KSN NSZZ Solidarność

Opinia KSN o projekcie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 21 października 2017 r. przyjęła opinie do projektów ustaw Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA33) z dnia 16 września 2017 roku.

Opinie te zostały zawarte w zamieszczonych poniżej dokumentach i przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Uwagi Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” do projektów ustaw – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) oraz Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (UA33) z dnia 16 września 2017 roku.

Uwagi szczegółowe do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.