Dziś jest: Czwartek 11 sierpnia 2022 Imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji

Szkolenie członków Powiatowych Rad Rynku Pracy

Warszawa, 21-23 września 2020 r.

W dniach 21-23 września br. w Warszawie odbyła się ostatnia część 3-etapowego szkolenia specjalistycznego dla grupy działaczy związkowych NSZZ „Solidarność” z terenu całego kraju nt. „Analiza i ocena skutków prawnych regulacji związanych z rynkiem pracy z wykorzystaniem wskaźników makroekonomicznych”.

Szkolenie adresowane do działaczy związkowych będących członkami Powiatowych Rad Rynku Pracy, zostało zorganizowane przez Dział Programów Europejskich Komisji Krajowej, a prowadzili je: Lech Antkowiak - ekspert ds. rynku pracy i Elżbieta Wielg - kierownik projektu.

Tematyka III etapu szkolenia obejmowała następujące moduły:

  • Wybrane problemy rynku pracy – np. wpływ zatrudnienia cudzoziemców na rynek pracy, wpływ Krajowego Funduszu Szkoleniowego na poziom bezrobocia itp.
  • Wybrane problemy prawne – analiza Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w kontekście potrzebnych i oczekiwanych zmian tej ustawy jako całości lub wybranych jej przepisów
  • Przygotowanie prostego OSR (ocena skutków regulacji) na podstawie wybranej regulacji rynku pracy z wykorzystaniem dostępnych danych statystycznych

Głównym celem szkolenia jest poznanie zagadnień związanych z rynkiem pracy przez działaczy związkowych, co niewątpliwie wzmocni ich kompetencje eksperckie i umożliwi w przyszłości w większym stopniu udział NSZZ „Solidarność” w procesie stanowienia prawa.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” - zastępcy przew. ZR: Andrzej Gorczyński i Paweł Pietrusza.