logo
top

Temat
2007-07-09
09 lipca 2007r.


W dniu 09 lipca 2007r. odbyło się wspólne posiedzenie Rad Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, Sekretariatu Ochrony Zdrowia oraz Konwentu Przewodniczących Sekcji Regionalnych Służby Zdrowia.
Zespół negocjacyjny przedstawił bieżącą informację o przebiegu rozmów ze stroną rządową.
Przekazano zebranym również ostatni (06.07.07r.) projekt zmian w ustawie o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz z pokaż więcej


Temat
2007-07-05
05.07.2007r
Podczas dzisiejszych negocjacji ZZPiP przedstawił poniższą propozycje:

Art.59a. 1. W przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu
Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.UNr
210, poz. 2135 z późń. Zm.), wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, w stosunku do tej kwoty z poprzedniej umowy o udzielaniu pokaż więcej


Temat
2007-07-04
04.07.207 godz. 20.30 Centrum "Dialog"
Zakończyły się negocjacje strony społecznej z rządem w dniu 4.lipca. Negocjatorzy przyjęli komunikat, w którym zapisano główne ustalenia.
1. Strony uzgodniły treść projektu nowelizacji ustawy podwyżkowej z dnia 22 lipca 2006, który gwarantuje pracownikom ochrony zdrowia utrzymanie wynagrodzeń na poziomie uwzględniającym dotychczasowe podwyżki oraz wprowadzenie mechanizmu zwiększenia płac wraz ze wzrostem wartości kontraktu,
2. Projekt pokaż więcej


Temat
2007-07-04
04.07.2007r godz. 17.15
NSZZ "Solidarność" na spotkaniu w dniu dzisiejszym przedstawił przedstawicielom strony rządowej następujące propozycje rozwiązań:
1.Zagwarantowanie ustawowe podwyżki uzyskanej w ramach ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z zachowaniem dwutorowego sposobu dystrybucji środków finansowych.
Należałoby zmaksymalizować w nowelizacji zapisy propracownicze,z położeniem szczególnego nacisku na możliwość wzrostu pokaż więcej


Temat
2007-07-02
P[ROJEKT USTAWY !!!
Projekt z dnia 2.07.2007 r.
Godz. 16.30

USTAWA
z dnia ………. 2007 r.
o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom
na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)


Art. 1. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430) wprowadza się n pokaż więcej


Temat
2007-07-02
02.07.2007r.

KOMUNIKAT
Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
ws. negocjacji ze stroną rządową
z dnia 02 lipca 2007r.
W dniu dzisiejszym odbyło się w Centrum Dialog w Warszawie spotkanie Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych.
W trakcie spotkania strona rządowa przyjęła postulat NSZZ „Solidarność” utrzymania na rok przyszły sposobu „dwóch stru pokaż więcej


Temat
2007-06-30
30.06.2007r
Wczoraj odbyła się debata sejmowa na temat służby zdrowia. Debacie przysłuchiwali się przedstawiciele NSZZ „Solidarność” .
Po debacie Marszałek Sejmu spotkał się z liderami związków zawodowych, działających w ochronie zdrowia i zadeklarował, iż wszelkie projekty ustaw dotyczących naszej branży będą miały nadany podczas prac w parlamencie szczególny priorytet.
Szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman podkreśliła, że szczególnie ważne dla R pokaż więcej


Temat
2007-06-28
28.06.2007r
Komunikat
Sekretariatu Ochrony Zdrowia
ws. negocjacji ze stroną rządową

