KSN NSZZ Solidarność

Dotacje celowe dla Łukasiewicza – opinia KSN

24 lipca 2019 r. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała opinię projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dotacji celowych przyznawanych instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz - pobierz