W/w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r.  w sprawie trybu udzielania i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobie ustalania wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń.

Załączniki:
Pobierz plik (Związki zawodow_zwolnienia od pracy.pdf)Związki zawodow_zwolnienia od pracy.pdf[ ]261 kB2018-12-19 08:22