Legitymacja

Tygodnik Solidarność


Związkowe Gadżety

Program Grosik
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 342217
Start Aktualności No images

REGION ZIEMIA PRZEMYSKA

W 38. rocznicę Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność” zapraszamy na uroczystą mszę św., która zostanie odprawiona
31 sierpnia 2018 r. o godz.  09.00 w kościele pw. Świętej Trójcy  w Przemyślu

Po mszy św. zostaną złożone wiązanki kwiatów pod tablicą Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki, a następnie po przemarszu na Kamienny Most - pod tablicą upamiętniającą wydarzenia sierpnia 1982 roku w Przemyślu.

31 sierpnia obchodzimy jako święto państwowe - Dzień Solidarności i Wolności - ustanowione przez Sejm RP 27 lipca 2005 roku. Dzień ten upamiętnia wolnościowy zryw Polaków przeciwko ustrojowi PRL, łamaniu praw człowieka i obywatela, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia spod jego panowania krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Święto to było obchodzone po raz pierwszy w 25. rocznicę powstania Solidarności oraz porozumień sierpniowych zawartych pomiędzy władzami komunistycznymi a przedstawicielami robotniczych komitetów strajkowych.
Utworzenie "Solidarności" wynikło z fali strajków ogólnopolskich. Pierwsze wystąpienia pojawiły się na Lubelszczyźnie po tym, jak 1 lipca 1980 r. rząd ogłosił podwyżki cen mięsa i wędlin. Wtedy strajki podjęły Państwowe Zakłady Lotnicze w Świdniku, następnie przyłączały się: Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie, Fabryka Maszyn Rolniczych "Agromet", Lubelskie Zakłady Naprawy Samochodów , Zakłady Azotowe "Puławy", a  18 lipca protestowało już około 70. zakładów. Bardzo szybko strajki objęły całą Polskę. Miały tak ogromny zasięg, że władze pomimo wprowadzanych represji nie były w stanie stłumić ich siłą i podjęły rokowania w Szczecinie i Gdańsku. Efektem rozmów  przedstawicieli Komisji Rządowej z robotnikami było podpisanie „Porozumień sierpniowych": 30 sierpnia w Szczecinie i 31 sierpnia w Gdańsku. Na Śląsku zawarto porozumienie 3 września w Jastrzębiu Zdroju. Międzyzakładowy Komitet Strajkowy wysunął listę 21 postulatów, na których czele umieszczono żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych jako prawdziwego reprezentanta robotników. Pozostałe dotyczyły przestrzegania praw i wolności konstytucyjnych, zniesienia przywilejów partyjnych, a także poprawy warunków bytowych społeczeństwa.

 

APEL
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”

o podjęcie działań zmierzających do powstrzymania degradacji miasta Przemyśla i odbudowy jego potencjału społeczno-gospodarczego

Delegaci XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” apelują do władz rządowych, wojewódzkich i samorządowych oraz parlamentarzystów o podjęcie działań zmierzających do powstrzymania degradacji miasta Przemyśla i odbudowy jego potencjału społeczno – gospodarczego.
Trwająca od blisko trzech dekad degradacja mniejszych ośrodków miejskich naszego kraju jest zjawiskiem coraz dotkliwiej społecznie odczuwalnym. W naszym regionie Przemyśl, w świetle kompleksowego raportu Polskiej Akademii Nauk z listopada 2016 roku[1], znajdują się w czołówce listy 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Przemyśl jest jednym z najstarszych i niewątpliwie najpiękniejszych miast Polski, położonym we wschodniej części województwa podkarpackiego, na pograniczu prastarych europejskich szlaków handlowych. Miasto posiada unikalne usytuowanie, zarówno w sensie geopolitycznym, jak i krajobrazowym:
- pogranicze różnych narodowości, kultur i religii, w odległości 12 km od granicy z Ukrainą, będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, na styku Wschodu i Zachodu, na ważnych europejskich szlakach komunikacyjnych,
- pogranicze wielkich krain geograficznych, na terenie Karpat Zachodnich, na styku Pogórza Przemyskiego i Dynowskiego z Kotliną Sandomierską, tzw. Brama Przemyska.
Jego tysiącletnie, burzliwe dzieje splatały się nierozerwalnie z losami całej Rzeczpospolitej. Przemyśl był miastem królewskim I Rzeczypospolitej i stolicą ziemi przemyskiej wchodzącej w skład województwa ruskiego. Na początku XX wieku Przemyśl był jednym z większych miast po północnej stronie Karpat i główną twierdzą Austro-Węgier w tym rejonie Europy. W okresie międzywojennym był w Polsce południowo-wschodniej trzecim co do wielkości miastem, po Lwowie i Krakowie, był ważnym ośrodkiem administracyjno-wojskowym. W latach 1920  - 1945 znajdował się na terenie województwa lwowskiego, a w latach 1945-1974 wchodził w skład województwa rzeszowskiego. W wyniku reformy administracyjnej w czerwcu 1975 roku stał się siedzibą województwa, niestety status ten stracił 1 stycznia 1999 r.

