logo
top

Temat
2007-07-09
09 lipca 2007r.


W dniu 09 lipca 2007r. odbyło się wspólne posiedzenie Rad Krajowej Sekcji Służby Zdrowia, Sekretariatu Ochrony Zdrowia oraz Konwentu Przewodniczących Sekcji Regionalnych Służby Zdrowia.
Zespół negocjacyjny przedstawił bieżącą informację o przebiegu rozmów ze stroną rządową.
Przekazano zebranym również ostatni (06.07.07r.) projekt zmian w ustawie o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń oraz z pokaż więcej


Temat
2007-07-05
05.07.2007r
Podczas dzisiejszych negocjacji ZZPiP przedstawił poniższą propozycje:

Art.59a. 1. W przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu
Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.UNr
210, poz. 2135 z późń. Zm.), wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, w stosunku do tej kwoty z poprzedniej umowy o udzielaniu pokaż więcej


Temat
2007-07-04
04.07.207 godz. 20.30 Centrum "Dialog"
Zakończyły się negocjacje strony społecznej z rządem w dniu 4.lipca. Negocjatorzy przyjęli komunikat, w którym zapisano główne ustalenia.
1. Strony uzgodniły treść projektu nowelizacji ustawy podwyżkowej z dnia 22 lipca 2006, który gwarantuje pracownikom ochrony zdrowia utrzymanie wynagrodzeń na poziomie uwzględniającym dotychczasowe podwyżki oraz wprowadzenie mechanizmu zwiększenia płac wraz ze wzrostem wartości kontraktu,
2. Projekt pokaż więcej


Temat
2007-07-04
04.07.2007r godz. 17.15
NSZZ "Solidarność" na spotkaniu w dniu dzisiejszym przedstawił przedstawicielom strony rządowej następujące propozycje rozwiązań:
1.Zagwarantowanie ustawowe podwyżki uzyskanej w ramach ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń z zachowaniem dwutorowego sposobu dystrybucji środków finansowych.
Należałoby zmaksymalizować w nowelizacji zapisy propracownicze,z położeniem szczególnego nacisku na możliwość wzrostu pokaż więcej


Temat
2007-07-02
P[ROJEKT USTAWY !!!
Projekt z dnia 2.07.2007 r.
Godz. 16.30

USTAWA
z dnia ………. 2007 r.
o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom
na wzrost wynagrodzeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)


Art. 1. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430) wprowadza się n pokaż więcej


Temat
2007-07-02
02.07.2007r.

KOMUNIKAT
Prezydium Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
ws. negocjacji ze stroną rządową
z dnia 02 lipca 2007r.
W dniu dzisiejszym odbyło się w Centrum Dialog w Warszawie spotkanie Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z przedstawicielami związków zawodowych.
W trakcie spotkania strona rządowa przyjęła postulat NSZZ „Solidarność” utrzymania na rok przyszły sposobu „dwóch stru pokaż więcej


Temat
2007-06-30
30.06.2007r
Wczoraj odbyła się debata sejmowa na temat służby zdrowia. Debacie przysłuchiwali się przedstawiciele NSZZ „Solidarność” .
Po debacie Marszałek Sejmu spotkał się z liderami związków zawodowych, działających w ochronie zdrowia i zadeklarował, iż wszelkie projekty ustaw dotyczących naszej branży będą miały nadany podczas prac w parlamencie szczególny priorytet.
Szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman podkreśliła, że szczególnie ważne dla R pokaż więcej


Temat
2007-06-28
28.06.2007r
Komunikat
Sekretariatu Ochrony Zdrowia
ws. negocjacji ze stroną rządową

W dniu 27.06.br. w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie Premiera Jarosława Kaczyńskiego z przedstawicielami związków zawodowych działających w ochronie zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyli Wicepremier, Minister Finasów Zyta Gilowska, Wiceministrowie Zdrowia Bolesław Piecha, Jarosław Pinkas, Anna Gręziak.
Minister w KPRM Małgorzata Sadurska , Poseł Jolan pokaż więcej


