Tygodnik Solidarność

Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 274650
Start Wybory 2014-2018 No images

Dokumenty

Na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” ustalił następujące zasady wyborcze przy wyborze delegatów i elektorów na WZD Regionu Ziemia Przemyska:

I. Delegaci
Minimalna wielkość samodzielnego okręgu wyborczego delegatów na WZD Regionu wynosi 40 członków. 
Delegaci wybierani są wg następującego klucza:

Liczba członków

Liczba wybieranych delegatów

40-80

1

81-140

2

141-200

3

201-260

4

261-320

5

321-380

6

381-440

7

441-500

8

501-560

9

561-620

10

621-680

11

i dalej na każde rozpoczęte 60 członków 1 delegat.

II. Elektorzy 
Organizacje związkowe liczące mniej niż 40 członków dokonują wyboru elektorów na zebrania wyborcze elektorów w okręgach łączonych.

Elektorzy wybierani są wg następującego klucza:

Liczba członków

Liczba wybieranych elektorów

do 10

1

11-20

2

21-30

3

31-39

4

Elektorskie łączone okręgi wyborcze, dokonujące wyboru delegata muszą zrzeszać co najmniej 40 członków, reprezentowanych przez elektorów. Zamiar utworzenia łączonych okręgów wyborczych na zasadzie dobrowolności organizacje zgłaszają pisemnie do RKW w terminie do 15 lutego 2014 r. Po upływie tego terminu RKW utworzy okręgi łączone z pozostałych organizacji, które dokonały wyboru elektorów.

III. Terminy rejestracji protokołów

Ustala się nieprzekraczalne terminy rejestracji przez RKW protokołów z wyborów:

- elektorów w okręgach łączonych15 marca 2014 r.

- delegatów na WZD Regionu15 kwietnia 2014 r.

- władz Regionalnych Sekcji Branżowych 30 kwietnia 2014 r.

Jednostki organizacyjne związku zarejestrowane w Regionalnym Rejestrze Organizacji Zakładowych-Międzyzakładowych, Podzakładowych oraz Oddziałowych -Wydziałowych zobowiązane są do zgłoszenia w RKW terminu zebrań wyborczych nie później niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem.

 

Na podstawie Uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Nr 5/2013 w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2014-2018, Zarząd Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” ustala terminy wyborów w jednostkach organizacyjnych związku:

1. W terminie od 1 listopada 2013 r. do 28 lutego 2014 r. odbywają się wybory w organizacjach związkowych liczących do 39 członków:

- władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku

- elektorów na wybory w okręgach łączonych

- delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku

2. W terminie od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. odbywają się wybory w organizacjach związkowych liczących co najmniej 40 członków:

- władz podstawowych jednostek organizacyjnych Związku

- delegatów na walne zebranie delegatów regionu

- delegatów na walne zebranie branżowej jednostki organizacyjnej Związku

3. W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. odbywają się wybory regionalnych sekcji branżowych:

- władz regionalnych sekcji branżowych

- delegatów na walne zebranie delegatów krajowych sekcji branżowych

Zgodnie z Uchwałą KK nr 5/2013 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2014 - 2018:

-
§ 1 ust.2. - w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. odbywają się wybory władz regionów oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

- § 1 ust. 4. - w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2014 r. odbywają się wybory władz krajowych sekcji branżowych i problemowych oraz delegatów do kongresu krajowego sekretariatu branżowego.

- § 1 ust 5. - w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2014 r. odbywają się wybory
władz krajowych sekretariatów branżowych oraz władz Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

- § 1 ust. 6. -  w terminie do 31 października 2014 r. odbywają się wybory ogólnokrajowych władz Związku
(sprawozdawczo - wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów).
Dokładne terminy wyborów, z uwzględnieniem postanowień uchwały KK wymienionych:

- w § 1 ust. 2 określa
właściwy zarząd regionu.

- w § 1 ust. 4 i 5 określa odpowiednio
właściwa rada krajowego sekretariatu branżowego, Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów lub krajowej sekcji problemowej.

 

- w § 1 ust. 6 określi Komisja Krajowa.
 

Termin i miejsce zebrania wyborczego należy zgłaszać na piśmie do Regionalnej Komisji Wyborczej najpóźniej 14 dni przed zebraniem - Przemyśl, ul. Barska 15, fax 16 670-32-53, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Również najpóźniej 14 dni przed zebraniem członkowie lub delegaci na zebranie wyborcze powinni być poinformowani o terminie i miejscu zebrania. Informacja taka powinna być przekazana w sposób przyjęty w danej organizacji związkowej.

Wszystkie dokumenty i druki wyborcze niezbędne do przeprowadzenia wyborów są dostępne w RKW (u Teresy Kroczykowskiej).

 

Ordynacja wyborcza NSZZ "Solidarność" to zbiór przepisów regulujących sposób przeprowadzania wyborów we wszystkich strukturach związku

Ordynacja reguluje zasady:
- tworzenia zakładowych komisji wyborczych
- tworzenia i zadań komisji skrutacyjnych
- tworzenia i zadań komsji mandatowo-wyborczych
- porządku posiedzeń wyborczych
- zgłaszania kandydatów
- przeprowadzania wyborów poza zebraniem
- tworzenia Krajowej Komisji Wyborczej
- wyboru kandydatów na Krajowy Zjazd Delegatów
- sposobu liczenia głosów, przeliczania głosów na mandaty

Link do ordynacji wyborczej:
http://www.solidarnosc.org.pl/pl/ordynacja-wyborcza.html

 

 

 

1. Teresa Kroczykowska - Przewodnicząca RKW 
2. Janusz Kopacz
3. Jadwiga Piątek 
4. Maria Płoskoń
5. Edward Rokosz
6. Halina Róg
7. Jan Szczepański
8. Edyta Tancer
9. Szymon Wawrzyszko
10. Roman Żurawski

 
Więcej artykułów…
Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................