Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety

Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 388012
Start No images

REGION ZIEMIA PRZEMYSKA

(21-22.10.11) Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Lear Corporation Poland II w Jarosławiu zorganizowała w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dukat” w Horyńcu Zdroju wyjazdowe posie-dzenie Komisji Zakładowej połą-czone ze szkoleniem nt. Rozwój Związku. Na posiedzeniu podjęto uchwały m.in. w sprawie: zgłoszenia i poparcia Piotra Miazgi przewodni-czącego KZ, jako kandydata na członka Zarządu Regionu, wyboru Kingi Czarnik na przewodniczącą zespołu ds. rozwoju związku w za-kładzie, przyjęcia 21 nowych człon-ków, podjęcia działań dot. organizo-wania pracowników w związek zawodowy,  wystąpienia do praco-dawcy z żądaniem podwyżki płac dla pracowników w wysokości 500 zł do wynagrodzenia zasadnicze-go od 2.01.2012 r. oraz wystąpienie o przygotowanie i przekazanie do 6.XII. br. bonów świątecznych dla pracowników.

Więcej…

 

<< pierwsza < poprzednia 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 następna > ostatnia >>

Strona 80 z 84

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................