logo
top

Temat
2008-03-20
Gdańsk, 20 marca 2008 r.
Wobec zakończenia prac tzw. Białego szczytu bez rozwiązania kluczowych dla
ochrony zdrowia problemów, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ
"Solidarność" Janusz Śniadek, zwrócił się do wicepremiera Waldemara Pawlaka,
przewodniczącego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych o
włączenie problemu systemu wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia do
dyskusji w Komisji. Tekst poniżej:Pan< pokaż więcej


Temat
2008-03-19
19.03.2008 r.
W dniu 19.03.2008 roku zakończyły się obrady "Białego Szczytu".W czasie
plenarnego posiedzenia przedstawiono kolejny,nowy projekt "Rekomendacji
Konferencji Białego Szczytu",który nie tylko nie uwzględniał zgłoszonych
wcześniej przez partnerów społecznych uwag ( w tym NSZZ "S"-pełny tekst
z uwagami poniżej).
Dodano nowe rozdziały,których treści wcześniej nawet drogą
elektroniczną,nie zaproponowano.Gdyby,tak jak proponowała "S"przyjąć< pokaż więcej


Temat
2008-03-18
18.03.2008 r.
Projekt 13.03 (komitet redakcyjny)
REKOMENDACJE
KONFERENCJI „BIAŁEGO SZCZYTU”
z dnia 17 marca 2008 r.

Uwagi ogólne Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
W ocenie Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” proponowany projekt nie oddaje w pełni opinii i stanowisk reprezentowanych przez partnerów społecznych biorących udział w konferencji. Wobec powyższego na pokaż więcej


Temat
2008-03-10
10.03.2008 r.
Realizując uchwałę WZD KSSZ Rada Sekcji oraz eksperci biorący udział w
pracach zespołów problemowych przygotowali odpowiedź na skierowany do
członków Komitetu Sterującego katalog zagadnień problemowych.
Tekst,przesłany do MZ zamieszczamy poniżej.


I. STATUS ZOZ-ów

1. Czy jest zgoda na system przekształceń ZOZ-ów w spółki prawa handlowego? Jakie gwarancje są niezbędne, aby nie doszło do tzw. dzikiej prywatyzacji?
pokaż więcej


Temat
2008-03-01
01.03.2008
W dniach 27-29.02.2008 roku w Rabce odbyło się posiedzenie Walnego
Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Sekretariatu Ochrony
Zdrowia.
Omówiono aktualną sytuację,zwracając szczególną uwagę na zagrożenia
związane z wejściem w życie dyrektywy czasu pracy,a zwłaszcza wobec
nierównego traktowania i dzielenia środowisk pracowniczych.
Pomijanie części pracowników podczas regulacji płacowych będzie musiało
skutkować esk pokaż więcej


Temat
2008-02-20
20.02.2008 r

Celowe wprowadzenie strony społecznej w błąd?
Kolejne projekty ustaw w sejmie.

Prace zespołu ds.pracowniczych i płacowych zakończyły się przyjęciem wniosków (wraz ze zdaniami odrębnymi), w których zawarto oczekiwania środowiska oraz reakcję partnerów społecznych na brak odpowiedzi rządu wobec zgłoszonych oczekiwań.
Chyba że, za taką odpowiedź uznać należy skierowanie -poza konsultacjami społecznymi- projektu ustawy "o szczególnych uprawnie pokaż więcej


Temat
2008-02-13
13.02.2008 r
DRGNEŁO?
W dniu dzisiejszym odbyło sie drugie posiedzenie Zespołu Pracowniczego ds. wynagrodzeń, w którym uczestniczył Minister z Kancelarii Premiera M. Bonii. Zespół przyjął wnioski oparte o wcześniej przesłane postulaty. Wnioski zamieszczamy poniżej.
Warszawa 13 lutego 2008

