Konwent Przewodniczących Zarządów Regionów i Krajowych Sekretariatów Branżowych NSZZ Solidarność przekształcił się w sztab protestacyjno - strajkowy. W najbliższym czasie poinformuje o swoich działaniach, których celem jest realizacja Stanowiska Komisji Krajowej z 11 grudnia 2018r. , w którym Związek zawarł listę postulatów.

Wcześniej odbyło się spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, która w imieniu Rządu odniosła się do postulatów Związku. Zadeklarowała, że w najbliższym czasie poszczególni ministrowie rządu odniosą się pisemnie do Stanowiska Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (protest1.pdf)protest1.pdf[ ]1093 kB2019-01-14 11:55
Pobierz plik (protest2 — kopia.pdf)protest2 — kopia.pdf[ ]1000 kB2019-01-14 11:51