DO POBRANIA, WNIOSKI

DO POBRANIA, WNIOSKI

1) Deklaracja członkowska / Klauzula do deklaracji
– (pdf) »
– (doc) »

2)  Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej
– (pdf) »

– (doc) »

3) Karty LOTOS
– Wniosek o wydanie karty LOTOS (pdf) »
– Tabela zbiorcza do kart LOTOS (xls) »
 
Tabelę proszę wysłać na adres: pgolab5@wp.pl

4)  Karta informacyjna organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”
– w formacie „xls” »
– w formacie „pdf” »

5)  Oddelegowanie »

6)  Zgłoszenie na szkolenie
– w formacie „rtf” »
– w formacie „pdf” »

7)  Dokumenty do założenia nowej organizacji związkowej:
Etap 1 – Lista osób »
Etap 2 – Uchwała ws. założenia organizacji związkowej »
Etap 3 – Wniosek o zarejestrowanie organizacji związkowej w Regionie Podbeskidzie » ,
– Wniosek ws. przekazywania składki związkowej na rachunki bankowe  »

8)  Dokumenty do Urzędu Skarbowego o nadanie NIP:
Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 »
Porozumienie dotyczące korzystania z adresu »

9)  Dokumenty do Głównego Urzędu Statystycznego:
Wniosek o nadanie REGON-u »

10)  Wnioski statutowe »

11)  Wniosek o udzielenie pomocy ze środków Regionalnego Funduszu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie »

12)  Dokumenty do Urzędu Skarbowego

BILANS dla jednostek mikro
http://www.druki.gofin.pl/bilans-dla-jednostek-mikro,wzor,999,135.html »

RZiS
http://www.druki.gofin.pl/rachunek-zyskow-i-strat-dla-jednostek-mikro-o-ktorych-mowa-w,wzor,884,135.html »

CIT-8
http://www.druki.gofin.pl/cit-8-22-zeznanie-o-wysokosci-osiagnietego-dochodu,wzor,1,3,1343.html »

CIT-8/0
http://www.druki.gofin.pl/informacja-o-odliczeniach-od-dochodu-i-od-podatku-oraz-o,wzor,2,3,1348.html »

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU – przykład też w zalączniku
http://www.druki.gofin.pl/informacje-uzupelniajace-do-bilansu-sporzadzanego-przez,wzor,930,125.html »

Przykład – Informacje ogólne i uzupełniające do bilansu »

13)  Sprawozdawczość związkowa

Przypominamy zakładowym organizacjom związkowym o obowiązku powiadamiania pracodawcy o liczbie swoich członków. Termin upływa 10 stycznia. Równocześnie przypominamy, że w tym samym terminie należy dostarczyć do Zarządu Regionu – jak co roku – karty informacyjne zakładowych organizacji związkowych (karta do pobrania w formatach: pdf », xls »).
Karty informacyjne prosimy składać u pani Agaty Krawczyk.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych począwszy od 2019 r. informacja o liczbie członków organizacji związkowych musi być przedstawiana co sześć miesięcy (a nie jak to miało miejsce dotychczas – co kwartał). Władze związku powinny przygotować tę informację według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, w terminie odpowiednio: do 10 lipca i 10 stycznia.

Organizacja, która zostanie utworzona w trakcie roku, pierwszą informację o liczbie członków będzie przedkładała pracodawcy w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania. Nie będzie jej to jednak zwalniać z obowiązku złożenia informacji półrocznej.

Organizacji, która nie wypełni powyższych obowiązków w terminie, nie będą przysługiwały uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków.

Ważne jest też to, że liczba członków związku wskazana w informacji półrocznej będzie decydowała o ustalaniu uprawnień organizacji związkowej. Ewentualne zmiany stanu liczbowego związku, które nastąpią w ciągu sześciomiesięcznego okresu sprawozdawczego, pozostaną bez wpływu na te uprawnienia.

Tekst znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych znaleźć można TUTAJ. O opisanym wyżej obowiązku informowania pracodawcy traktuje art. 25¹. 2.