KSN NSZZ Solidarność

Stanowisko WRDS w Lubinie ws. ustawy 2.0

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wystosowała stanowisko w sprawie prac nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym.


Kategorie: Ogólne