Więcej…

 

APEL 
XXI Walnego Zebrania Delegatów
Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”

o uczczenie Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Delegaci XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” apelują do członków Związku i wszystkich mieszkańców regionu o włączenie się w godne i radosne świętowanie setnej rocznicy odzyskania przez Państwo Polskie niepodległości. Jednocześnie uznając, iż u podstaw budowania wspólnoty narodowej leży pamięć o przeszłości, pragniemy złożyć hołd znanym i bezimiennym twórcom odrodzonej Polski.

W pierwszej kolejności wyrażamy wdzięczność pokoleniom zwykłych Polaków, którzy przez 123 lata germańskiego i rosyjskiego jarzma zachowali depozyt kultury materialnej, duchowej i język ojczysty. Przywołujemy pamięć o obrońcach Konstytucji 3 Maja, żołnierzach insurekcji kościuszkowskiej, Legionów Polskich Jana Henryka Dąbrowskiego i uczestnikach zrywów narodowych w listopadzie 1830 roku i styczniu 1863 roku, dla których często wbrew nadziei marzeniem i obowiązkiem była wolna Polska. Czcimy pamięć narodowych wieszczów, prozaików, kompozytorów, malarzy i naukowców, którzy w XIX stuleciu wzniesieniem polskiej kultury na wyżyny, pozwolili rodakom w kraju i wygnanym poza granice przetrwać okres niewoli. Nie zapominamy o rzeszy ubogich inteligentów, zwłaszcza nauczycieli, którzy w popowstańczej beznadziei z 1864 roku rozpoczęli formowanie z Polaków świadomego, dojrzałego do życia w wolności narodu. Szacunkiem i wdzięcznością otaczamy legionistów, członków organizacji militarnych paramilitarnych i sportowych, harcerzy i wszystkich polskich żołnierzy, walczących na frontach I wojny światowej. Jesteśmy pełni uznania dla polityków wywodzących się z tradycji – narodowej, ludowej i lewicy niepodległościowej, którzy podczas Wielkiej Wojny potrafili sprawę niepodległości wynieść ponad światopoglądowe różnice i wspólnym wysiłkiem podjęli zadanie odrodzenia polskiej państwowości. Wyrażamy uznanie dla osobistego poświęcenia, odwagi i mądrości ojców niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego.

Więcej…

 


XXI Walne Zebranie Delegatów
Regionu Ziemia Przemyska

~14 czerwca 2018 roku ~

Delegaci XXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”  wybrali na kadencję 2018 – 2022 władze regionalne. Przed obradami delegaci i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej mszy św.  w kościele św. Trójcy  w Przemyślu pod przewodnictwem ks. dziekana Andrzeja Stopyry Kapelana Ludzi Pracy, koncelebrowanej z ks. prałatem Stanisławem Czenczkiem, ks. prałatem Janem Mazurkiem. Po mszy św. przewodniczący Zarządu Regionu złożył  wiązankę kwiatów pod tablicą bł. ks. Jerzego Popiełuszko.

Obrady sprawozdawczo - wyborcze rozpoczęły się w „Villi Bolestraszyce” wprowadzeniem sztandaru Regionu Ziemia Przemyska. Bardzo wzruszającym momentem było podziękowanie złożone przez przewodniczącego Zarządu Regionu w imieniu całej społeczności regionalnej naszym trzem wieloletnim działaczom: Teresie Kroczykowskiej, Bronisławowi Beńce oraz Kazimierzowi Szagańcowi. W obradach WZD uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: Zbigniew Koban przedstawiciel Krajowej Komisji Wyborczej, Andrzej Kaczmarek Przewodniczący ZR Ziemia Sandomierska, Andrzej Filipczyk Skarbnik Regionu Rzeszowskiego, Marek Kamiński pierwszy przewodniczący naszego Regionu. 

