wstecz

Kronika


"Rozwój Związku"
Dubicze Cerkiewne, dnia 06-07 grudnia 2008 roku

Zajęcia prowadzili: Agnieszka Rybczyńska oraz Janusz Zabiega z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

"Społeczny Inspektor Pracy"
Białystok, dnia 28.11.2008 roku

Zajęcia prowadził Pan Marek Aleksiejuk z Państwowej Inspekcji Pracy.


"Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"
Siemiatycze, dnia 24.11.2008 rokuZajęcia prowadził Mirosław Markowski- konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"
Białystok, dnia 21.11.2008 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski- konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Komisje Rewizyjne"
Białystok, dnia 18.11.2008 roku

Zajęcia prowadził Pan Janusz Wyszyński- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność"

 

"Społeczny Inspektor Pracy"
Białystok, dnia 30.10.2008 roku


Zajęcia prowadziła Pani Małgorzata Komar z Państwowej Inspekcji Pracy.

 

"Komunikacja - dobrym mówcą być..."
Grajewo, dnia 28.10.2008 roku

Zajęcia prowadziła Pani Izabela Żmojda z Działu Szkoleń Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

"Wynagrodzenia pracownicze, rodzaje i kształtowanie"
Białystok, dnia 20.10.2008 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Uprawnienia organizacji zakładowej"
Białystok, dnia 10.10.2008 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Analiza ekonomiczna w zakresie płac"
Białystok, dnia 22 września 2008 roku

Zajęcia prowadziła mgr ekonomii, doradca podatkowy - Pani Jadwiga Łagocka

 

"Podstawowe zasady działania Organizacji Zakładowej "
Sokółka, dnia 18 września 2008 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Rola Europejskich Rad Zakładowych , Rady Pracowników i Związki Zawodowe
w zakładach pracy"
Supraśl, 09 - 12 czerwca 2008 roku

Zajęcia prowadził Pan Dariusz Borowski - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Społeczny Inspektor Pracy"
Białystok, dnia 30 maja 2008 roku

Zajęcia prowadziła Pani Wioletta Mynarczyk z Państwowej Inspekcji Pracy

 

"Przeciwdziałanie łamaniu praw związkowych i pracowniczych"
Białystok, dnia 26 maja 2008 roku

Zajęcia prowadził Pan Dariusz Borowski - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Analiza ekonomiczna w zakresie płac"
Białystok, dnia 17 maja 2008 roku

Zajęcia prowadziła mgr ekonomii, doradca podatkowy - Pani Jadwiga Łagocka

 

"Przeciwdziałanie łamaniu praw związkowych i pracowniczych"
Białystok, dnia 15 maja 2008 roku

Zajęcia prowadził Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Społeczny Inspektor Pracy"
Białystok, dnia 28 marca 2008 roku

Zajęcia prowadził Pan Roman Charkiewicz z Państwowej Inspekcji Pracy.

 

"Rady Pracowników w przedsiębiorstwach zatrudniających od 50 pracowników"
Białystok, dnia 27 marca 2008 roku

Zajęcia prowadził Pan Dariusz Borowski - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego"
Białystok, dnia 06 - 07 marca 2007 roku

Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Kuraś - Steczyńska z Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" oraz Pani Izabela Żmojda z Działu Szkoleń Regionu Podlaskiego.

 

"Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"
Białystok, dnia 3 marca 2008 roku

Zajęcia prowadzili: Pani Beata Tołoczko - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" oraz Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

 

"Społeczny Inspektor Pracy"
Białystok, dnia 29 luty 2008 roku

Zajęcia prowadził Pan Maciej Starzyk z Państwowej Inspekcji Pracy

 

"Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2007 rok"
Sokółka, Czarna Białostocka, Mońki, Suwałki, Augustów, Siematycze, Hajnówka
18 - 21 lutego 2008 roku

Zajęcia prowadzili: Pani Joanna Kraszewska i Pan Adam Jabłoński z Działu Księgowości ZR.

 

"Analiza ekonomiczna w zakresie płac"
Białystok, dnia 18 lutego 2008 roku

Zajęcia prowadziła mgr ekonomii, doradca podatkowy - Pani Jadwiga Łagocka

 

"Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2007 rok"
Białystok, dnia 11 lutego 2008 roku

Zajęcia prowadziła Pani Joanna Kraszewska - Główna Księgowa Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność"

 

"Społeczny Inspektor Pracy"
Białystok, dnia 31 stycznia 2008 roku


Uroczystego wręczenia świadectw społecznym inspektorom pracy dokonał Przewodniczący Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" - Józef Mozolewski oraz Okręgowy Inspektor Pracy - Jan Koczewski

 

"Przeciwdziałanie łamaniu praw związkowych i pracowniczych"
Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Oświaty i Wychowania
Białystok, dnia 18 stycznia 2008 roku

Zajęcia prowadzili: Pani Beata Tołoczko - radca prawny Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność" oraz Mirosław Markowski - konsultant negocjator Regionu Podlaskiego NSZZ "Solidarność".

Kronika 2007

Kronika 2006