Wnioski z dnia 13.02.2008r.
Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych „Białego szczytu”
Uczestnicy Zespołu do spraw pracowniczych i płacowych „Białego szczytu” reprezentujący środowiska pracowników, pracodawców, korporacji zawodowych i pacjentów, przyjmują następujące wnioski:
1. Konieczny jest zdecydowany i szybki wzrost wynagrodzeń wszystkich grup pracowniczych sektora ochrony zdrowia.
2. Należy pilnie opracować akt prawny, który pozwoli zapewnić zgodny ze zgłoszonymi oczekiwaniami poziom wynagrodzeń pracowników zakładów opieki zdrowotnej określeniem skutków finansowych i wskazaniem źródeł finansowych.
3. Docelowy poziom minimalnych wynagrodzeń zasadniczych poszczególnych grup pracowniczych winien odpowiadać krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale poprzedniego roku wg GUS, zwanego dalej kwotą bazową.
4. Należy podjąć działania mające na celu pilne opracowanie i wdrożenie zasad wartościowania stanowisk pracy w zakładach opieki zdrowotnej – np.: z wykorzystaniem zmodyfikowanej do potrzeb zakładów opieki zdrowotnej metody UMEWAP 2000.
5. Należy pilnie znowelizować przepisy dotyczące czasu pracy a w szczególności dyżurów medycznych.
6. Konieczne jest uregulowanie ustawowe innych niż lekarze, pielęgniarki, diagności laboratoryjni i farmaceuci zawodów medycznych.
7. Konieczne jest pilne uregulowanie ustawowe kwestii zasad i kosztów kształcenia podyplomowego (np.: urlopy szkoleniowe, zwrot kosztów kształcenia), jak i innych pozapłacowych oczekiwań pracowników.
8. Należy oszacować potrzeby kadrowe systemu opieki zdrowotnej dla okresu minimum 20 lat i opracować długofalowy plan zapewniający odpowiednie zatrudnienie w przyszłości.
9. Należy opracować i wdrożyć standardy zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej dla poszczególnych grup zawodowych.
10. Opracowując odpowiednie rozwiązania legislacyjne należy bezwzględnie zapewnić finansowanie skutków nowych regulacji i dopływ środków finansowych do systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów opieki zdrowotnej (w celu uniknięcia „lex 203”).
11. Nadwyżki środków Narodowego Funduszu Zdrowia należy przeznaczyć na wzrost wartości punktu, bez zmniejszenia ilości świadczeń.

Szczegółowe stanowiska uczestników Białego Szczytu dotyczące oczekiwań płacowych i pozapłacowych strony społecznej przekazane zostały do Ministerstwa Zdrowia i stanowią integralną część wniosku Zespołu.
Członkowie Zespołu oczekują, że strona rządowa odniesie się w formie pisemnej do przedstawionych wniosków, pod kątem ich realizacji.


Temat
2008-02-03
03.02.2008 r
WZD i KONGRES SOZ
W dniach 27-29.02.2008 r odbędzie sie Walny Zjazd Delegatów oraz Kongres Sekretariatu Ochrony Zdrowia w Rabce.Delegaci mogą odbierać zawiadomienia od poniedziałku tj. 04.luty 2008 r w Zarządach Regionów. pokaż więcej


Temat
2008-02-01
01.02.2008r .
KOMUNIKAT
W dniu 01.02.2008r. odbyło się wspólne posiedzenie Sekcji Krajowej Służby Zdrowia i Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia. Ustalono składy osobowe do pracy w zespołach tematycznych „Białego Szczytu”.
1.Zespół ds. zmian organizacyjnych w obszarze zakładów opieki zdrowotnej:
Ireneusz Sołek, Ewa Jakimowicz
2. Zespół ds. pacjenta:
Katarzyna Zimmer-Drabczyk, Barbara Noworolska
3. Zespół ds. finansowania ochrony pokaż więcej


Temat
2008-01-31
31.01.2008 r.
KOMUNIKAT
W dniu 31. 01.2008 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu poświęcone problemom Ratownictwa Medycznego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz pracowników Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W spotkaniu ze strony NSZZZ „Solidarność’ uczestniczyli: Przewodniczący Sekcji Krajowych i Sekcji Problemowej Służby Krwi.
W trakcie spotkania przedstawiono obok postulatów wzrostu płac, również palące problemy w funkcjonowa pokaż więcejPlakatKalendarz

Styczeń 2021
PnWtSrCzPtSbNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
bottom