KSN NSZZ Solidarność

Ś.P. Kol. Józef Bancewicz

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 13 października 2019 r. zmarł ś.p. Józef Bancewicz, którego wspominać będziemy jako pogodnego, życzliwego i zawsze uśmiechniętego Kolegę.

Był wieloletnim Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Poznańskiej, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, zasłużonym Działaczem i wielkim Przyjacielem „Solidarności”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 22 października 2019 r. o godz. 12.30 na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu ul. Cmentarna.

W imieniu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
Dominik Szczukocki, Przewodniczący KSN   


                     

Józef Bancewicz (1943 - 2019)             
 

Dnia 13 października  2019 r. z wielkim żalem przyjęliśmy  wiadomość, że odszedł z naszego grona kolega mgr inż. Józef Bancewicz, wieloletni pracownik Politechniki Poznańskiej, członek i Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Poznańskiej.

Urodził się 25 października 1943 r. w Minajewskiej (d. ZSRR).  W 1957 r. rozpoczął naukę w Technikum Chemicznym nr 2 w Poznaniu.
Po uzyskaniu matury  w 1962 r. podjął studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Dyplom mgr inż. mechanika uzyskał w 1968 r.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną na Politechnice Poznańskiej.

Do Związku Zawodowego „Solidarność” działającego w Politechnice Poznańskiej wstąpił w 1980 r. Od 2006 roku był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Politechniki Poznańskiej. W 2010 roku został jej przewodniczącym. W ramach swojej działalności aktywnie uczestniczył w pracach wielu gremiów  Uczelnianych m.in. jako uczestnik posiedzeń  Senatu PP, Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów, ds. Ustaw, Statutu i Regulaminów, Uczelnianej Komisji ds. Odznaczeń. Aktywnie działał również w Krajowej Sekcji Nauki. Od roku 2014 był członkiem Komisji Rewizyjnej KSN, a od roku 2018 pełnił funkcję przewodniczącego tej komisji.

Działalność kolegi J. Bancewicza nie kończyła się tylko na działalności związkowej związanej z Politechniką Poznańską, ale również dotyczyła pracy społecznej dla miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego w Związku Sybiraków. Swoją działalność w Związku Sybiraków rozpoczął w 1989 r. Jego praca została doceniona i w roku 1992 został wybrany Prezesem Zarządu Związku Sybiraków – Oddział Poznań. Był również członkiem Zarządu Głównego Związku Sybiraków. Jednym z rezultatów pracy społecznej było współkierowanie budową Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu oraz znaku pamięci Polska Golgota Wschodu na osiedlu Wichrowe Wzgórze.
Aktywność w działalności kombatanckiej osób represjonowanych zaowocowała wybraniem kol. J. Bancewicza na zastępcę Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej.

W swojej pracy bardzo duży nacisk kładł na kultywowanie tradycji „Solidarności” poprzez aktywne uczestnictwo w obchodach m.in. Poznańskiego Czerwca 1956 r.,  rocznic wiązanych z Polską Golgotą Wschodu, Katyniem i Sybirem.

Kolegę Józefa Bancewicza zapamiętamy jako bardzo otwartego na problemy życiowe innych ludzi. Pomagał zarówno czynem, jak również jego życzliwa postawa i rada pozwalały rozwiązywać wiele trudnych spraw .

W osobie zmarłego z żalem i smutkiem żegnamy wspaniałego człowieka, działacza i przyjaciela.

Przyjaciele z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Politechniki Poznańskiej


"Wspomnienie o Józefie  Bancewiczu" - Tygodnik Solidarność nr 44 - 1 listopada 2019Wspomnienia o Koledze Józefie Bancewiczu ukazały się również w Wiadomościach KSN nr 9-10 (str. 22-23), oraz w numerze 11-12 (str. 20-22).
 Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.
 


Kategorie: Ludzie KSN