KSN NSZZ Solidarność

Państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy

14 listopada 2019 r. w Poznaniu obędzie się konferencja naukowa pt. "Państwowe i społeczne instytucje systemu ochrony pracy", organizowana w ramach realizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań cyklu konferencji pt. : "Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy".

Jest to  już IV konferencja naukowa organizowana przez OIP Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Tegoroczna konferencja, w której uczestniczyć będą min. przedstawiciele państwowych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy, teoretycy prawa pracy, praktycy, adresowana jest głównie do  działaczy i członków zakładowych i ponadzakładowych organizacji związkowych oraz społecznych inspektorów pracy.

Organizatorzy konferencji zapraszają wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony pracy. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie www.pipwpia.amu.edu.pl  

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali konferencyjnej decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

        


Kategorie: Ogólne