Legitymacja

Tygodnik Solidarność


Związkowe Gadżety

Program Grosik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 375154
Start Aktualności No images

REGION ZIEMIA PRZEMYSKA

Dzień 28 kwietnia to bardzo ważna data dla wszystkich osób związanych z procesami pracy. W tym Dniu w sposób szczególny myślimy zarówno o pracownikach, którzy w wyniku pracy stracili życie czy zdrowie, jak i o coraz skuteczniejszych sposobach zapewniania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Pamiętajmy, że w Polsce każdego dnia 1 osoba traci życie na skutek pracy, a 240 osób ulega wypadkom przy pracy. Szerokie upowszechnianie wiedzy o bhp jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że rozwój przemysłu i usług niesie ze sobą nowe zagrożenia zawodowe.

Obchody tego Dnia organizowane są na całym świecie na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym czy lokalnym i przyjmują różnorodne formy: od szerokich kampanii informacyjno-promocyjnych, poprzez akcje edukacyjne, aż do kameralnych spotkań pracowników, happeningów, marszy i uroczystych mszy za tych, którzy zginęli w pracy. Uroczystości Dnia 28 kwietnia są inicjowane i promowane przez dwie międzynarodowe organizacje: Międzynarodową Organizację Pracy oraz Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych.

Tematem wiodącym w 2017 roku, określonym przez Międzynarodową Organizację Pracy jest: LEPSZE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH BHP - temat ten dotyczy potrzeby optymalizacji systemu rejestracji, analizy i wykorzystania informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych.  Z kolei Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych uznała, że w 2017 roku uwagę pracowników powinien przyciągnąć temat: NIEBEZPIECZNE I NIEUCZCIWE – DYSKRYMINACJA W PRACY DOTYKA NAS WSZYSTKICH. W ten sposób związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność” kierują uwagę na zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na zagrożenia w miejscu pracy m. in. z powodu płci, pochodzenia, klasy i orientacji seksualnej.  Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) dołączyła hasło: LICZY SIĘ ZDROWIE I BEZPIECZENSTWO KAŻDEGO!

Informacje w języku polskim, polskojęzyczny plakat i przetłumaczone wybrane teksty informacyjne MOP można znaleźć w portalu CIOP-PIB w witrynie Polskiego Krajowego Centrum Informacji o BHP (CIS): tutaj

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że
zmarła mama śp. Andrzeja Buczka.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7 kwietnia 2017 r. (piątek)
o godz. 15.00 w Cieszanowie
.

Rodzinie i bliskim Zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

 

- Zamiast realnych podwyżek wynagrodzeń dla pracowników pracodawca stosuje PR, z którego niewiele wynika – w ten sposób Solidarność w Biedronce komentuje informacje medialne dotyczące wzrostu wynagrodzeń w tej sieci handlowej.

Więcej: TUTAJ

 

KOMUNIKAT
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
z obrad Prezydium Rady KSOiW w dniach 21-22 marca br.
i spotkania z Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

NSZZ „Solidarność” nie popiera akcji protestacyjnej zapowiadanej na 31 marca br.ponieważ Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ  „Solidarność” nadal jest w trakcie  negocjacji  z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń w sprawie podwyżek płac w oświacie ze spotkania z premier Beatą Szydło w listopadzie ub. roku.

W trakcie negocjacji NSZZ „Solidarność” sprzeciwiła się  pomysłowi wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zadeklarowało, że będzie wspierało działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.

W związku z rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi kwestii wynagradzania i statusu nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów) Prezydium KSOiW informuje, że przepisy w zakresie obejmowania tych nauczycieli Kartą Nauczyciela i źródła finansowania nie zmieniły się i nie są planowane zmiany w tym zakresie. Wnioskiem przedstawicieli NSZZ „Solidarność” podczas rozmów w MEN było ujednolicenie i zapisanie w Karcie Nauczyciela pensum nauczycieli specjalistów do 20 godzin tygodniowo. Więcej na ten temat na stronie KSOiW: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

Więcej…

 

(22.03.2017) Dziś na antenie Radia Rzeszów gościł pan Wiesław Łuszczek pełniący obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie, który wypowiadał się na temat przypadków zaniżania minimalnej stawki godzinowej na Podkarpaciu.