W części wyborczej delegaci w wyborach tajnych wyłonili przewodniczącego Zarządu Regionu, władze wykonawczą i kontrolną oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Na funkcję przewodniczącego ZR na kolejną kadencję został wybrany Szymon Wawrzyszko (nie miał kontrkandydata), uzyskując poparcie 97,5 % . Wybrano również 23 członków Zarządu Regionu, 5-osobową Regionalną Komisję Rewizyjną oraz dwóch delegatów na KZD (przewodniczący ZR wchodzi z klucza). Delegaci przyjęli m.in. dwa apele w sprawie: uczczenia Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz podjęcia działań zmierzających do powstrzymania degradacji miasta Przemyśla i odbudowy jego potencjału społeczno-gospodarczego.

 

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Drogi do niepodległości
organizowaną przez Instytut Historii PWSW w Przemyślu, Archiwum Państwowe W Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Przemyślu oraz Komisję Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu.

 

(18.05.2018) Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Osób Niewidomych odbyło się w Przemyślu. Dotychczas funkcję przewodniczącego pełnił kol. Marian Sowiński, członek Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ "Solidarność". W dniu dzisiejszym podjął decyzję o niekandydowaniu. Serdecznie dziękujemy Koledze Marianowi za te wszystkie lata pracy na rzecz osób niewidomych, jak i wszystkich członków NSZZ "Solidarność".
Nowym przewodniczącym Sekcji na kadencję 2018 - 2022 został wybrany kol. Jerzy Łaba, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Spółdzielni Niewidomych "Start" w Przemyślu. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w pracy związkowej.
W WZD uczestniczyli: Tadeusz Majchrowicz Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej, reprezentujący Krajową Komisję Wyborczą, Krzysztof Rowiński Pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność " ds. Osób Niepełnosprawnych i Szymon Wawrzyszko Przewodniczący Zarządu regionu Ziemia Przemyska


Od lewej: Jerzy Łaba i Marian Sowiński

 

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność oraz Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich podpisali 5 kwietnia porozumienie w sprawie reform na rynku pracy. Sygnatariusze porozumienia postulują, by rząd jak najszybciej zajął się wprowadzeniem zmian w życie. 
Związkowcy i reprezentanci pracodawców domagają się przede wszystkim ujednolicenia zasad podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu osób wykonujących pracę na podstawę umów zlecenia, umów agencyjnych i innych umów o świadczenie usług, szczególnie uwzględnienia maksymalnej podstawy naliczenia składek do wysokości 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej: tutaj

Źródło: www.tysol.pl

 

 

Oświadczenie Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, w związku z pismem ZZP PIP do Głównego Inspektora Pracy dot. obowiązków PIP wobec ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Dziękujemy koleżankom i kolegom ze Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy za potwierdzenie, że praca w soboty i niedziele jest bardzo uciążliwa, jest przyczyną wielu schorzeń, zarówno natury psychicznej jak i fizycznej oraz ma degradujący wpływ na życie rodzinne. Praca w handlu najczęściej wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i odpowiedzialnością materialną. Dziękujemy też za przywołanie w liście do Głównego Inspektora Pracy uzasadnienia obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, uznając zawarte tam argumenty za swoje własne. 
To potwierdza słuszność działań, które wspólnie z partnerami podjęła NSZZ „Solidarność” dla wprowadzenia ograniczenia handlu w niedzielę. Jednocześnie jest sprzeczne z postulatami OPZZ, który w zamian za wyższe wynagrodzenie opowiada się za tym, aby pracownicy handlu, bez względu na skutki dla ich zdrowia i dla funkcjonowania ich rodzin, w ten dzień przychodzili do pracy.
Odnosząc się do apelu zawartego w piśmie do GIP warto zaznaczyć, że inspektorzy wykonując obowiązki wynikające z ustawy nie muszą wyłącznie w niedzielę dokonywać kontroli. Mają wiele innych możliwości pracy w tygodniu (np. kontrola ewidencji czasu pracy, monitoring, dokumenty sprzedaży, itp.). Najważniejsze, aby inspektorzy PIP, mając na względzie destrukcyjny dla pracownika i jego rodziny charakter pracy w soboty i niedziele – co potwierdzają związkowcy z ZZP PIP w swoim liście – bardzo poważnie zaangażowali się w egzekwowanie prawa do wolnej niedzieli. Jeśli bowiem oni sami uznają swoją sobotnią i niedzielną pracę, nie będącą pracą fizyczną, za degradującą zdrowie, tym bardziej powinni zrozumieć pracowników handlu, którzy nie tylko umysłowo, ale i fizycznie ciężko pracują.

To niezwykle ważna i doniosła misja największego sojusznika pracowników – Państwowej Inspekcji Pracy.

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 43

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

  

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................