wstecz

Kronika

 

"Podstawowe zasady działania Organizacji Zakładowej"
Czeremcha, dnia 17 grudnia 2007 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Podstawowe zasady działania Organizacji Zakładowej"
Białowieża, dnia 10 grudnia 2007 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy"
Łapy, dnia 4 grudnia 2007 roku

Zajęcia prowadził Dariusz Borowski - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

Społeczny Inspektor Pracy
Białystok, dnia 30 listopada 2007 roku

Zajęcia prowadził Pan Waldemar Przyjemski z Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Społeczny Inspektor Pracy
Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania
Białystok, dnia 23 listopada 2007 roku

Zajęcia prowadził Pan Kazimierz Koper z Państwowej Inspekcji Pracy.

 

"Prawo do emerytury oraz świadczeń przedemerytalnych w świetle przepisów obowiązujących w 2007 roku"
Siemiatycze, dnia 19 listopada 2007 roku

Zajęcia prowadziła Pani Beata Tołoczko - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Mobbing - zagrożenie współczesnego miejsca pracy"
Białystok, dnia 13 listopada 2007 roku

Zajęcia prowadziła Pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy.

 

"Zmiana Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy"
Grajewo, dnia 12 listopada 2007 roku

 

"Analiza ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa"
Supraśl, dnia 7 - 9  listopada 2007 roku

Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie z Działem Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".  Zajęcia prowadziła Pani Joanna Tokarska.

 

Seminarium pn. "Strategia rozwoju dla Regionu Podlaskiego"
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa
Supraśl, dnia 29-30 października 2007roku

Zajęcia prowadzili trenerzy z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Elżbieta Wielg i Janusz Zabiega

 

"Zmiana Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy"
Siemiatycze, dnia 24 października 2007 roku


Zajęcia prowadził Nadispektor Pracy - Pan Jarosław Janowicz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

 

"Podstawowe zasady działania Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Białystok, dnia 18-19 października 2007 roku

Zajęcia prowadzili: Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność", Izabela Żmojda z Działu Szkoleń Regionu Podlaskiego, Janusz Wyszyński - Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

 

"Podstawowe zasady działania Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
Białystok, dnia 16 października 2007 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego"
Łapy, dnia 15 października 2007 roku

Zajęcia prowadziły Izabela Żmojda i Beata Lewkowicz z Działu Szkoleń Regionu Podlaskiego

 

"Prawo do emerytury oraz świadczeń przedemerytalnych w świetle przepisów obowiązujących w 2007 roku" Białystok, dnia 04 października 2007 roku

Zajęcia prowadziła Pani Barbara Aleksiejuk z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

 

Społeczny Inspektor Pracy
Białystok, dnia 28 września 2007 roku

Zajęcia prowadziła Pani Dorota Jabłońska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

 

"Zmiana Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy"
Białystok, dnia 10 i 17 września 2007 roku

Zajęcia prowadził Nadispektor Pracy - Pan Jarosław Janowicz z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku

 

"Prawo do emerytury oraz świadczeń przedemerytalnych w świetle przepisów obowiązujących w 2007 roku" Białystok, dnia 15 czerwca 2007 roku

Zajęcia prowadziła Pani Danuta Misiewicz - zastępca Naczelnika Wydziału Rent i Emerytur Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku.

 

"Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego"
Białystok, dnia 05 - 06 czerwca 2007 roku

Zajęcia prowadziły Maria Kościńska z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz  Izabela Żmojda z Działu Szkoleń Regionu Podlaskiego.


"Przeciwdziałanie łamaniu praw związkowych i pracowniczych"
Białystok, dnia 7 maja 2007 roku

Zajęcia prowadził Dariusz Borowski - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Czas pracy i urlopy pracownicze"
Białystok, dnia 23 kwietnia 2007 roku

Zajęcia prowadził Dariusz Borowski - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Komunikacja interpersonalna"
Dubicze Cerkiewne, dnia 21-22 kwietnia 2007

Zajęcia prowadziła Agnieszka Kuraś - Steczyńska z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

 

"Rozwój Związku"
Dubicze Cerkiewne, dnia 20-21 kwietnia 2007

Zajęcia prowadził Janusz Zabiega z Działu Szkoleń Komisji Krajowej.

 

"Negocjowanie podwyżek płac"
Białystok, dnia 17 kwietnia 2007 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

Społeczny Inspektor Pracy
Białystok, dnia 30 marca 2007 roku

 

"Regulaminy Pracy i Wynagradzania"
Białystok, dnia 20 marca 2007 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Sztuka komunikacji"
Polskie Radio Białystok, dnia 2-3 marca 2007 roku

Szkolenie zostało zrealizowane przez Dział Szkoleń Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność". Zajęcia prowadziły: Maria Kościńska i Nina Wilkos z Komisji Krajowej.

 

"Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2006 rok"
Oddział  ZR w Siemiatyczach, 1 marca 2007 roku

Zajęcia prowadziła Jadwiga Łagocka - doradca podatkowy.

 

"Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2006 rok"
Białystok, dnia 26 lutego 2007 roku

Zajęcia prowadziła Jadwiga Łagocka - doradca podatkowy.

 

"Komisje Rewizyjne"
Oddział ZR w Czarnej Białostockiej, dnia 21 lutego 2007 roku

Zajęcia prowadził Janusz Wyszyński - Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

 

"Przeciwdziałanie łamaniu praw związkowych i pracowniczych"
Białystok, dnia 19 lutego 2007 roku

Zajęcia prowadził Dariusz Borowski - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Wynagrodzenia pracownicze, rodzaje i kształtowanie"
Białystok, dnia 29 stycznia 2007 roku

Zajęcia prowadził Dariusz Borowski - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Negocjacje"
Białystok, dnia 23 stycznia 2007 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Księgowość w Organizacji Zakładowej"
Białystok, dnia 18 stycznia 2007 roku

Zajęcia prowadziła Jadwiga Łagocka - doradca podatkowy.

"Mobbing - zagrożenie współczesnego miejsca pracy"
Polskie Radio Białystok, dnia 11 stycznia 2007 roku

Zajęcia prowadziła Marta Baczar- radca prawny z Okręgowej  Inspekcji Pracy w Białymstoku.

 

więcej