Warszawa, 28 czerwca 2019 roku.

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym, w Centrali PZU „Solidarność” podpisała list intencyjny w sprawie programów rabatowych z PZU SA oraz PEKAO SA. Nasz związek reprezentowany był przez Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”, Piotra Dudę. PZU reprezentował Prezes Paweł Surówka, a PEKAO SA Prezes Michał Krupiński.

List intencyjny zakłada uruchomienie w najbliższym czasie specjalnie przygotowanego programu rabatowego dla wszystkich członków NSZZ „Solidarność” w całej Polsce (dotyczy także pracowników PZU), posiadających Elektroniczną Legitymację Członkowską (pisaliśmy o niej tutaj). Jako przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji NSZZ „Solidarność” Grupy PZU jestem ogromnie dumna z tego faktu. Podpisanie listu intencyjnego było efektem długotrwałych i ciężkich negocjacji. Dzięki nim jako członkowie „S” otrzymujemy wspaniały produkt. Oprócz rabatów bowiem nasi członkowie otrzymają dostęp do bogatej oferty usług własnych oraz partnerów współpracujących.

Aby uzyskać dostęp do w/w programu wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać?

  • zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia, za wyjątkiem ubezpieczenia PZU Wojażer, które może być zawarte na okresy krótsze,
  • właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,
  • zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
  • z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka?

  • PZU Auto: AC, OC, NNW Max
  • PZU Dom
  • PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne
  • PZU Wojażer
  • PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika

Z kolei PEKAO SA przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług. Zarówno dla poszczególnych członków, jak i organizacji związkowych.

Poza w/w ofertą członek „S” otrzyma dostęp do obsługi prawnej, możliwości sprawdzenia pojazdu przez naszych specjalistów przed zakupem, pomocy przy sprzedaży auta, rabatów na bilety do kin Helios oraz rabatów na sprzęt AGD marki Philips.

Szczegółowa oferta dostępna jest pod tym adresem:
klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc

Ze swojej strony chciałabym podziękować wszystkim stronom za olbrzymie zaangażowanie w ten bezprecedensowy projekt. Negocjacje, których efektem jest ten list intencyjny nie były łatwe, ale jestem przeświadczona, że było warto. Kolejny raz udowadniamy, że warto prowadzić dialog.

Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Międzyzakła­do­wej
NSZZ „Soli­dar­ność” Grupy PZU
Joanna Ratajczak

Fot. Marcin Żegliński/Tygodnik Solidarność

Aktualizacja 12.07.2019r.

Share This