Aktualności Klubu SIP

Aktualności Klubu SIP

Klub SIP

Wypełniając statutowe uprawnienia, w trosce o zwiększenie ochrony człowieka w środowisku, Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” powołał Klub Społecznego Inspektora Pracy.

PREZYDIUM KLUBU 


Członkowie Prezydium Klubu SIP:

Przewodniczący Klubu SIP – Krzysztof Talaga (Enersys) – kontakt: 601 929 475
Wiceprzewodniczący Klubu SIP – Rafał Tyrała (Proseat)
Sekretarz – Krzysztof Nowak (Żywiec Zdrój)
Członek – Robert Motyka (Celma Indukta S.A. Bielsko-Biała)
Członek – Jacek Pietyra (ABB)

CELE KLUBU


 1. Pomoc organizacjom związkowym w zakresie prawnej ochrony pracy, we współdziałaniu z Państwową Inspekcją Pracy, w wyborach społecznych inspektorów pracy, w organizacji pracy i kierowaniu pracą społecznych inspektorów pracy – szkolenia, seminaria, warsztaty.
 2. Przygotowanie społecznych inspektorów pracy do pełnienia aktywnej roli w ramach ich kompetencji.
 3. Inicjowanie i współudział w akcjach i konkursach na temat ochrony pracy i zagadnień BHP.
 4. Przekazywanie informacji pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, a społecznymi inspektorami pracy.

WIADOMOŚCI KLUBU SIP


 • 26 kwietnia 2024 roku podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała seminarium bhp, by uczcić Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Pamiętano też o tych, którzy w takich wypadkach stracili życie… (więcej…)

 • 28 kwietnia 2024r. obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych🩺💉
   
  📌 W związku z #powyższym zapraszamy wszystkich Społecznych Inspektorów Pracy z #Klubu_SIP w piatek 26 kwietnia 2024r. na godzinę 9:00 do Regionu w Bielsku-Białej przy ul. Asnyka 19 na #seminarium dotyczące👉 „Wypadków przy pracy – świadczenia ZUS z tym związane”, a w dalszej części będzie #możliwość zadawania #pytań zaproszonym gościom.🗣
   
  ℹ️🆗 Uczestnicy, którzy potrzebują #oddelegowania proszeni są o #zgłoszenie się do Skarbnika Zarządu Regionu Andrzej Kołodziejski NSZZ Solidarność 👇
  📲 603 321 939
  @ skarb.bbial@solidarnosc.org.pl
   
  👋 Wszystkich #chętnych zapraszamy do #udziału w seminarium.☝️

 • 27 września 2023 r.

  Klub Społecznego Inspektora Pracy przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” organizuje w dniach 13-17.11.2023 r. szkolenie dla nowo wybranych oraz kontynuujących kolejną kadencję Społecznych Inspektorów Pracy zrzeszonych w Klubie SIP.

   

   

  Program szkolenia obejmuje:

  1.   Metodykę kontroli wypadków w miejscu pracy – zadania i uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy.
  2.   Aktualizację przepisów prawnych dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy oraz prawa pracy – książka uwag i zaleceń.
  3.   Nowe świadczenia, uprawnienia, dodatki szkodliwe i podstawy prawne.
  4.   Analizę i ocenę zagrożeń sanitarnych w miejscu pracy – tryb wszczęcia kontroli.
  5.   Emerytury pomostowe, podstawy prawe, prawidłowość odprowadzania przez pracodawcę składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  6.   Pierwszą pomoc przedmedyczną: podstawa prawna i zajęcia praktyczne.
  7.   Szkolenie przeciwpożarowe z Państwową Strażą Pożarną.

  Szkolenie prowadzą Nadinspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Specjalista z Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Przedstawiciel ZUS oraz Państwowa Straż Pożarna.

   

  Miejsce szkolenia – Dom Wczasowy „Beskidy”, Wisła, ul. Wypoczynkowa 10.

  Koszt szkolenia – 1650,00 zł brutto (zapewniamy pełne wyżywienie, noclegi w pokojach 2- osobowych, możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą).

  Wpłaty przyjmujemy na konto : ING Bank S.A. 92 1050 1070 1000 0090 3045 4210
  z dopiskiem szkolenie SIP.

  Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 16.10.2023 r. na adres: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl.

  Seminarium rozpoczyna się w dniu 13.11.2023 r. o godz. 8:00.

  Załączniki:
  Zaproszenie – DOC / PDF
  Karta zgłoszenia – DOC / PDF

   


  Podstawa prawna: Dz. U. Nr 35, poz. 163; ost. zm: Dz. U. 2001, Nr 128, poz. 140

 • 28 kwietnia 2023 roku podbeskidzka „Solidarność” zorganizowała seminarium bhp, by uczcić Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Pamiętano też o tych, którzy w takich wypadkach stracili życie… (więcej…)

 • W piątek 28 kwietnia 2023 r. podbeskidzka „Solidarność” organizuje obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Tradycyjnie będzie to szkolenie, poświęcone sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy.
  (więcej…)

 • W piątek 28 kwietnia 2023 r. podbeskidzka „Solidarność” organizuje obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Tradycyjnie będzie to szkolenie, poświęcone sprawom bezpieczeństwa i higieny pracy. (więcej…)

 • W piątek 18 listopada 2022 roku  w jednym z ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych w Wiśle zakończyło się pięciodniowe szkolenie dla społecznych inspektorów pracy, zorganizowane przez Dział Szkoleń podbeskidzkiej „Solidarności” i działający przy Zarządzie Regionu Klub SIP. (więcej…)

 • Logo - NSZZ Solidarność Region Podbeskidzia

  20 września 2022 r.

