Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

28 kwietnia br. kolejny raz obchodziliśmy Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i chorób zawodowych, w Polsce obchodzony, zgodnie z uchwałą Sejmu z 2003 r. pod nazwą Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Wzorem lat ubiegłych, Region Podlaski NSZZ „Solidarność” wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku oraz Zarządem PGE Dystrybucja Białystok S.A zorganizował seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji pracodawców i pracobiorców oraz społeczni inspektorzy pracy.
Podczas tej uroczystości  okręgowy inspektor pracy uhonorował Dyplomami 17 podlaskich pracodawców, którzy w roku 2010 uczestniczyli w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP” i poprawili stan bezpieczeństwa w swoich zakładach pracy.  Wygłoszone zostały także referaty przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Prezesa Podlaskiego Związku Pracodawców oraz Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A  referat na temat „Elastyczność zatrudnienia, a bezpieczeństwo pracy” wygłosił Józef Mozolewski – przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidność”.
W wystąpieniu swoim podkreślił, że dziś gdy Polska jest pełnoprawnym członkiem wielkiej europejskiej rodziny, prowadzona jest dyskusja nad możliwościami wdrożenia w naszym kraju  systemu flexicurity zalecanego przez Komisję Europejską. Modelu, który jak wiemy, próbują realizować tylko niektóre najbogatsze kraje Unii Europejskiej.
W dalszej części wystąpienia wyjaśniając definicję flexicurity przewodniczący Mozolewski stwierdził, że oznacza to politykę, która z jednej strony ma uelastycznić rynek pracy z drugiej zaś poprawić bezpieczeństwo zatrudnienia i bezpieczeństwo socjalne. Przyglądając się warunkom i zasadom, jakie muszą być spełnione, dla realizacji równowagi pomiędzy elastycznością zatrudnienia i bezpieczeństwem pracownika z polskiej perspektywy widzimy, że w naszym kraju funkcjonuje elastyczność zatrudnienia, która ciągle się zwiększa, jednak zabezpieczenie na poziomie europejskim to pobożne życzenia i niestety sfera marzeń pracowników.

galeria zdjęć - tutaj