Skład Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" :

1. Jerzy Wielgus - Przewodniczący

2. Andrzej Śpiewak - Z-ca Przewodniczącego

3. Maria Brincken - Skarbnik

4. Andrzej Burnat - Sekretarz

5. Tomasz Ludwiński - Członek Prezydium

Pozostali Członkowie Rady Krajowego Sekretariatu :

6. Bartosz Mickiewicz

7. Andrzej Badura

8. Antoni Chełchowski

9. Andrzej Dudzik

10. Mirosław Kamieński

11. Krzysztof Małaszewicz

12. Piotr Mańczyk

13. Daniel Pokuta

14. Wojciech Rupiński

15. Lucyna Walczykowska