logo
top

Temat
2007-07-09
09 lipca 2007r.


W dniu 09 lipca 2007r. odbyło się wspólne posiedzenie Rad Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, Sekretariatu Ochrony Zdrowia oraz Konwentu Przewodniczących Sekcji Regionalnych Służby Zdrowia.
Zespół negocjacyjny przedstawił bieżącą informację o przebiegu rozmów ze stroną rządową.
Przekazano zebranym również ostatni (06.07.07r.) projekt zmian w ustawie o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz z pokaż więcej


Temat
2007-07-05
05.07.2007r
Podczas dzisiejszych negocjacji ZZPiP przedstawił poniższą propozycje:

Art.59a. 1. W przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu
Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.UNr
210, poz. 2135 z późń. Zm.), wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, w stosunku do tej kwoty z poprzedniej umowy o udzielaniu pokaż więcej


Temat
2007-07-04
04.07.207 godz. 20.30 Centrum "Dialog"
Zakończyły się negocjacje strony społecznej z rządem w dniu 4.lipca. Negocjatorzy przyjęli komunikat, w którym zapisano główne ustalenia.
1. Strony uzgodniły treść projektu nowelizacji ustawy podwyżkowej z dnia 22 lipca 2006, który gwarantuje pracownikom ochrony zdrowia utrzymanie wynagrodzeń na poziomie uwzględniającym dotychczasowe podwyżki oraz wprowadzenie mechanizmu zwiększenia płac wraz ze wzrostem wartości kontraktu,
2. Projekt pokaż więcej


Temat
2007-07-04
04.07.2007r godz. 17.15
NSZZ "Solidarność" na spotkaniu w dniu dzisiejszym przedstawił przedstawicielom strony rządowej następujące propozycje rozwiązań:
1.Zagwarantowanie ustawowe podwyżki uzyskanej w ramach ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z zachowaniem dwutorowego sposobu dystrybucji środków finansowych.
Należałoby zmaksymalizować w nowelizacji zapisy propracownicze,z położeniem szczególnego nacisku na możliwość wzrostu pokaż więcej


Temat
2007-07-02
P[ROJEKT USTAWY !!!
Projekt z dnia 2.07.2007 r.
Godz. 16.30

USTAWA
z dnia ………. 2007 r.
o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom
na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)


Art. 1. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430) wprowadza się n pokaż więcej


Temat
2007-07-02
02.07.2007r.

KOMUNIKAT
Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
ws. negocjacji ze stroną rządową
z dnia 02 lipca 2007r.
W dniu dzisiejszym odbyło się w Centrum Dialog w Warszawie spotkanie Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych.
W trakcie spotkania strona rządowa przyjęła postulat NSZZ „Solidarność” utrzymania na rok przyszły sposobu „dwóch stru pokaż więcej


Temat
2007-06-30
30.06.2007r
Wczoraj odbyła się debata sejmowa na temat służby zdrowia. Debacie przysłuchiwali się przedstawiciele NSZZ „Solidarność” .
Po debacie Marszałek Sejmu spotkał się z liderami związków zawodowych, działających w ochronie zdrowia i zadeklarował, iż wszelkie projekty ustaw dotyczących naszej branży będą miały nadany podczas prac w parlamencie szczególny priorytet.
Szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman podkreśliła, że szczególnie ważne dla R pokaż więcej


Temat
2007-06-28
28.06.2007r
Komunikat
Sekretariatu Ochrony Zdrowia
ws. negocjacji ze stroną rządową

W dniu 27.06.br. w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie Premiera Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami związków zawodowych działających w ochronie zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyli Wicepremier, Minister Finasów Zyta Gilowska, Wiceministrowie Zdrowia Bolesław Piecha, Jarosław Pinkas, Anna Gręziak.
Minister w KPRM Małgorzata Sadurska , Poseł Jolan pokaż więcej


Temat
2007-06-25
25.06.2007r
Komunikat

Sekretariatu Ochrony Zdrowia po spotkaniu z Premierem RP w dniu 25.06.07r.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu dzisiejszym [25.06.2007r.] w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie z udziałem Premiera RP, na które zostały zaproszone wszystkie centrale związkowe zrzeszające pracowników ochrony zdrowia.
Godzinę wcześniej tj. o godzinie 10.00. przed Kancelarią Premiera zwołane zostało spotkanie ,,wszystkich” związków zawodowych o którym nie powiadomiono NSZZ ,,S”.

