Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 636830
Start Aktualności No images

REGION ZIEMIA PRZEMYSKA

Instytut Dziedzictwa Solidarności przygotował wystawę pt. „Solidarność do wojska! Obozy wojskowe jako forma dotkliwej represji przeciw członkom Solidarności” w 40. rocznicę utworzenia woskowych obozów internowania, której głównym celem jest uczczenie pamięci o działaczach, związkowcach osadzonych w wojskowych obozach internowania oraz przedstawienie tego fragmentu historii, który dotychczas był nieznany społeczeństwu i ukazanie jakimi różnymi, perfidnymi sposobami władza PRL starała się złamać ducha w narodzie i zniszczyć NSZZ „Solidarność”. Jeden z takich obozów był zlokalizowany w Jarosławiu, gdzie grupę członków „Solidarności” odizolowano od społeczeństwa. Jak podkreślają uczestnicy „Nie zostali powołani do wojska w celu podniesienia zdolności bojowych, ale za karę – za przynależność do Solidarności”. Co więcej nie otrzymali broni ani żadnych stopni wojskowych. Takie działania objęły ponad 1700 osób. Wielu z nich utraciło zdrowie, a w następstwie warunków w jakich przebywali i presji jakiej zostali poddani miały miejsce również przypadki utraty życia.

Więcej…

 

W kwietniu 2023 mija termin na dostosowanie działania kas zapomogowo-pożyczkowych do zmienionych przepisów w tym zakresie - na bazie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku.
Generalnie termin w jakim należało wdrożyć wszystkie zmiany wynosił 18 miesięcy, co wydawało się wystarczająco długim okresem. Jak jednak pokazują statystyki rejestracji KZP w GUS, większość tego typu organizacji jeszcze nie dopełniła swego nowego obowiązku i nie zaktualizowała zgłoszenia bądź w ogóle nie ma tego świadomości. Tymczasem termin na przeprowadzenie zmian mija 10 kwietnia 2023 roku, a konsekwencje niedostosowania się do nowych przepisów mogą być całkiem poważne z blokadą rachunku i uniemożliwieniem dalszego funkcjonowania kasy na czele. 
Nadzór nad kasami dotychczas pełniły tylko związki zawodowe działające przy zakładach pracy. Obecnie, ustawodawca wprowadził hierarchię nadzoru, a przedstawia się ona w ten sposób, że w pierwszej kolejności nadzór nad KZP pełni organizacja związkowa działająca przy pracodawcy, a jeśli jest więcej niż jedna, to należy utworzyć wspólną ich reprezentację. 
W przypadku nieutworzenia wspólnej reprezentacji związkowej kontrolę nad KZP sprawuje zakładowa organizacja związkowa zrzeszająca największą liczbę osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy, u którego działa ta organizacja. Gdy u pracodawcy nie działa żaden związek zawodowy, kontrolę nad KZP sprawuje rada pracowników. Jeśli z kolei nie utworzono takiej rady, to kontrolę nad KZP sprawuje reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Źródło: www.szukampracy.pl

 

Nie ma jednego podręcznikowego systemu emerytalnego, który wystarczy sobie skopiować. Każdy naród musi sobie tę najważniejszą umowę społeczną wynegocjować. Te negocjacje trzeba oprzeć na takich wartościach jak solidarność, a nie na społecznym darwinizmie” – pisze w artykule zatytułowanym „Najważniejsza ze społecznych umów” Rafał Woś.

Więcej: tutaj

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

NSZZ "Solidarność" pozytywnie przyjęła wprowadzenie przepisów dotyczących prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Ma jednak wątpliwości dotyczące niektórych rozwiązań. 
Od 21 lutego tego roku wejdą w życie przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników, a 7 kwietnia - przepisy dotyczące pracy zdalnej. Związki zawodowe zauważyły, że już na etapie wdrażania wytycznych zaczynają pojawiać się pewne wątpliwości związane z przeprowadzaniem kontroli trzeźwości. 
- Najprawdopodobniej pracodawcy będą szeroko wprowadzać zasady prewencyjnej kontroli trzeźwości - powiedziała PAP dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ "Solidarność".

