„Świadome kształtowanie wizerunku
działacza związkowego”