• Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność"

  (ul. Skierniewicka 26 01-230 Warszawa)
 • E-mail: sozmazowsze@wp.pl
 • Telefon/fax: telefon 22 314 80 81
  1. Krajowa Sekcja Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ "Solidarność"

   ()
  2. E-mail: kspps@solidarnosc.org.pl
  3. Telefon/fax:
  4. Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ "Solidarność"

   ()
  5. E-mail: dmadraszewski@interia.pl
  6. Telefon/fax:
  7. Krajowa Sekcja Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność"

   (ul. Skierniewicka 26 01-230 Warszawa)
  8. E-mail: sozmazowsze@wp.pl
  9. Telefon/fax: telefon 22 314 80 82
  10. Krajowa Sekcja Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ "Solidarność"

   ()
  11. E-mail: s.krajowa@o2.pl.
  12. Telefon/fax:
  13. Krajowa Sekcja Uzdrowisk Polskich NSZZ "Solidarność"

   ()
  14. E-mail: zs110@wp.pl
  15. Telefon/fax: