Legitymacja

Tygodnik Solidarność


Związkowe Gadżety

Program Grosik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 380674
Start Aktualności No images

REGION ZIEMIA PRZEMYSKA

Z głębokim żalem informujemy, że 31 lipca 2017 r. zmarł Pan Waldemar Mikołowicz działacz opozycyjny i wieloletni działacz NSZZ „Solidarność”, internowany i więziony, współzałożyciel Zarządu Związku Stowarzyszeń Osób Represjonowanych,  inicjator i organizator nielegalnego budownictwa sakralnego oraz budowy pomników ks. Jerzego Popiełuszki w Jarosławiu. Wyróżniony Krzyżem Semper Fidelis, honorową nagrodą Burmistrza Miasta Jarosławia w dziedzinie aktywności społecznej, odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” i Zasłużony dla Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Był człowiekiem, który wbrew przeciwnościom dążył do celu. Związek zawodowy „Solidarność” traktował jak swoje dziecko, upominał, podpowiadał, ale darzył wielką miłością do końca, pomimo ciężkiego stanu zdrowia interesował się i żył problemami związku i ludzi.

-
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego - jako „Kameduła” pseudonim nadany mi przez kolegów współinternowanych stanu wojennego w obozie Uherce, proszę Ducha Świętego o oświecenie umysłu, abym mógł w całej prawdzie odtworzyć skrótowo niektóre wspomnienia z okresu internowania w stanie wojennym z obozów, w których przebywałem, a to: Uherce, Nowy Łupków, Załęże i ponownie Nowy Łupków w okresie od 13.12.1981 do 11.10.1982 r. – tak zaczyna pan Waldemar Mikołowicz swoje wspomnienia opublikowane w Biuletynie Informacyjnym Miasta Jarosławia poświęconym XXX rocznicy Porozumień Sierpniowych, które w całości można przeczytać wydaniu internetowym Biuletynu str. 20tutaj.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3 sierpnia 2017 roku (czwartek) w Jarosławiu: - godz. 13.30 msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, ul. Grottgera 1, - godz. 15.00 złożenie ciała do grobu na Cmentarzu "Nowym", ul. Krakowska.

 Rodzinie i wszystkim bliskim zmarłego składany wyrazy głębokiego współczucia.

Więcej…

 

73 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku, na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora" w Warszawie wybuchło powstanie.
Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.

Pomyślmy w godzinie "W" o tych kamieniach
przez Boga rzucanych na szaniec.
Zatrzymajmy się i w serdecznej modlitwie polećmy Bogu Bohaterów,
którzy szli z "Warszawianką", Marszem Mokotowa na ustach, wierząc,
że kto przeżyje-wolnym będzie,
kto umiera-wolny już"

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r. Dowództwo Armii Krajowej zakładało, że Armii Czerwonej zależeć będzie ze względów strategicznych na szybkim zajęciu Warszawy. Przewidywano, że kilkudniowe walki zostaną zakończone przed wejściem do miasta sił sowieckich. Oczekiwano również pomocy ze strony aliantów. Opanowanie miasta przez AK przed nadejściem Sowietów i wystąpienie w roli gospodarza przez władze Polskiego Państwa Podziemnego w imieniu rządu polskiego na uchodźstwie miało być atutem w walce o niezależność wobec ZSRR. Liczono na to, że ujawnienie się w Warszawie władz cywilnych związanych z Delegaturą Rządu na Kraj będzie szczególnie istotne w związku z powołaniem przez komunistów PKWN.

Kilka faktów na temat Powstania Warszawskiego:

Więcej…

 

6 lipca br. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu odbył się jubileusz 30-lecia twórczości literackiej naszej koleżanki Teresy Paryny. W trakcie spotkania została otwarta wystawa malarstwa oraz prezentacja nowego tomiku wierszy pt. „Dał mi skrzydła” jej autorstwa. Uzupełnieniem tego ważnego dla Jubilatki wydarzenia był recital gitarowy w wykonaniu Leszka Suszyckiego. Teresa Paryna jest obecnie jedną z nielicznych osób w Przemyślu, które zajmują się szeroko rozumianą twórczością artystyczną - jest wybitną i uznaną artystką, co podkreślali licznie zgromadzeni goście. W jej twórczości, szczególnie literackiej możemy doświadczyć wielu wzruszeń, piękna słowa ojczystego, wrażliwości i osobistych przeżyć. Życzymy Jubilatce wielu lat w zdrowiu, kolejnych udanych jubileuszy oraz następnych tomików wierszy i wystaw. Zachęcamy do obejrzenia wystawy malarstwa, która będzie czynna do 15 sierpnia 2017 r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7A.

Ten dziwny rok 2016

Niebo otwarte
na całą szerokośc łaski.
Święci się Chrzest Mieszkowy
w Gnieźnie, Poznaniu, Gdańsku.

W Krakowie
młodzież świata
zgięła kolana.
Gra na niebieskiej harfie,
śpiewa, tańczy...

Świat wzywa pomocy
bo na białych gruzach Syrii
w łopocie czarnych flag
Mustafa dobija Abla.

Świat się modli,
by nadzieja była mocniejsza
od maczety,
od kuli,
od bombowca.

By człowiek miał siłę
ocalić resztki
człowieka.

Dostaliśmy czas ...

Dostaliśmy ciało
by w nim zamieszkać
na jakiś czas.

Dostaliśmy jakiś czas
by go wypełnić życiem.

Dostaliśmy życie
by uczyć się miłości.

A miłość dał nam Bóg,
byśmy się stali bardziej
do Niego podobni.

