KSN NSZZ Solidarność

KSN popiera protest nauczycieli

 Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała Stanowisko w sprawie poparcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

W pełni identyfikujemy się z żądaniami protestujących:

1. Podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty o 15 procent od stycznia 2019 roku i kolejnej podwyżki o 15 procent od stycznia 2020 roku - niezależnie od posiadanego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

2. Zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli.

3. Powiązania systemu wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.


Do pobrania:

Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” w sprawie poparcia ogólnopolskiej akcji protestacyjnej Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”


Kategorie: Ogólne