KSN NSZZ Solidarność

"Wiadomości KSN" - biuletyn informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" ukazuje się od wielu lat, a pierwszy zeszyt nosi datę: listopad 1995 r. Na posiedzeniu Prezydium KSN w dniu 10 października 1995 r. zdecydowano, że biuletyn będzie się ukazywał w cyklu miesięcznym oraz że będzie zawierał:

  • informacje przygotowane przez Prezydium, Komisje i Zespoły Problemowe KSN;
  • informacje nadesłane przez Organizacje Zakładowe i Ośrodki KSN;
  • nadsyłane do redakcji opracowania autorskie dotyczące interesujących problemów środowiska nauki i szkolnictwa wyższego.

Przewodniczący KSN Janusz Sobieszczański otwierając pierwszy zeszyt "Wiadomości KSN" napisał:
"...ruszamy z biuletynem przyjmując, że przygotowanie informacji dla członków naszego Związku jest powinnością wybranych lub powołanych władz, komisji i zespołów problemowych naszej Sekcji...".

W ciągu pierwszych kilku lat rolę zespołu redagującego spełniało Prezydium KSN. Później zespół redakcyjny liczył trzy osoby: Maria Wesołowska - Redaktor Naczelna, Janusz Sobieszczański i Krzysztof Schmidt-Szałowski, a z czasem do zespołu dołączyła Anna Gołębiewska, od 2007 r. nowa Redaktor Naczelna Wiadomości KSN, zaś w czerwcu 2010 r. funkcję tę objął Janusz Sobieszczański (Przewodniczący KSN w latach 1991-2010, autor bloga w latach 2008-2015, publikowanego na obecnie archiwalnej stronie KSN).
Redakcję techniczną nad Wiadomościami KSN sprawuje Elżbieta Smorczewska