Legitymacja

Karty Rabatowe

Tygodnik Solidarność


Program Grosik
Związkowe Gadżety


solidarnosc.sklep.pl

 

"Fundacja

dla Solidarności"


Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Wyszukiwarka
Odsłon : 501116
Start No images

Przewodniczący Regionu Ziemia Przemyska 28 listopada br. złożył ślubowanie i został radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Andrzej Buczek kandydował z listy PiS do Sejmiku w wyborach samorządowych w 2010 r.

Więcej…

 

Obchody tegorocznego Święta Kolejarza w naszym Regionie zorganizowały 20 i 27 listopada kolejarskie struktury NSZZ „Solidarność”: Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie, Międzyregionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Województwa Podkarpackiego oraz Komisja Podzakła-dowa NSZZ „Solidarność” PKP Cargo S.A. Zakład Południowy Spółki z siedzibą w Przemyślu. Święto to jest doskonałą okazją do wspólnej modlitwy w intencji kolejarzy, do spotkań, a także do zastanowienia się nad przyszłością polskiej kolei. Pamiętać należy również o tradycji związanej z tym zawodem. Kult św. Katarzyny patronki ludzi związanych z koleją przetrwał do dziś. Świętą Katarzynę Aleksandryjską wybrali kolejarze z Mysłowic na swoją patronkę, zakładając w 1851 r. swój pierwszy związek zawodowy. Tradycja głosi, że tamtejszy ksiądz powiedział, że skoro święta Katarzyna nie straciła życia torturowana kołem, to jej cudowna moc uchroni poruszających się po żelaznych drogach. 

Więcej…

 

 (12-13.11.11) Z okazji Dnia Edukacji Narodowej KM NSZZ „Solidarność” POiW w Jarosławiu zorganizowała dla swoich członków edukacyjną wycieczkę do Warszawy. W pierwszym dniu zwiedzano stare Powiązki i cmentarz wojskowy - przy kwaterze smoleńskiej zapalono zni-cze. Uczestnicy wycieczki odwiedzili również miejsca związane z Fryderykiem Chopinem, który mieszkał w stolicy przez dwadzieścia lat.

Więcej…

 

Marszałek Senatu RP
Marszałek Sejmu RP

 Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” protestuje przeciwko próbie usunięcia krzyża z Sejmu oraz innych miejsc publicznych. Jako Polacy i katolicy jesteśmy zażenowani i z niepokojem patrzymy na podejmowane próby usunięcia krzyża z sali sejmowej oraz innych miejsc publicznych. Krzyż, jako symbol chrześcijaństwa jest trwale związany nie tylko z naszą wiarą, ale także z historią, tradycją i kulturą. Krzyż, nam Polakom, towarzyszy od ponad tysiąclecia i zawsze jednoczył nas w obronie Ojczyzny. Ludzie „Solidarności” w latach 80-tych minionego wieku narażali się ówczesnej władzy wieszając krzyże w szkołach i zakładach pracy. Podniesienie ręki na krzyż przypomina czasy nieludzkiego systemu komunistycznego. Nasz wielki rodak Błogosławiony Jan Paweł II - do nauki, którego wielu tak chętnie przecież odwołuje się w swoich wypowiedziach i wystąpieniach publicznych - podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1997 r. powiedział do Polaków w Zakopanem: „Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz".
Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” traktuje próbę usunięcia krzyża, jako zamach na wartości i kulturę chrześcijańską, co nie pozwala pozostać nam obojętnym. Oczekujemy od nowych Parlamentarzystów zdecydowanych działań w obronie krzyża.

 

(21-22.10.11) Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Lear Corporation Poland II w Jarosławiu zorganizowała w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Dukat” w Horyńcu Zdroju wyjazdowe posie-dzenie Komisji Zakładowej połą-czone ze szkoleniem nt. Rozwój Związku. Na posiedzeniu podjęto uchwały m.in. w sprawie: zgłoszenia i poparcia Piotra Miazgi przewodni-czącego KZ, jako kandydata na członka Zarządu Regionu, wyboru Kingi Czarnik na przewodniczącą zespołu ds. rozwoju związku w za-kładzie, przyjęcia 21 nowych człon-ków, podjęcia działań dot. organizo-wania pracowników w związek zawodowy,  wystąpienia do praco-dawcy z żądaniem podwyżki płac dla pracowników w wysokości 500 zł do wynagrodzenia zasadnicze-go od 2.01.2012 r. oraz wystąpienie o przygotowanie i przekazanie do 6.XII. br. bonów świątecznych dla pracowników.

Więcej…

 

<< pierwsza < poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 następna > ostatnia >>

Strona 94 z 99

Multimedia

Zasłużony dla Regionu

 

Publikacje
Książka wydana
przez nasz Region

.........................................................
Tomik poezji
Teresy Paryny

...........................................................