Krajowy Sekretariat Służb Publicznych NSZZ "Solidarność" pozytywnie opiniuje komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Przedmiotowa opinia w załączeniu.

Załączniki:
Pobierz plik (Opinia KSSP do ustawy o emeryturach służb mundurowych011.pdf)Opinia KSSP do ustawy o emeryturach służb mundurowych011.pdf[ ]1260 kB2019-02-21 09:56