Dziś jest: Sobota 21 maja 2022 Imieniny: Kryspina, Wiktora, Jana

"Rozwój jest naszym filarem"

Gdańsk, 28-29 marca 2017 r.

28 i 29 marca odbyło się ogólnopolskie spotkanie koordynatorów ds. rozwoju. Uczestnicy warsztatów spotkali się w gdańskim hotelu DAL, aby opowiedzieć o swoich działaniach na rzecz poprawy uzwiązkowienia w regionach, wymienić się doświadczeniami z kampanii organizowania prowadzonych do tej pory oraz przedstawić pomysły i wizje, które pomogą usprawnić ich pracę w przyszłości.

 W czasie trwającego dwa dni warsztatowego spotkania koordynatorów ds. rozwoju z 17 regionów „Solidarności”, poza zrewidowaniem dotychczasowych dokonań osób odpowiedzialnych za organizowanie niezrzeszonych w związek, w pocie czoła próbowano określić model pracy koordynatora, przykładowy i optymalny plan, którym powinien kierować się w swoich działaniach oraz strategię współpracy regionalnych zespołów ds. rozwoju z Działem Rozwoju Związku Komisji Krajowej. Koordynatorzy opowiadali jak przygotowują się do swojej pracy, jak wygląda mapowanie zakładu, gdzie związku jeszcze nie ma i na czym polega pomoc komisji zakładowej w miejscu, gdzie „Solidarność” już istnieje. Następnie każdy z nich tłumaczył jak wykonuje swoje zadania z technicznego punktu widzenia oraz jakie narzędzia wykorzystuje w swojej pracy. Długo trwała rozmowa na temat kampanii ogólnopolskich czy udziału regionów w kampaniach globalnych. Koordynatorzy zapoznali się z możliwościami uczestnictwa i zasadami, którymi takie kampanie się rządzą. Dyskutowano też o długofalowej współpracy regionów i Komisji Krajowej, która – co sprawdzone – przynosi od lat wymierne rezultaty i znacznie przyczynia się do poprawy stanu uzwiązkowienia w naszym kraju.  Na koniec każdy uczestnik zasygnalizował tematy, które jego zdaniem powinny trafić pod dyskusję powołanego niedawno przy Komisji Krajowej zespołu ds. rozwoju związku. Jego przewodniczący, a zarazem zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej, Tadeusz Majchrowicz, mówił: - Rozwój związku jest obecnie kwestią, którą poruszamy w czasie wszystkich posiedzeń Komisji Krajowej. Podczas spotkań zespołu ds. rozwoju omawiamy różne możliwości i pomysły na budowanie siły związkowej – na poziomie organizacji w zakładach, regionów i kraju. Jesteśmy coraz bliżej celu, jakim jest opracowanie kompletnej strategii, która zostanie wprowadzona w życie już w 2018 roku. Wiemy na pewno, że potrzebujemy osób zajmujących się rozwojem związku w absolutnie każdym regionie. Podobnie z organizacjami – w zależności od ich liczebności powinny to być pojedyncze osoby lub całe zespoły ludzi. Teraz, kiedy regiony mają możliwość wykorzystania środków przeznaczonych na cele statutowe w całości na rozwój, stanie się to wreszcie realne. – Janusz Zabiega, kierownik Działu Szkoleń Komisji Krajowej, również członek zespołu ds. rozwoju dodał: - Na 16 milionów pracowników w Polsce, gdzie do związków należy tylko 14% aktywnych zawodowo osób mamy ogromny potencjał. Nie musimy się obawiać, że zabraknie nam zajęcia. Chcemy pracować wspólnie nad skutecznością. Dlatego tak ważnym jest, aby każda organizacja związkowa w Polsce odbyła szkolenie z rozwoju. Świadomość wśród ludzi „Solidarności” jest podstawą do budowania naszej siły. Rozwój każdej, nawet najmniejszej organizacji jest naszym filarem.

 Podsumowując spotkanie, sami organizatorzy sugerowali, że wydarzenia tego typu są bardzo potrzebne i dają im i ich pracy bardzo wiele. – Dzięki takim spotkaniom możemy raz na jakiś czas wymienić się doświadczeniami. Zdobyta wiedza, jest tym, co zawieziemy ze sobą do regionów i co, mamy nadzieję, zaprocentuje. – dodał Ireneusz Pszczoła, organizator związkowy Komisji Krajowej.

Z naszego Regionu w warsztatach uczestniczyła Magdalena Kubit.

Źródło: Strona internetowa KK NSZZ "Solidarność"