W dniu 27.06.br. w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie Premiera Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami związków zawodowych działających w ochronie zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyli Wicepremier, Minister Finasów Zyta Gilowska, Wiceministrowie Zdrowia Bolesław Piecha, Jarosław Pinkas, Anna Gręziak.
Minister w KPRM Małgorzata Sadurska , Poseł Jolanta Szczpypińska, Prezes NFZ Andrzej Sośnierz oraz Minister Pracy Anna Kalata.
Premier w trakcie spotkania przedstawił propozycje rozwiązań, które wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej.
Ponieważ nie mamy do chwili obecnej oficjalnego komunikatu strony rządowej – choć o taki wystąpiliśmy na zakończenie wczorajszych obrad – przesyłamy Koleżankom i Kolegom własny komunikat z wczorajszych rozmów.
Premier, kolejno w formie propozycji przedstawił zebranym:
· · Przedłożenie ustawowe gwarantujące przedłużenie obowiązywania 30% podwyżek z tytułu ustawy z 22.07.06r. Ostatni tj. z 27.06.07r. ale nie ostateczny projekt przesyłamy w załączeniu.
· · Propozycję powiązania wzrostu wysokości kontraktów ze wzrostem wynagrodzeń – propozycja zakłada dwa warianty rozwiązań, oba przesyłamy w załączeniu. NSZZ ,,Solidarność” zwraca uwagę że w wypadku prac nad tymi projektami, wzrost wynagrodzeń musi dotyczyć wszystkich pracowników ochrony zdrowia, nie tylko pracowników medycznych [ kto to jest ,,pracownik medyczny?”]
Oba przedstawione wczoraj wstępne projekty są w naszej ostrożnej ocenie rozwiązaniami idącymi w kierunku oczekiwań, ale wymagać będą szczegółowych opracowań.
W związku z tym aby móc przedstawić nasze ostateczne stanowisko w tej sprawie proszę Was o pisemne uwagi drogą mailową na adres sozmazowsze@wp.pl lub faksem na numer 0-22/632-14-81. Prośbę proszę potraktować jako pilną bowiem kolejne spotkanie ze stroną rządową odbędzie się w poniedziałek 2 lipca br.
Ponadto Premier zagwarantował iż z tytułu uchwalonego przez Parlament i podpisanego przez Prezydenta tzw. likwidacji ,,klina podatkowego” pensje wszystkich wzrosną o około 10%.
W sprawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Premier nie odrzucił tej propozycji, choć przypomniał, że nie kto inny ale właśnie OZZL w roku 1998 zablokował możliwość podpisania tego układu – dziś brzmi to jak chichot historii, że właśnie ten związek postuluje jak najszybsze zawarcie PUZP.
Pozostaje otwartym pytanie, jakie będą strony układowe?
Zarówno Premier jak Minister Zyta Gilowska mówili o konieczności wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w roku 2008. Według Minister Finansów wzrost ten powinien być nie niższy niż 6mld zł. a może być wyższy, bowiem uwarunkowane jest to tempem wzrostu gospodarczego.
Premier podtrzymuje konieczność podniesienia cen za świadczenia medyczne – wraz ze wzrostem cen winien następować wzrost płac – oraz zwiększenie ilości procedur, tam gdzie kolejki oczekujących pacjentów są najdłuższe.
Kontynuowane będą prace nad znalezieniem rozwiązań zdjęcia obciążeń z tytułu zadłużenia szpitali, oraz wprowadzenie ulgi dla osób korzystających z usług w niepublicznej służbie zdrowia. Będzie to równocześnie z wprowadzeniem kas rejestrujących w gabinetach prywatnych.
Premier przypomniał że już obecnie pracodawcy mają możliwość odpisania od podatku nakładów, które ponoszą na świadczenia zdrowotne swoich pracowników [ np. w ramach abonamentu]
Po blisko 4 godzinnej dyskusji oraz przedstawieniu propozycji rządu i oczekiwań związków zawodowych, ustalono że rozmowy będą kontynuowane w poniedziałek 2 lipca.
Pilnie prosimy o Wasze opinie na temat propozycji ustawowych, jednocześnie informujemy że przedstawiciele ,,Solidarności” po raz kolejny w trakcie spotkania podnieśli dwa kluczowe postulaty:
· · Gwarancje dla już obowiązujących podwyżek płac,
· · Kroczący wzrost wynagrodzeń w latach następnych.
Premier zapewnił pełną otwartość na nasze postulaty i zapewnił ich realizację.

Jutro tj.29.06.07r. odbędzie się w Sejmie RP debata na temat sytuacji w ochronie zdrowia.
Po debacie przedstawiciele związków zawodowych spotkają się z Marszałkiem Sejmu Ludwikiem Dornem. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ ,,Solidarność”

Zapowiadane jest w najbliższym czasie spotkanie z Prezydentem RP, który wczoraj rozmawiał z przedstawicielami NSZZ ,,S’ i zadeklarował chęć bycia swoistym gwarantem ustaleń związków ze stroną rządową.

Kolejny komunikat przekażemy koleżankom i kolegom po poniedziałkowych negocjacjach ze stroną rządową lub natychmiast w sytuacji gdyby doszło do jakichkolwiek rozmów lub rozstrzygnięć wcześniejTemat
2007-06-25
25.06.2007r
Komunikat

Sekretariatu Ochrony Zdrowia po spotkaniu z Premierem RP w dniu 25.06.07r.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu dzisiejszym [25.06.2007r.] w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie z udziałem Premiera RP, na które zostały zaproszone wszystkie centrale związkowe zrzeszające pracowników ochrony zdrowia.
Godzinę wcześniej tj. o godzinie 10.00. przed Kancelarią Premiera zwołane zostało spotkanie ,,wszystkich” związków za pokaż więcej


Temat
2007-06-21
21.06.2007r
KOMUNIKAT


RADY SEKRETARIATU OCHRONY ZDROWIA i RADY KRAJOWEJ SEKCJI SŁUŻBY ZDROWIA z dnia 21.06.2007r
w sprawie aktualnej sytuacji w branży.

Na połączonym posiedzeniu Rady Sekretariatu i Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia oceniono aktualny przebieg sytuacji w ochronie zdrowia po wydarzeniach z 19 czerwca, tj. po zakończeniu manifestacji w Warszawie.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim c pokaż więcejPlakatKalendarz

Marzec 2020
PnWtSrCzPtSbNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
bottom