Panie i Panowie Przewodniczący

Zarządów Regionów NSZZ „Solidarność

Rad Krajowych Sekretariatów Branżowych

- wszyscy -

Dzień dobry.

Miło mi przekazać, że SR Gdańsk-Północ wpisał zmiany w Statucie NSZZ „Solidarność” dokonane podczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Częstochowie, w 2018 roku. Jednolity tekst Statutu znajduje się na stronie internetowej Związku (link poniżej)

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/statutowo-wyborcze/statut/statut

W załączeniu przesyłam skan fragmentu Postanowienia SR w powyższej sprawie.

Serdecznie pozdrawiam

____________________________________________

Katarzyna Mackiewicz

Sekretarz KKW

Zespół Statutowo-Wyborczy KK NSZZ „Solidarność”