Legitymacja

Tygodnik Solidarność


Związkowe Gadżety

Program Grosik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 375154
Start Aktualności No images

REGION ZIEMIA PRZEMYSKA

6 lipca br. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu odbył się jubileusz 30-lecia twórczości literackiej naszej koleżanki Teresy Paryny. W trakcie spotkania została otwarta wystawa malarstwa oraz prezentacja nowego tomiku wierszy pt. „Dał mi skrzydła” jej autorstwa. Uzupełnieniem tego ważnego dla Jubilatki wydarzenia był recital gitarowy w wykonaniu Leszka Suszyckiego. Teresa Paryna jest obecnie jedną z nielicznych osób w Przemyślu, które zajmują się szeroko rozumianą twórczością artystyczną - jest wybitną i uznaną artystką, co podkreślali licznie zgromadzeni goście. W jej twórczości, szczególnie literackiej możemy doświadczyć wielu wzruszeń, piękna słowa ojczystego, wrażliwości i osobistych przeżyć. Życzymy Jubilatce wielu lat w zdrowiu, kolejnych udanych jubileuszy oraz następnych tomików wierszy i wystaw. Zachęcamy do obejrzenia wystawy malarstwa, która będzie czynna do 15 sierpnia 2017 r. w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7A.

Ten dziwny rok 2016

Niebo otwarte
na całą szerokośc łaski.
Święci się Chrzest Mieszkowy
w Gnieźnie, Poznaniu, Gdańsku.

W Krakowie
młodzież świata
zgięła kolana.
Gra na niebieskiej harfie,
śpiewa, tańczy...

Świat wzywa pomocy
bo na białych gruzach Syrii
w łopocie czarnych flag
Mustafa dobija Abla.

Świat się modli,
by nadzieja była mocniejsza
od maczety,
od kuli,
od bombowca.

By człowiek miał siłę
ocalić resztki
człowieka.

Dostaliśmy czas ...

Dostaliśmy ciało
by w nim zamieszkać
na jakiś czas.

Dostaliśmy jakiś czas
by go wypełnić życiem.

Dostaliśmy życie
by uczyć się miłości.

A miłość dał nam Bóg,
byśmy się stali bardziej
do Niego podobni.

Wiersze z tomiku "Dał mi skrzydła" Teresy Paryny

 

Przyczyną jest "nierespektowanie przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych" – czytamy w oświadczeniu. Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" wydał dzisiaj oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do przyjęcia przez Parlament RP ustawy "o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych". Długo oczekiwana regulacja płacowa w systemie ochrony zdrowia zapisana w.w. ustawie nie zyskała poparcia naszego Związku, w związku z pominięciem w niniejszym zapisie części pracowników podmiotów leczniczych (salowe, sanitariusze itp) czytamy w komunikacie. 
Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia wskazuje, że zgłaszane przez "Solidarność" poprawki zostały pominięte zarówno przez posłów, jak i senatorów. Stanowi to sprzeczność z deklaracjami wyborczymi PiS, które w narracji wyborczej wielokrotnie podkreślało konieczność wyrównywania różnic społecznych poprzez podnoszenie płac. Wobec nierespektowania przez Ministra Zdrowia zasad dialogu społecznego i podejmowania kluczowych dla środowiska decyzji bez konsultacji społecznych, Rada Sekretariatu Ochrony Zdrowia Uchwałą nr 5/2017 postanawia zawiesić swój udział w pracach Branżowego Zespołu Trójstronnego przy Ministrze Zdrowia. - informuje oświadczenie.

Źródło: www.tysol.pl

 

Pracownicy Sanepidu z całej Polski planują 1 lipca br. protest podczas kongresu Zjednoczonej Prawicy w Przysusze na Mazowszu.  To kolejna forma protestu przeciw rządowym planom włączenia części kompetencji i budżetu Sanepidu do nowej agencji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Związkowcy z „Solidarności” planują pikietę przed kongresem partii koalicyjnych, ponieważ dotychczasowe formy protestu nie przyniosły rezultatu.

Przypomnijmy, że pogotowie strajkowe w Sanepidzie obowiązuje od 13 czerwca 2017 roku. Na początek związkowcy oflagowali budynki i rozpoczęli kampanię informacyjną. Nie wykluczają strajku włoskiego i manifestacji ulicznych. W ten sposób walczą o swoje miejsca pracy i zdrowie konsumentów żywności, czyli nas wszystkich. 
Decyzję o rozpoczęciu akcji protestacyjnej podjęli 9 czerwca we Wrocławiu delegaci XXIIII Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Powodem protestu są rządowe plany powołania nowej agencji – Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, która ma przejąć część kompetencji i budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zdaniem związkowców z Sanepidu doprowadzi to do zwolnienia doświadczonych pracowników, głównie, choć nie tylko, z działów związanych z nadzorem żywności. Pracę mogą stracić nawet cztery tysiące osób! Ponadto pogorszy to bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Obecnie nadzór nad produkcją żywności ma Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale jej jakość kontroluje Sanepid podlegający kompetencyjnie pod Ministerstwo Zdrowia. W przypadku wprowadzenia rządowych propozycji w życie obie te sfery znajdą się w kompetencji resortu rolnictwa, co będzie stanowiło oczywisty konflikt interesów i będzie mogło prowadzić do nieprawidłowości.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Informujemy, że w dniu 30 czerwca br. o godz. 9.30 odbędzie się w Przemyślu szkolenie w temacie funduszu świadczeń socjalnych, które przeprowadzą inspektorzy PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.
Przewodniczących organizacji związkowych prosimy o zgłaszanie osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu w terminie do 14 czerwca 2017 r.