Coraz więcej skarg dotyczących nieprawidłowości przy wypłacaniu minimalnego wynagrodzenia trafia do Okręgowych Inspektoratów Pracy. Od stycznia obowiązują nowe przepisy, które miały zagwarantować zatrudnionym na umowę zlecenie 13 zł za godzinę. Jednak nie wszyscy pracodawcy dostosowali się do zmian. Dlatego NSZZ "Solidarność" oraz Inspekcja Pracy prowadzą ogólnopolską akcję pod hasłem "13 złotych i nie kombinuj".

Jak powiedział na antenie Wiesław Łuszczek dotąd takich skarg było szesnaście. I jak dodał - nie warto czekać ze zgłoszeniem nieprawidłowości. Zdarza się bowiem, że z powodu kondycji finansowej zakładu, pracodawca nie ma pieniędzy na wypłatę należnych kwot, choć jest orzeczenie sądu.

Przypadki zaniżania minimalnej stawki godzinowej można zgłaszać na stronie www.tysol.pl lub w oddziałach PIP.

 

Źródło: www.radio.rzeszow.pl

 

Rząd rekomenduje wnikliwe uwzględnienie i rozważenie wszystkich uwag zawartych w stanowisku rządu oraz wyrażanych przez środowiska i podmioty zainteresowane projektem ustawy.
Ograniczenie handlu w niedziele jest zdaniem rządu ważnym społecznie zagadnieniem. Może to prowadzić do wzmocnienia więzi społecznych, szczególnie rodzinnych. Wśród osób zatrudnionych w handlu szczególnie dużo jest kobiet-matek, a niedziela to często najbardziej dogodny moment (mając na uwadze obowiązki szkolne) na spędzenie czasu z dziećmi i rodziną. Warto też zauważyć, że w Niemczech, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, Belgii, Grecji i Danii istnieje całkowity zakaz handlu w niedziele lub jest on ograniczony w zależności od regionu, pory roku czy wielkości sklepu.

Więcej: tutaj

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

W lutym 2017 r. ukazały się nowe wersje projektów ustaw o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, których wnioskodawcą jest  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Minister Rolnictwa zwrócił się do wszystkich ministrów o zgłoszenie uwag w terminie 7 dni od ich otrzymania. Poinformował również, że w/w projekty były już przedmiotem konsultacji w lipcu 2016 r. Nadal mamy do czynienia z pomysłem Ministra Rolnictwa dotyczących bezpieczeństwa żywności.
Zabranie zadań żywnościowych z Państwowej Inspekcji Sanitarnej spowoduje zniszczenie inspekcji sanitarnej, która ma ponad 60 letnią tradycje i oczywiście pozbawi pracy część pracowników, a nadzór nad bezpieczeństwem żywności dla społeczeństwa na pewno będzie zagrożony.

 

Więcej…

 

 Ruszyła wspólna akcja Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Państwowej Inspekcji Pracy i Tygodnika Solidarność, której celem jest wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej przy umowach zleceniach. 
Jeśli Twoje wynagrodzenie jest niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę, wypełnij formularz zgłoszeniowy TUTAJ. Na podstawie zgłoszenia Państwowa Inspekcja Pracy dokona kontroli w firmie. Jeśli zarzuty się potwierdzą, pracodawcy grozi mandat, w skrajnych przypadkach grzywna może wynieść nawet do 30 tys. zł. 
Administratorem danych jest Komisja Krajowa, która zapewnia zgłaszającym anonimowość. Wszystkie informację zawarte w formularzu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wyłącznie na potrzeby akcji „13 zł... i nie kombinuj!”.

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

W styczniu 2016 r. krajowa płaca minimalna obowiązywała w 22 z 28 państw członkowskich UE; wyjątkami były: Dania, Włochy, Cypr, Austria, Finlandia i Szwecja. W niektórych krajach, np. w Austrii, stawki wynagrodzenia minimalnego określają branżowe układy zbiorowe pracy. 
W Polsce obowiązują dwie stawki wynagrodzenia minimalnego: miesięczna (2000 zł brutto) oraz godzinowa (13 zł brutto).

Czytaj TUTAJ, m.in minimalne stawki godzinowe w niektórych krajach

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 45

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................