Więcej: tutaj

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

NSZZ "Solidarność" ma zastrzeżenia dotyczące bezpłatnego pięciodniowego urlopu opiekuńczego, który przewiduje nowelizacja kodeksu pracy. Chwali natomiast rozwiązania dotyczące umów o pracę na czas określony.
Rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowienia dwóch dyrektyw unijnych, mających zapewnić bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki zatrudnienia oraz wprowadzić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. 
NSZZ Solidarność ma uwagi odnośnie odpłatności urlopu opiekuńczego, a także zwolnienia z tytułu siły wyższej. 
O ile to zwolnienie jest płatne 50 proc., to urlop opiekuńczy jest bezpłatny (...) pracownicy nie będą korzystać z tych form urlopów, zwolnień. Będą wybierać opiekę na dziecko, będą korzystać z urlopu wypoczynkowego, natomiast najprawdopodobniej w ostatniej kolejności będą korzystać z bezpłatnego urlopu opiekuńczego – powiedziała PAP dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ "Solidarność". 

Więcej…

 

Od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym PIT za ub.r.) można odliczyć (od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit ulgi to 500 zł.
W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11. 
Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł. Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca ub.r., obowiązuje od 1 lipca 2022 roku. 
Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika-podatnika, podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

Cofnij się w czasie do lat 80. XX wieku i odwiedź mieszkanie w peerelowskim bloku na wrocławskim Gądowie, w którym ulokowana została tajna drukarnia „Solidarności Walczącej”. Zapoznaj się z autentycznymi materiałami poligraficznymi, wytworzonymi przez „SW”, przeniesionymi do świata cyfrowego na podstawie oryginałów dokumentów, znajdujących się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej. 
Tytuł aplikacji „Szybowcowa ‘87” nawiązuje do adresu, przy którym znajdował się przekazany na rzecz „Solidarności Walczącej” lokal należący do Marka Petrusewicza - pierwszego polskiego rekordzisty świata w pływaniu na 100 m, olimpijczyka i srebrnego medalisty Mistrzostw Europy. Numer ‘87 odwołuje się do krytycznego roku 1987 r., kiedy został aresztowany Kornel Morawiecki, przewodniczący „Solidarności Walczącej”.

Link do Szybowcowa 87


 

10 lat temu, 29 grudnia 2012 r., zmarł abp Ignacy Tokarczuk. Nazywano go biskupem niezłomnym i podporą dla opozycjonistów.
"Był wyjątkową postacią w najnowszej historii Polski. Zasłużył na to, by nazywano go "duchownym niezłomnym". Duchowny, który przez swoją bezkompromisową postawę był w okresie PRL traktowany przez władze i służby jako wróg ustroju. Był autorytetem nie tylko w środowisku duchowieństwa, ale także wśród osób świeckich. Nigdy nie wahał się stanąć w obronie osób prześladowanych i krzywdzonych przez komunistów" - powiedział PAP historyk i rzecznik prasowy IPN dr Rafał Leśkiewicz.

"Biskup Tokarczuk mocno zaangażował się w działania NSZZ "Solidarność" w Przemyślu i całym regionie. Wspierał osoby internowane.

W latach 70. i 80. Kuria biskupia w Przemyślu była enklawą wolności. Dla osób związanych z opozycją był "podporą", człowiekiem, który pomagał, wspierał i nie szedł na żadne kompromisy z komunistyczną władzą" - wyjaśnia historyk z IPN. "Duchowny dzielnie przetrwał liczne represje, które ustały dopiero po 1989 r. Nigdy się nie ugiął" - tłumaczy Leśkiewicz.

WięcejTutaj

Źródło: www.niedziela.pl

Poprawiony ( poniedziałek, 16 stycznia 2023 08:39 )

Więcej…

 

Poprawiony ( wtorek, 27 grudnia 2022 09:19 )

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 60

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................