Kwiecień 2011
„Świadome kształtowanie wizerunku
działacza związkowego”
Seminarium pt. „Podlaski rynek pracy”

Białystok dn. 14-15.04.2011
Białystok dn. 19.04.2011
SIP
Seminarium z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Grajewo dn. 26.04.2011
Białystok dn. 28.04.2011