Temat
2007-06-25
25.06.2007r
Komunikat

Sekretariatu Ochrony Zdrowia po spotkaniu z Premierem RP w dniu 25.06.07r.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dniu dzisiejszym [25.06.2007r.] w Centrum Dialogu Społecznego odbyło się spotkanie z udziałem Premiera RP, na które zostały zaproszone wszystkie centrale związkowe zrzeszające pracowników ochrony zdrowia.
Godzinę wcześniej tj. o godzinie 10.00. przed Kancelarią Premiera zwołane zostało spotkanie ,,wszystkich” związków za pokaż więcej


Temat
2007-06-21
21.06.2007r
KOMUNIKAT


RADY SEKRETARIATU OCHRONY ZDROWIA i RADY KRAJOWEJ SEKCJI SŁUŻBY ZDROWIA z dnia 21.06.2007r
w sprawie aktualnej sytuacji w branży.

Na połączonym posiedzeniu Rady Sekretariatu i Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia oceniono aktualny przebieg sytuacji w ochronie zdrowia po wydarzeniach z 19 czerwca, tj. po zakończeniu manifestacji w Warszawie.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim członkom NSZZ „Solidarność” za udział w manifestacji środowisk medycznych w dniu 19.06.2007, w Warszawie, której głównym celem było żądanie realizacji postulatów płacowych dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia i przedstawienie ich Panu Premierowi.
Zostało to wykonane, chociaż zaproszenia na rozmowę z Premierem nie przyjął Związek Pielęgniarek i Położnych.
Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia i Krajowa Sekcja Służby Zdrowia domagają się nadal od Rządu RP realizacji porozumień zawartych w 2007 roku, a w szczególności:
- przedłużenia działania ustawy z 22 lipca 2006 roku - gwarantującej utrzymanie środków na podwyżki wynagrodzeń w 2008r. i w latach następnych oraz zagwarantowania kroczącego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia.
Nie realizowanie postulatów i podpisywanych porozumień spowoduje radykalizację naszych działań i przewidzianych prawem form protestu.
Jednocześnie przypominamy, że dnia 14.06.2007r Rada Sekcji Krajowej Służby Zdrowia ogłosiła pogotowie strajkowe w zakładach opieki zdrowotnej i zobowiązała komisje zakładowe do oflagowania zakładów pracy, wchodzenia w spory zbiorowe oraz informowania pracowników o aktualnej sytuacji i prowadzonej akcji protestacyjnej.
Informujemy, że na dzień 21.06. zaplanowane są rozmowy Premiera Rządu RP z Prezydium Komisji Trójstronnej oraz w dniu 25 czerwca rozmowy NSZZ „Solidarność” z Premierem Jarosławem Kaczyńskim w sprawie postulatów NSZZ „Solidarność”.
We wtorek tj. 26.06.2007r. ma zostać przedstawiony kolejny projekt nowelizacji ustawy z 22 lipca 2006r. i wyniki ankiet dotyczące wynagrodzeń pracowników zebrane przez Ministerstwo Zdrowia.
Jednocześnie informujemy, że podjęta w dniu 20.06.2007 uchwała KK nr 12/07 ws. bieżącej sytuacji w kraju. Uchwała określa wyraźnie harmonogram oczekiwań i działań naszego Związku z akcją protestacyjną włącznie. Uchwała ta wychodzi nie tylko naprzeciw oczekiwaniom naszego Sekretariatu (odnosi się również do porozumienia zawartego z rządem przez nasze struktury), ale zapowiada również w wypadku braku realizacji naszych postulatów ogólnopolską akcję protestacyjną całego Związku. Bardzo proszę o przekazanie tej uchwały do wszystkich struktur.

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY „Solidarność” nie da się sprowokować żadnym politykom nawołującym do masowych strajków i protestówPlakatKalendarz

Kwiecień 2020
PnWtSrCzPtSbNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
bottom