  Dzisiaj odbyły się wybory do Klubu Społecznego Inspektora Pracy, działającego przy Zarządzie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.  Ukonstytuowało się Prezydium w następującym składzie:

  Przewodniczący Klubu SIP – Krzysztof Talaga (Enersys)
  Wiceprzewodniczący Klubu SIP – Rafał Tyrała (Proseat)
  Członek – Krzysztof Nowak (Żywiec Zdrój)
  Członek – Rafał Motyka (Celma)
  Członek – Jacek Pietyra (ABB)

  Więcej TUTAJ

 • 28 lipca 2022 r.

  Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” organizuje w dniach 14.11.2022 do 18.11.2022 r. szkolenie dla nowo wybranych oraz kontynuujących kolejną kadencję Społecznych Inspektorów Pracy, a także dla przedstawicieli Związków Zawodowych w Komisjach BHP.

  Program (szczegółowy program jest TUTAJ) szkolenia obejmuje:

  1.  Materiały niebezpieczne i wybuchowe.
  2.  Czas pracy.
  3.  Pierwsza pomoc przedlekarska – wykłady, ćwiczenia.
  4.  Praca w wysokich i niskich temperaturach.
  5.  Praktyczne szkolenie dot. gaszenia różnych materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych.

  Uczestnicy szkolenia będą mogli zobaczyć nowoczesne zabezpieczenia przeciwpożarowe w firmie „Lotos Terminale” w Czechowicach-Dziedzicach.
  Szkolenie prowadzą Nadinspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, Specjalista z Urzędu Dozoru Technicznego oraz Koordynator BHP z Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

  Miejsce szkolenia: Dom Wczasowy Beskidy Wisła
  ul. Wypoczynkowa 10, 43-460 Wisła

  Koszt szkolenia 1100 zł (noclegi w pokojach 2-osobowych – możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą 30 zł/doba, pełne wyżywienie)

  Koszt szkolenia 1100 zł (noclegi w pokojach 2-osobowych – możliwość noclegu w pokoju 1-osobowym za dopłatą, pełne wyżywienie).

  Zgłoszenia prosimy przesyłać do Wiceprzew./Skarbnika ZR Stanisława Sołtysika (do dnia 4.11.2022 r.) na adres:

  tel: +48 603 321 939

  email: skarb.bbial@solidarnosc.org.pl

  W celu wzięcia udziału w szkoleniu, należy złożyć wniosek (do pobrania razem z zaproszeniem: PDF) podpisany przez pracodawcę. Koszty szkolenia ponosi pracodawca.

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

  Zdjęcie: Obraz WikiImages z Pixabay

 • Co roku 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Dzień ten w sposób szczególny przypomina nam o tym, że dbałość o bezpieczeństwo pracy jest jednym ze statutowych obowiązków związków zawodowych… (więcej…)

SPOŁECZNI INSPEKTORZY PRACY DZIAŁAJĄ W:

 1. ABB – Apena
 2. Adler Polska Sp. z o.o.
 3. Aluprof SA
 4. APTIV SERVICES POLAND S.A.
 5. ASK Poland
 6. Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 7. BULTEN POLSKA – SHILOH
 8. BZO Befado SA
 9. CELMA-INDUKTA SA
 10. COOPER STANDARD POLSKA Sp. z o.o.
 11. EKOTERM Sp. z o.o. Żywiec
 12. ENERSYS Sp. z o.o.
 13. Grammer Automotive Polska
 14. Hutchinson Poland
 15. KONTAKT-SIMON SA
 16. LOTOS Terminale SA
 17. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Oświęcim
 18. MZK Bielsko-Biała
 19. Nadleśnictwo Sucha Beskidzka
 20. Ośrodek Kultury Brzeszcze
 21. PG Silesia Sp. z o.o.
 22. PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW Porąbka – Żar
 23. PK Therma Sp. z o.o.
 24. PPG Polifarb Cieszyn SA
 25. Starostwo Oświęcim
 26. TAURON CIEPŁO Sekcja Eksploatacji Bielsko-Biała
 27. Urząd Miasta Oświęcim
 28. ZEC Energoservice Sp. z o.o.
 29. ZF Steering Systems Poland Sp. z o.o.
 30. ZSS Polsport

DOKUMENTY

  Regulamin DOC | PDF
  Deklaracja DOC | PDF

WAŻNE LINKI

  Kodeks Pracy
  Ustawa o społecznej inspekcji pracy
  Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
  Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  Poradnik Społecznego Inspektora Pracy
  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej