Dziś jest: Czwartek 11 sierpnia 2022 Imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji

Konwent Przewodniczących w Sanoku

Sanok 19 maja 2016 r.

W siedzibie Oddziału NSZZ "Solidarność" w Sanoku odbyło się spotkanie Przewodniczacych Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" z zakładów pracy powiatu sanockiego. W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ "Solidarność" w Krośnie - Tadeusz Majchrowicz, oraz Z-ca Przewodniczacego, Skarbnik ZR - Andrzej Szall.

Przewodniczacy zebrani podczas Konwentu za temat obrad przyjęli kwestię obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ograniczenia handlu w niedzielę. Przewodniczący ZR poinformował w tym miejscu, iż Związek prowadzi akcję informacyjną w tej sprawie, oraz zbiórkę podpisów na listach poparcia dla tego projektu.

Kolejną kwestią, która została omówiona było przedstawienie przez Przewodniczacych problemów, z którymi spotykają się w swoich zakładach pracy. Najprawdopodobniej najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w sanockim PGNiG S.A. co zostało zreferowane przez Zygmunta Sobkę - Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w PGNiG S.A. Sprawa dotyczy planowanych przez pracodawcę redukcji etatów. Przewodniczący ZR zadeklarował, iż oprócz pomocy ze strony posłów, będzie apelował na szczeblu krajowym Związku o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie tej kwestii.