logo
top

Temat
2008-03-20
Gdańsk, 20 marca 2008 r.
Wobec zakończenia prac tzw. Białego szczytu bez rozwiązania kluczowych dla
ochrony zdrowia problemów, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność" Janusz Śniadek, zwrócił się do wicepremiera Waldemara Pawlaka,
przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych o
włączenie problemu systemu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia do
dyskusji w Komisji. Tekst poniżej:Pan< pokaż więcej


Temat
2008-03-19
19.03.2008 r.
W dniu 19.03.2008 roku zakończyły się obrady "Białego Szczytu".W czasie
plenarnego posiedzenia przedstawiono kolejny,nowy projekt "Rekomendacji
Konferencji Białego Szczytu",który nie tylko nie uwzględniał zgłoszonych
wcześniej przez partnerów społecznych uwag ( w tym NSZZ "S"-pełny tekst
z uwagami poniżej).
Dodano nowe rozdziały,których treści wcześniej nawet drogą
elektroniczną,nie zaproponowano.Gdyby,tak jak proponowała "S"przyjąć< pokaż więcej


Temat
2008-03-18
18.03.2008 r.
Projekt 13.03 (komitet redakcyjny)
REKOMENDACJE
KONFERENCJI „BIAŁEGO SZCZYTU”
z dnia 17 marca 2008 r.

Uwagi ogólne Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
W ocenie Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” proponowany projekt nie oddaje w pełni opinii i stanowisk reprezentowanych przez partnerów społecznych biorących udział w konferencji. Wobec powyższego na pokaż więcej


Temat
2008-03-10
10.03.2008 r.
Realizując uchwałę WZD KSSZ Rada Sekcji oraz eksperci biorący udział w
pracach zespołów problemowych przygotowali odpowiedź na skierowany do
członków Komitetu Sterującego katalog zagadnień problemowych.
Tekst,przesłany do MZ zamieszczamy poniżej.


I. STATUS ZOZ-ów

1. Czy jest zgoda na system przekształceń ZOZ-ów w spółki prawa handlowego? Jakie gwarancje są niezbędne, aby nie doszło do tzw. dzikiej prywatyzacji?
pokaż więcej


Temat
2008-03-01
01.03.2008
W dniach 27-29.02.2008 roku w Rabce odbyło się posiedzenie Walnego
Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Sekretariatu Ochrony
Zdrowia.
Omówiono aktualną sytuację,zwracając szczególną uwagę na zagrożenia
związane z wejściem w życie dyrektywy czasu pracy,a zwłaszcza wobec
nierównego traktowania i dzielenia środowisk pracowniczych.
Pomijanie części pracowników podczas regulacji płacowych będzie musiało
skutkować esk pokaż więcej


Temat
2008-02-20
20.02.2008 r

Celowe wprowadzenie strony społecznej w błąd?
Kolejne projekty ustaw w sejmie.

Prace zespołu ds.pracowniczych i płacowych zakończyły się przyjęciem wniosków (wraz ze zdaniami odrębnymi), w których zawarto oczekiwania środowiska oraz reakcję partnerów społecznych na brak odpowiedzi rządu wobec zgłoszonych oczekiwań.
Chyba że, za taką odpowiedź uznać należy skierowanie -poza konsultacjami społecznymi- projektu ustawy "o szczególnych uprawnieniach pracowników", który pogarsza aktualnie obowiązujące przepisy.

Poniżej przedstawiamy końcowe wnioski:

Wnioski z dnia 20.02.2008r.
Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych „Białego szczytu”
Uczestnicy Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych „Białego szczytu” przyjmują następujące wnioski:
1. Członkowie Zespołu oczekują, że strona rządowa określi termin, w którym odniesie się w formie pisemnej do wniosków Zespołu z dnia 13.02.2008 r.
• Głos odrębny – NSZZ „Solidarność” – w załączeniu
2. Członkowie Zespołu stwierdzają, że w przedstawionym projekcie Ustawy
o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej nie zawarto przepisów dotyczących zwiększania wynagrodzeń ani nie określono pozapłacowych uprawnień pracowników ochrony zdrowia, o które wnosili członkowie Zespołu
w imieniu swoich organizacji. W związku z powyższym, zdaniem członków Zespołu, projekt w obecnym kształcie powinien być odrzucony w całości.
• Głos odrębny – Federacja Związków Pracodawców ZOZ – w załączeniu.
3. Członkowie Zespołu wnioskują o uwzględnienie w pracach nad nowym projektem ustawy stanowisk zgłoszonych przez stronę społeczną na piśmie do Ministerstwa Zdrowia po posiedzeniach w dniu 8.02 i 13.02.2008 r. Stanowiska te stanowią integralną część protokołów z posiedzeń Zespołu.
• Głos odrębny – NSZZ „Solidarność” – w załączeniu
4. Członkowie Zespołu wyrażają protest co do sposobu procedowania projektu Ustawy
o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej. Projekt ten przed przedstawieniem go Zespołowi został zgłoszony do laski marszałkowskiej jako projekt poselski w dniu 8.02.2008 r. bez opinii Zespołu, mimo, iż w tym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu. Członkowie Zespołu otrzymali projekt dopiero w dniu 13.02.2008r.
• Głos odrębny – Federacja Związków Pracodawców ZOZ – w załączeniu.
5. Zespół stwierdza, że proponowana zmiana systemu finansowania świadczeń szpitali uniemożliwia opracowanie planu finansowego, a co za tym idzie podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie wynagrodzeń pracowników zakładów opieki zdrowotnej. W związku z powyższym Zespół wnioskuje o podjęcie pilnej decyzji
o utrzymaniu dotychczasowych zasad kontraktowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych w roku 2008.
6. Zespół ponownie wnioskuje o pilny wzrost wartości punktu rozliczeniowego NFZ,
bez zmniejszania ilości świadczeń.
7. Należy pilnie znowelizować przepisy dotyczące czasu pracy, a w szczególności dyżurów medycznych.

Zdanie odrębne Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
Dot. Punktu 1.
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” oczekiwał określenia w tym punkcie konkretnego terminu, w którym rząd powinien odnieść się do wniosków przyjętych na posiedzeniu Zespołu w dniu 13.02.2008 r.
Dot. Punktu 3.
Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” wobec faktu nie przedstawienia przez rząd intencji wycofania z sejmu projektu ustawy „o szczególnych uprawnieniach pracowników zoz”, który nie tylko nie spełnia oczekiwań środowiska, ale wręcz je pogarsza, trudno zapisać jako uzgodniony wniosek realizację zgłoszonych wcześniej wniosków w „nowym projekcie”.

Na dzień 25.lutego 2008 r zaplanowano posiedzenie Komitetu Sterującego, zaś 5 marca 2008 r Plenarne posiedzenie "Białego Szczytu". Szczegółowe informacje i opinie przekazane zostaną delegatom na WZD Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Kongresie SOZ. Decyzje tych gremiów będą wiążące dla dalszych działań struktur naszej branży.


Temat
2008-02-13
13.02.2008 r
DRGNEŁO?
W dniu dzisiejszym odbyło sie drugie posiedzenie Zespołu Pracowniczego ds. wynagrodzeń, w którym uczestniczył Minister z Kancelarii Premiera M. Bonii. Zespół przyjął wnioski oparte o wcześniej przesłane postulaty. Wnioski zamieszczamy poniżej.
Warszawa 13 lutego 2008

Wnioski z dnia 13.02.2008r.
Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych „Białego szczytu”
Uczestnicy Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych & pokaż więcej


Temat
2008-02-03
03.02.2008 r
WZD i KONGRES SOZ
W dniach 27-29.02.2008 r odbędzie sie Walny Zjazd Delegatów oraz Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia w Rabce.Delegaci mogą odbierać zawiadomienia od poniedziałku tj. 04.luty 2008 r w Zarządach Regionów. pokaż więcej


Temat
2008-02-01
01.02.2008r .
KOMUNIKAT
W dniu 01.02.2008r. odbyło się wspólne posiedzenie Sekcji Krajowej Służby Zdrowia i Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Ustalono składy osobowe do pracy w zespołach tematycznych „Białego Szczytu”.
1.Zespół ds. zmian organizacyjnych w obszarze zakładów opieki zdrowotnej:
Ireneusz Sołek, Ewa Jakimowicz
2. Zespół ds. pacjenta:
Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Barbara Noworolska
3. Zespół ds. finansowania ochrony pokaż więcej


Temat
2008-01-31
31.01.2008 r.
KOMUNIKAT
W dniu 31. 01.2008 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu poświęcone problemom Ratownictwa Medycznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pracowników Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W spotkaniu ze strony NSZZZ „Solidarność’ uczestniczyli: Przewodniczący Sekcji Krajowych i Sekcji Problemowej Służby Krwi.
W trakcie spotkania przedstawiono obok postulatów wzrostu płac, również palące problemy w funkcjonowa pokaż więcejPlakatKalendarz

Styczeń 2021
PnWtSrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
bottom