Wiersze z tomiku "Dał mi skrzydła" Teresy Paryny

 

Przyczyną jest "nierespektowanie przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych" – czytamy w oświadczeniu. Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" wydał dzisiaj oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do przyjęcia przez Parlament RP ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych". Długo oczekiwana regulacja płacowa w systemie ochrony zdrowia zapisana w.w. ustawie nie zyskała poparcia naszego Związku, w związku z pominięciem w niniejszym zapisie części pracowników podmiotów leczniczych (salowe, sanitariusze itp) czytamy w komunikacie. 
Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia wskazuje, że zgłaszane przez "Solidarność" poprawki zostały pominięte zarówno przez posłów, jak i senatorów. Stanowi to sprzeczność z deklaracjami wyborczymi PiS, które w narracji wyborczej wielokrotnie podkreślało konieczność wyrównywania różnic społecznych poprzez podnoszenie płac. Wobec nierespektowania przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych, Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia Uchwałą nr 5/2017 postanawia zawiesić swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia. - informuje oświadczenie.

Źródło: www.tysol.pl

 

Pracownicy Sanepidu z całej Polski planują 1 lipca br. protest podczas kongresu Zjednoczonej Prawicy w Przysusze na Mazowszu.  To kolejna forma protestu przeciw rządowym planom włączenia części kompetencji i budżetu Sanepidu do nowej agencji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Związkowcy z „Solidarności” planują pikietę przed kongresem partii koalicyjnych, ponieważ dotychczasowe formy protestu nie przyniosły rezultatu.

Przypomnijmy, że pogotowie strajkowe w Sanepidzie obowiązuje od 13 czerwca 2017 roku. Na początek związkowcy oflagowali budynki i rozpoczęli kampanię informacyjną. Nie wykluczają strajku włoskiego i manifestacji ulicznych. W ten sposób walczą o swoje miejsca pracy i zdrowie konsumentów żywności, czyli nas wszystkich. 
Decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej podjęli 9 czerwca we Wrocławiu delegaci XXIIII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Powodem protestu są rządowe plany powołania nowej agencji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która ma przejąć część kompetencji i budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zdaniem związkowców z Sanepidu doprowadzi to do zwolnienia doświadczonych pracowników, głównie, choć nie tylko, z działów związanych z nadzorem żywności. Pracę mogą stracić nawet cztery tysiące osób! Ponadto pogorszy to bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Obecnie nadzór nad produkcją żywności ma Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale jej jakość kontroluje Sanepid podlegający kompetencyjnie pod Ministerstwo Zdrowia. W przypadku wprowadzenia rządowych propozycji w życie obie te sfery znajdą się w kompetencji resortu rolnictwa, co będzie stanowiło oczywisty konflikt interesów i będzie mogło prowadzić do nieprawidłowości.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Informujemy, że w dniu 30 czerwca br. o godz. 9.30 odbędzie się w Przemyślu szkolenie w temacie funduszu świadczeń socjalnych, które przeprowadzą inspektorzy PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
Przewodniczących organizacji związkowych prosimy o zgłaszanie osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu w terminie do 14 czerwca 2017 r.

 


 

Jedno z kilkunastu zaplanowanych w całym kraju spotkań w ramach kampanii „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego” odbyło się 18 maja br. w Regionie Rzeszowskim. 
Na konferencję przybyli członkowie NSZZ „Solidarność” oraz Wojewoda Podkarpacki, Dyrektor ZUS w Rzeszowie i delegacje Powiatowych Urzędów Pracy. 
Przedstawiciele organizatorów całej kampanii: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stanisław Szwed Wiceminister, Kancelarii Prezydenta RP - Adam Kwiatkowski Sekretarz Stanu oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Szymon Wawrzyszko Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska poinformowali o celu kampanii, czyli przekazanie społeczeństwu wiedzy dot. reformy ustawy obniżającej wiek emerytalny, która zacznie obowiązywać od 1 października 2017 r. Jednym z kluczowych aspektów całego przedsięwzięcia jest uświadomienie społeczeństwu, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem i każdy może dokonać rzeczywistego wyboru jak długo będzie pracował.


Galeria na stronie Regionu Rzeszowskiego: tutaj

 

Prezydent RP Andrzej Duda razem z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską oraz Przewodniczącym Komisji krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą rozpoczął kampanię społeczno - informacyjną "Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego". Jej celem jest uświadomienie obywatelom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem oraz podkreślenie braku zagrożeń w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.
- Rzeczywiste znaczenie ma nie tyle ustawowy wiek emerytalny, co efektywny wiek przejścia na emeryturę, który jest kwestią indywidualną, dlatego ludzie powinni mieć wybór, kiedy zakończą aktywność zawodową - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Więcej: tutaj

7 zasad emerytalnych

Więcej…

 

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja o rozpoczęciu pilotażowego projektu doradcy emerytalnego w związku z wchodzącymi w życie od 1 październiku 2017 roku przepisami obniżającymi wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat i szacunkami, że „przybędzie ok. 331 tys. osób, które będą mogły przejść na emeryturę”.
W komunikacie podano, że celem pilotażu jest „zweryfikowanie potrzeb informacyjnych klientów, którzy jeszcze w tym roku mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych z tytułu obniżonego wieku emerytalnego. W celu skorzystania z usług doradców emerytalnych, których w pilotażu będzie 20, wystarczy na dyspenserze/biletomacie w ZUS wybrać kategorię spraw „Emerytury/Renty”, a następnie usługę „Doradca emerytalny””.

Osoby, które są zainteresowane sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych mogą do ZUS także dzwonić pod numer tel. 22 560 16 00 konsultanci dostępni w dni robocze pon. - pt. godz. 7.00 - 18.0
0

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 46

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................