wybierz rodzaj: | | | |
Pełna nazwa zakładu pracy
Numer rejestru Organizacji Zakładowej
Liczba zatrudnionych w zakładzie pracy
Numer NIP organizacji zakładowej
podaj NIP BEZ KRESEK np. 8133311233
Adres siedziby organizacji zakładowej
Telefony
Fax
E-mail

Liczba członków

Ogółem
Kobiet Mężczyzn Ogółem
Pracujących
Kobiet Mężczyzn Ogółem
Bezrobotnych
Kobiet Mężczyzn Ogółem
Emeryci i renciści
Kobiet Mężczyzn Ogółem
Liczba członków nowo przyjętych do OZ
Półrocze
Rok
Liczba przyjętych
Liczba członków wykreślonych
Półrocze
Rok
Liczba ogółem
W tym:
Na własną prośbę
W sposób naturalny
(emerytura, renta, porzucenie pracy...)

Nazwa sekcji

Sekcja Regionalna
Sekcja Krajowa
Stan na dzień
Osoba upoważniona