W siedzibie Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" w Krakowie, w dniu 14 maja 2019r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego Fackforbundet ST, zrzeszającego blisko 95 tys. pracowników służb publicznych w Szwecji.
 
 
 

Fot. Adam Gliksman
 
Spotkanie zorganizował Krajowy Sekretariat Służb Publicznych NSZZ "Solidarność", reprezentowany przez wiceprzewodniczącego Andrzeja Śpiewaka. Wzięli w nim udział również przedstawiciele Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej, Krajowej Sekcji Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej, oraz nauczyciele.

- Bardzo ciekawa dyskusja się odbyła poświęcona dialogowi społecznemu, negocjacjom w zakładach pracy, systemowi i roli płacy minimalnej, a także sytuacji i problemach pracowników ośrodków opiekuńczych dla nieletnich - powiedział Andrzej Śpiewak, wiceprzewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność".