Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim

Członkowie „S” Ochrony Zdrowia spotkali się z ministrem Niedzielskim - czytaj

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r.

Komunikat z posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia 1 czerwca 2021 r. - czytaj

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych - czytaj

Odeszła dr Ewa Kłoskowska

Odeszła dr Ewa Kłoskowska - czytaj

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi

Dwanaście lat od śmierci Profesora Zbigniewa Religi - czytaj

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz

Zmarła Barbara Bogdańska - człowiek Solidarności i wybitny lekarz - czytaj

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność"

19 października rocznica męczeńskiej śmierci Patrona NSZZ "Solidarność" - czytaj

Święto Ratowników

Święto Ratowników - czytaj

Nie żyje Judyta Grajcar

Nie żyje Judyta Grajcar - czytaj

2021-02-11 10:29Komunikat po pierwszym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ws.wzrostu wynagrodzeń

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkania Prezydium Zespołu Trójstronnego (w dniu 5 lutego br) odbyło się pierwsze z trzech zaplanowanych spotkań Zespołu poświęcone zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego zasadniczego wynagrodzenia...
W spotkaniu uczestniczyli partnerzy społeczni-zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego oraz obserwatorzy reprezentujący głównie samorządy zawodowe.
Obok Ministra Zdrowia, który przewodniczy pracom Zespołu uczestniczą: wiceprezes NFZ Bernard Waśko oraz prezes AOTMiT Roman Topór-Mądry.
Intencją Ministerstwa Zdrowia- wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom NSZZ "Solidarność"- jest zmiana ustawy polegająca m.in.na włączeniu do jednego aktu prawnego wszelkich odrębnych porozumień płacowych zawieranych z poszczególnymi grupami zawodowymi.
Przedmiotem negocjacji ma być również nowelizacja załącznika zawierającego wskaźniki wynagrodzeń oraz ścieżka dojścia do oczekiwanych wartości.
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dziś bardzo ostrożne propozycje wzrostu i sposób kalkulacji.
Jest to WSTĘPNA propozycja ,podobnie jak propozycja ustalenia udziału kosztu płac w wysokości środków finansowych przeznaczonych na świadczenia medyczne.
Wszystkie decyzje mają być podejmowane w dialogu społecznym z udziałem REPREZENTATYWNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH oraz PRACODAWCÓW i STRONY RZĄDOWEJ.
Dlatego zwracam się o nadsyłanie Waszych wniosków i propozycji dotyczących wielkości wskaźników-wstępną propozycję mamy przekazać w poniedziałek 15 lutego.
Jednocześnie informuję iż po każdym spotkaniu Zespołu Trójstronnego ma być sporządzany protokół z ustaleniami i rozbieżnościami.
Kolejne spotkania zaplanowane sÄ… na 17 i 26 lutego.

Zalączniki:

(aby zobaczyć kliknij na wybrany załącznik)
  1. zespol trojstronny (... ojstronny_1.pptx)
  2. pismo (... tyny_Ptok006.pdf)
  3. wzor kalkulatora (... _wynagrodzen.png)