 


 

Jedno z kilkunastu zaplanowanych w całym kraju spotkań w ramach kampanii „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego” odbyło się 18 maja br. w Regionie Rzeszowskim. 
Na konferencję przybyli członkowie NSZZ „Solidarność” oraz Wojewoda Podkarpacki, Dyrektor ZUS w Rzeszowie i delegacje Powiatowych Urzędów Pracy. 
Przedstawiciele organizatorów całej kampanii: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stanisław Szwed Wiceminister, Kancelarii Prezydenta RP - Adam Kwiatkowski Sekretarz Stanu oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Szymon Wawrzyszko Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemia Przemyska poinformowali o celu kampanii, czyli przekazanie społeczeństwu wiedzy dot. reformy ustawy obniżającej wiek emerytalny, która zacznie obowiązywać od 1 października 2017 r. Jednym z kluczowych aspektów całego przedsięwzięcia jest uświadomienie społeczeństwu, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem i każdy może dokonać rzeczywistego wyboru jak długo będzie pracował.


Galeria na stronie Regionu Rzeszowskiego: tutaj

 

Prezydent RP Andrzej Duda razem z Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietą Rafalską oraz Przewodniczącym Komisji krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą rozpoczął kampanię społeczno - informacyjną "Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego". Jej celem jest uświadomienie obywatelom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem oraz podkreślenie braku zagrożeń w związku z obniżeniem wieku emerytalnego.
- Rzeczywiste znaczenie ma nie tyle ustawowy wiek emerytalny, co efektywny wiek przejścia na emeryturę, który jest kwestią indywidualną, dlatego ludzie powinni mieć wybór, kiedy zakończą aktywność zawodową - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Więcej: tutaj

7 zasad emerytalnych

Więcej…

 

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja o rozpoczęciu pilotażowego projektu doradcy emerytalnego w związku z wchodzącymi w życie od 1 październiku 2017 roku przepisami obniżającymi wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat i szacunkami, że „przybędzie ok. 331 tys. osób, które będą mogły przejść na emeryturę”.
W komunikacie podano, że celem pilotażu jest „zweryfikowanie potrzeb informacyjnych klientów, którzy jeszcze w tym roku mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych z tytułu obniżonego wieku emerytalnego. W celu skorzystania z usług doradców emerytalnych, których w pilotażu będzie 20, wystarczy na dyspenserze/biletomacie w ZUS wybrać kategorię spraw „Emerytury/Renty”, a następnie usługę „Doradca emerytalny””.

Osoby, które są zainteresowane sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych mogą do ZUS także dzwonić pod numer tel. 22 560 16 00 konsultanci dostępni w dni robocze pon. - pt. godz. 7.00 - 18.0
0

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” obradująca w dniach 25-26 kwietnia br. we Wrocławiu zdecydowanie opowiedziała się przeciwko powołaniu Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców, podtrzymując tym samym wcześniejszą opinię Prezydium Komisji Krajowej. 
Komisja Krajowa zwróciła również uwagę na niedopuszczalny sposób prowadzenia prac nad projektami ustaw z pakietu Konsytuacja Biznesu. Jeszcze ostrzej oceniła projekt ustawy o zmianie „ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, oceniając zarówno jej zawartość merytoryczną, jak i fakt pominięcia „Solidarności” w obowiązkowej konsultacji. - Uznajemy za niedopuszczalne ograniczanie ustawowych praw NSZZ „Solidarność”, określonych ustawą o związkach zawodowych, a w szczególności jej art. 19, jako przedstawiciela zatrudnionych, do wyrażenia opinii na temat projektowanych zmian w systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustalania składki na fundusz Pracy – napisano w stanowisku. 
Komisja Krajowa opowiedziała się również za dalszym wzmacnianiem Państwowej Inspekcji Pracy. W stanowisku w sprawie zmian w zakresie wykonywania obowiązków i uprawnień przez PIP, Komisja postuluje o wzmocnienie prawa do kontroli bez uprzedniego informowania przedsiębiorcy oraz nowe uprawnienie do stosowania administracyjnego nakazu zmiany umowy cywilno-prawnej na umowę kodeksową. Takie stanowisko to skutek doświadczeń zebranych w prowadzonych przez „Solidarność” akcjach „Żółtych kartek” i „13 zł… i nie kombinuj”. 
Wśród stanowisk przyjętych tego dnia Komisja Krajowa oceniła sytuację w służbie zdrowia i odniosła się do dalszych unijnych prac nad drugim pakietem klimatycznych. W pierwszym przypadku krytycznie oceniono brak realizacji zapowiadanych przez Premier RP podwyżek, co wzmacnia proces emigracji pracowników medycznych i prowadzi do konfliktów społecznych. W przypadku drugiego pakietu klimatycznego Komisja domaga się od rządu pilnego sformułowania strategii Polski w zakresie polityki klimatycznej. Jej celem powinna być renegocjacja polityki klimatycznej UE.

Więcej: tutaj

Źródło: www.tysol.pl

 

2 maja odbędzie ogólnopolski protest pracowników handlu. Jego powodem są fatalne warunki pracy, niskie wynagrodzenia oraz brak dialogu społecznego w branży. Handlowa Solidarność przestrzega, że jeżeli pracodawcy nie przystąpią do rozmów, organizowane będą kolejne, coraz bardziej radykalne akcje protestacyjne - czytamy w komunikacie Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność".
- To nie Solidarność wymyśliła ten protest. To oddolna inicjatywa samych pracowników. Liczymy, że ta akcja protestacyjna wreszcie uświadomi pracodawcom jak wielkie jest niezadowolenia pracowników handlu i skłoni ich do rzeczywistego branżowego dialogu ze stroną społeczną - mówi Alfred Bujara przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność".

List otwarty Krajowego Sekretariatu NSZZ "Solidarność" Banków, Handlu i Ubezpieczeń:

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 45

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................