W dniu 29 marca 2017 roku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PZU SA poinformowała na swojej stronie internetowej o uruchomieniu nagród za 2016 rok dla pracowników. Nagroda ta stanowi realizację wcześniejszych porozumień zawartych z Zarządem PZU. Należy jednak zaznaczyć, iż pracodawca zaproponował wysokość nagrody w postaci jednej pensji zasadniczej z górnym pułapem 3 tysięcy zł na który przystały wszystkie związki zawodowe w PZU poza Solidarnością. Ta ostatnia złożyła na ręce Zarządu swoją propozycję – pensja zasadnicza z maksymalną wysokością 6 tysięcy złotych. Propozycja ta została przyjęta, co jest bardzo dużym sukcesem.

Translate »