Protesty pod wszystkimi Urzędami Wojewódzkimi w kraju, które odbędą się w czwartek, 4 kwietnia, o godz. 15.00 są kolejnym działaniem Solidarności wobec załamania się rozmów z rządem w sprawie podwyżek w całej budżetówce. Domagamy się m.in.:
  • Podwyżek w sferze finansów publicznych,
  • Wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek
  • Odmrożenie wskaźnika naliczania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego (bez tych instrumentów rachunki za prąd wzrosną w przyszłym roku o kilkadziesiąt proc., a zakładom energochłonnym grozi likwidacja),
  • Niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat
Krajowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ Solidarność