Jak możemy się domyślać na skutek tego spotkania inne związki zawodowe zrezygnowały ze spotkania z Premierem i do Centrum Dialogu Społecznego udała się jedynie NSZZ ,,Solidarność”.

W trakcie spotkania z Premierem ustalono:

Iż w ciągu dwóch dni tj. najpóźniej do środy podjęta zostanie przez Pana Premiera decyzja ws. sposobu zagwarantowania podwyżek wynikających z ustawy z 22 lipca 2006r., przy czym będziemy domagać się aby środki na ten były przekazywane do zakładów pracy dwutorowo, czyli jak dotychczas. Premier wyraził wolę poznania argumentów zarówno za jak i przeciw takiej dystrybucji środków na podwyżki. NSZZ ,,Solidarność” uczyni wszystko aby merytorycznymi argumentami przekonać stronę rządową do dotychczasowego rozwiązania lub wynegocjuje takie warunki, które w sposób maksymalny zapewnią że podwyżki nie wygasną z końcem bieżącego roku, ale również w przyszłym będą także obowiązywać.
Oddzielnym problemem jest kwestia kroczącego wzrostu wynagrodzeń – a więc dalszych podwyżek w kolejnych latach, tu również konieczne jest znalezienie prawnych rozwiązań przy dystrybucji środków finansowych.
Premier wyraźnie zaznaczył, iż przy rozdziale następnych podwyżek, które wynikać będą ze zwiększonych nakładów na ochronę zdrowia, uwzględnić musi konieczność zrównoważenia wzrostu płac – a więc zadbania o interesy najsłabiej uposażonych grup pracowniczych.
W czasie spotkania ustalono iż ,,Solidarność” jest zdecydowanie przeciwna nie kontrolowanej prywatyzacji służby zdrowia, jak również nieuzasadnionemu obciążaniu dodatkowymi opłatami pacjentów.
Stanowisko Rządu jest w tej kwestii tożsame z propozycjami NSZZ ,,Solidarność”

Koleżanki i Koledzy !

Przypominamy jeszcze raz że nasz Sekretariat zawarł 14 lutego br porozumienie z rządem, które nakłada na nas konkretne terminy realizacji, zwłaszcza w punkcie dotyczącym podwyżek na lata następne. Jeżeli nie uzyskamy do 30.06.2007r satysfakcjonujących rozwiązań, Rad SOZ oraz Konwent Przewodniczących podejmą decyzję o poszukiwaniu innych, skutecznych sposobów realizacji naszych postulatów.
Zwracamy się do Koleżanek i Kolegów z przypomnieniem, iż jesteśmy Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym, który w sposób autonomiczny podejmuję decyzję dotyczące powodów oraz form protestu.
Jest wola dialogu – osobiste zaangażowanie się Premiera w sprawy służby zdrowia świadczy o tym iż rząd rzeczywiście chce rozwiązać nasze problemy pracownicze.
Bardzo proszę o przekazanie niniejszego komunikatu do wszystkich naszych struktur, jak również wszystkich związków zawodowych biorących udział w proteście.
My chcemy w dalszym ciągu rozmawiać o realizacji naszych postulatów, nie podejmowanie dialogu doprowadzi do tego że nie My a politycy będą podejmowali za nas kluczowe decyzje.
Nie dajmy się sprowokować.

Kolejny komunikat w środę !


Temat
2007-06-21
21.06.2007r
KOMUNIKAT


RADY SEKRETARIATU OCHRONY ZDROWIA i RADY KRAJOWEJ SEKCJI SŁUŻBY ZDROWIA z dnia 21.06.2007r
w sprawie aktualnej sytuacji w branży.

Na połączonym posiedzeniu Rady Sekretariatu i Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia oceniono aktualny przebieg sytuacji w ochronie zdrowia po wydarzeniach z 19 czerwca, tj. po zakończeniu manifestacji w Warszawie.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim c pokaż więcejPlakatKalendarz

Kwiecień 2020
PnWtSrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
bottom