Kronika 2009


G R U D Z I E Ń - 2 0 0 9

 

"Społeczny Inspektor Pracy - Zakres programowy i metodyka kontroli zagadnień ochrony pracy. Obowiązki zakładu pracy wobec Społecznych Inspektorów Pracy"
Białystok, dnia 27.11.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Inspektor Jan Matulewicz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.

"Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników"
Białystok, dnia 24.11.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Społeczny Inspektor Pracy - Organizacja pracy Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy - zobowiązania wobec Zakładowej Organizacji Związkowej. Wybrane zagadnienia ochrony pracy wynikające z prawa pracy "
Białystok, dnia 30.10.2009 roku

Zajęcia prowadziła Pani Inspektor Marta Urmiłowicz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.

"Ustawa antykryzysowa oraz zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników"
Suwałki, dnia 21.10.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Mirosław Markowski konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Ustawa antykryzysowa - zmiany w prawie pracy"
Białystok, dnia 19.10.2009 roku.

Zajęcia prowadził Pan Mirosław Markowski konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Uprawnienia Organizacji Zakładowych"
Białystok, dnia 28.09.2009 roku


Zajęcia prowadził Pan Mirosław Markowski konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Społeczny Inspektor Pracy - Rola, zadania i uprawnienia Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy wynikające z ustawy o SIP " - Białystok, dnia 25.09.2009 roku


Zajęcia prowadził Pan Inspektor Kazimierz Koper z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.

"Zmiana ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji"
Białystok, dnia 24.09.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Społeczny Inspektor Pracy - Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego"
Białystok, dnia 26.06.2009 roku

Zajęcia prowadziły Panie: Izabela Żmojda, Anna Dojlida i Karolina Romańczuk z Działu Szkoleń Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Zarządzanie projektem na etapie programowania i planowania w kontekście EFS"
Białystok, dnia 17-18.06.2009 roku

Zajęcia prowadziła Pani Krystyna Łukaszuk - trener z Regionalnego Ośrodka EFS w Białymstoku.


"Społeczny Inspektor Pracy - Czas pracy z uwzględnieniem czasu pracy kierowców"
Białystok, dnia 29.05.2009 roku


Zajęcia prowadził Pan Wiaczesław Kuźma z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.

"Zwolnienia indywidualne i grupowe z przyczyn niedotyczących pracowników"
Białystok, dnia 11.05.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Mirosław Markowski- konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność"

"Kodeks Pracy"
Czarna Białostocka, dnia 27.04.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Dariusz Borowski - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność"

"Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego"
Siemiatycze, dnia 01.04.2009 roku

Zajęcia prowadziły Panie: Izabela Żmojda, Anna Dojlida i Karolina Romańczuk z Działu Szkoleń Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Społeczny Inspektor Pracy - Środki ochrony indywidualnej przy pracach na wysokości"
Białystok, dnia 27.03.2009 roku

Zajęcia teoretyczne prowadził Pan Waldemar Lenkiewicz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Zajecia praktyczne prowadził Pan Jacek Sosnowski z firmy Protekt. więcej

"Budżet projektu. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL"
Białystok, dnia 19-20.03.2009 roku

Zajęcia prowadziła Pani Krystyna Łukaszuk - trener z Regionalnego Ośrodka EFS w Białymstoku.

"Negocjacje"
Białystok, dnia 17.03.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Mirosław Markowski- konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Zarządzanie projektem na etapie programowania i planowania w kontekście EFS"
Białystok, dnia 05-06.03.2009 roku

Zajęcia prowadziła Pani Krystyna Łukaszuk - trener z Regionalnego Ośrodka EFS w Białymstoku.

"Społeczny Inspektor Pracy"
Białystok, dnia 27.02.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Jan Matulewicz - Nadinspektor z Państwowej Inspekcji Pracy.

"Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 rok"
Białystok, dnia 26.02.2009 roku

Zajęcia prowadziła Pani Joanna Kraszewska - Główna Księgowa Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Przeciwdziałanie łamaniu praw związkowych i pracowniczych"
Siemiatycze, dnia 24.02.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Mirosław Markowski- konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Komisje Rewizyjne"
Sokółka, dnia 20.02.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Janusz Wyszyński- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego"
Białystok, dnia 18-19.02.2009 roku

Zajęcia prowadziły: Agnieszka Kuraś-Steczyńska oraz Maria Kościńska z Działu Szkoleń Komiski Krajowej NSZZ "Solidarność".

"Przeciwdziałanie łamaniu praw zwiazkowych i pracowniczych"
Oddział ZR w Łapach, dnia 09.02.2009 roku

Zajęcia prowadził Pan Dariusz Borowski- radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 rok"
Białystok, dnia 05.02.2009 roku

Zajęcia prowadziła Pani Joanna Kraszewska - Główna Księgowa Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Układy zbiorowe pracy"
Białystok, dnia 30.01.2009 roku

Zajęcia prowadziła Pani Beata Tołoczko - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Społeczny Inspektor Pracy"
Białystok, dnia 29.01.2009 roku

Zajęcia prowadział Inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku.

"Czas pracy - aktualne regulacje prawne"
Białystok, dnia 19.01.2009 roku

Zajęcia prowadział Pan Dariusz Borowski- radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".


Kronika 2008
Kronika 2007
Kronika 2006