W załączeniu Stanowisko Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" nr 15/19  ws. 39.  rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.