DO POBRANIA, WNIOSKI

DO POBRANIA, WNIOSKI

1) Deklaracja członkowska / Klauzula do deklaracji
PDF | DOC

2) Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej PDF DOC

3) Karta LOTOS

Wniosek o wydanie karty LOTOS (POBIERZ)
Tabela zbiorcza do kart LOTOS (POBIERZ)
Tabelę proszę wysłać na adres: pgolab5@wp.pl

4) Karta informacyjna organizacji związkowej NSZZ „Solidarność”
XLS | PDF

5) Oddelegowanie »

6) Zgłoszenie na szkolenie
RTF | PDF

7) Dokumenty do założenia nowej organizacji związkowej:
Etap 1 – Lista osób »
Etap 2 – Uchwała ws. założenia organizacji związkowej »
Etap 3 – Wniosek o zarejestrowanie organizacji związkowej w Regionie Podbeskidzie » ,
– Wniosek ws. przekazywania składki związkowej na rachunki bankowe  »

8) Związkowy poradnik finansowy „Skarb skarbnika” »

9) Dokumenty do Urzędu Skarbowego o nadanie NIP:
Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 »
Porozumienie dotyczące korzystania z adresu »

10) Dokumenty do Głównego Urzędu Statystycznego:
Wniosek o nadanie REGON-u »

11) Wnioski statutowe »

12) Wniosek o udzielenie pomocy ze środków Regionalnego Funduszu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzie »

13) Dokumenty do Urzędu Skarbowego

BILANS dla jednostek mikro
http://www.druki.gofin.pl/bilans-dla-jednostek-mikro,wzor,999,135.html »

Rachunek zysków i strat
https://druki.gofin.pl/podglad/dzial/43/druk/844/wersja/1229 »

CIT-8 »

CIT-8/0 »

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

    1. http://www.druki.gofin.pl/informacje-uzupelniajace-do-bilansu-sporzadzanego-przez,wzor,930,125.html »
    2. Przykład »

14)  Sprawozdawczość związkowa

Przypominamy zakładowym organizacjom związkowym o obowiązku powiadamiania pracodawcy o liczbie swoich członków. Termin upływa 10 stycznia. Równocześnie przypominamy, że w tym samym terminie należy dostarczyć do Zarządu Regionu – jak co roku – karty informacyjne zakładowych organizacji związkowych (karta do pobrania w formatach: pdf », xls »).
Karty informacyjne prosimy składać u pani Agaty Krawczyk.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych począwszy od 2019 r. informacja o liczbie członków organizacji związkowych musi być przedstawiana co sześć miesięcy (a nie jak to miało miejsce dotychczas – co kwartał). Władze związku powinny przygotować tę informację według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, w terminie odpowiednio: do 10 lipca i 10 stycznia.

Organizacja, która zostanie utworzona w trakcie roku, pierwszą informację o liczbie członków będzie przedkładała pracodawcy w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania. Nie będzie jej to jednak zwalniać z obowiązku złożenia informacji półrocznej.

Organizacji, która nie wypełni powyższych obowiązków w terminie, nie będą przysługiwały uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obowiązków.

Ważne jest też to, że liczba członków związku wskazana w informacji półrocznej będzie decydowała o ustalaniu uprawnień organizacji związkowej. Ewentualne zmiany stanu liczbowego związku, które nastąpią w ciągu sześciomiesięcznego okresu sprawozdawczego, pozostaną bez wpływu na te uprawnienia.

Tekst znowelizowanej Ustawy o związkach zawodowych znaleźć można TUTAJ. O opisanym wyżej obowiązku informowania pracodawcy traktuje art. 25¹. 2.