logo
top

Temat
2007-06-20
20.06.2007r
Komunikat

W imieniu Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wzięli udział we wczorajszej manifestacji w Warszawie za solidarną postawę i wsparcie.
Nasza obecność na manifestacji organizowanej przez OZZPiP miała na celu spotkanie z Premierem i przekazanie mu petycji z postulatami.
Wszyscy, którzy brali udział w manifestacji widzieli jej przebieg – do godziny 15-tej miała ona chara pokaż więcej


Temat
2007-06-13
Warszawa 13.06.2007r.

Komunikat
Po spotkaniu Prezydium Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia

1.Prezydium Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia omówiło przesłany w dniu12.czerwca 2007r kolejny [trzeci] projekt zmiany ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.
Przypominamy, ze ustawa ta na mocy, której nastąpił od 01.10.2006 wzrost wynagrodzeń wygasa z dniem 31.12.2007r.
Rada Sekcji Krajowej podjęła, więc działania mające na celu zagwarantowanie uzyskanych podwyżek również w latach następnych, szczególnie w stosunku do tych osób, które ten wzrost wynagrodzeń otrzymały w postaci okresowego dodatku

2.Wobec przedłużających się negocjacji z przedstawicielami strony rządowej i Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przedłużenia obowiązywania ustawy podwyżkowej na rok 2008 i lata następne, Prezydium Rady KSSZ działając w oparciu o uchwały Rady Sekcji postanawia ogłosić z dniem 14 czerwca 2007 r. pogotowie strajkowe dla wszystkich struktur regionalnych należących do Krajowej Sekcji Służby Zdrowia.
Zwracamy się do wszystkich naszych struktur o wszczynanie procedur sporów zbiorowych [ w wypadku gdy działania takie nie zostały jeszcze podjęte] oraz oflagowanie budynków i siedzib organizacji związkowych służby zdrowia.
Prezydium Rady Sekcji zwróci się do Rady Sekretariatu o pilne zbadanie możliwości prawnych i ewentualnie wystąpienie do Prezydium Komisji Krajowej o wyrażenie zgody na rozpoczęcie sporu zbiorowego z Rządem.
O dalszych działaniach będziemy niezwłocznie informować, jak również o wynikach prowadzonych negocjacji z Rządem.
Informujemy, że mające się odbyć w dniu dzisiejszym spotkanie negocjacyjne zostało przełożone przez stronę rządową bezterminowo.

3.Manifestacja środowisk medycznych w Warszawie w dniu 19.06.2007r..
Jedynym organizatorem tej akcji jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.
Zbiórka od godziny 11 na Placu Zamkowym-przemarsz Traktem Królewskim pod Sejm i Urząd Rady Ministrów. Prosimy o liczny udział. Bliższych informacji i kwestii technicznych(parking autokarów) udziela sekretariat tel. (022-6321481)






Temat
2007-05-30
30.05.2007r.

STANOWISKO RADY KRAJOWEJ SEKCJI SŁUZBY ZDROWIA I KONWENTU PRZEWODNICZACYCH NSZZ „SOLIDARNOŚC”

Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Konwent Przewodniczących NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” na spotkaniu w dniu 30. 05.2007r oceniły aktualną sytuację w ochronie zdrowia oraz propozycje strony rządowej przedstawione przez Premiera Gosiewskiego.
Rada Sekcji domaga się od Rządu i Parlamentu ustawowego zapewnienia kroczącego wzrostu wynagrod pokaż więcej


Temat
2007-05-29
29.05.2007r
Wczoraj wieczorem odbyło sie kolejne spotkanie przedstawicieli "Solidarności" i pozostałych
związków zawodowych, w tym OZZL z Premierem Gosiewskim. Do przedstawionych propozycji zgłoszono
uwagi oraz żądania doszczegółowienie i podanie terminów realizacji tych zapisów.
Przedstawiciele "S" w sposób szczególny domagają sie przedłużenia Ustawy z dnia 22-lipca dot.
płac oraz ustawowego zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń w latach następnych.
pokaż więcej


Temat
2007-05-26
26.05.2007r
Wczoraj odbyło sie spotkanie strony związkowej z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ. Po kilku
minutach zwiazkowcy z OZZL wyszli ze spotkania.
Ministerstwo przedstawiło propozycje w zakresie min wynagrodzeń na rok 2008. Wobec mało
konkretnych deklaracji przedstawiciele związków zawodowych zażądali pisemnych gwarancji i
spotkania z Premierem. Od godziny 16 w URM po kilku godzinach negocjacji Premier Gosiewski
przedstawił propozycje dot pokaż więcej


Temat
2007-05-18
18.05.2007r
Z ostatniej chwili :

Po wczorajszym wspólnym posiedzeniu Rad Sekcji i Sekretariatu, w dniu dzisiejszym spotkanie Premiera Jarosława Kaczyńskiego, Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi i Sekretarza Stanu Bolesława Piechy z 4 związkami zawodowymi, na którym ustalono iż:
- ustawa o przekazaniu środków na wzrost wynagrodzeń [zwana ,,Wedlowską” bo uchwalona 22 lipca] będzie nowelizowana zarówno w części dotyczącej czasu obowiązywania pokaż więcej


Temat
2007-05-17

17.05.2007r.Warszawa

Komunikat
Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia

W czwartek 17 maja odbyło się w Warszawie wspólne posiedzenie Rad Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia z udziałem Przewodniczącego KK kol. Janusza Śniadka. Po wysłuchaniu sprawozdania z bieżących działań Sekretariatu [M.Ochman], Przewodniczący Sekcji Krajowych zapoznali zebranych z aktualnymi problemami dotyczącymi ich Sekcji. Po przedstawieniu pokaż więcej


Temat
2007-03-01
01.03.2007r
Wczoraj w Ministerstwie Zdrowia podpisano porozumienie pomiędzy Sekcja Krajową Sanepidu a
Ministerstwem Zdrowia. Tekst Poniżej:
Strony porozumienia ustalają co następuje:

1. W terminie do dnia 31 maja 2007 roku zostanie opracowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych – w części dotyczącej jasnego określenia struktur organi pokaż więcej


Temat
2007-02-14
14.02.2007r
Zgodnie z ustaleniami na Konwencie Przewodniczących i Radzie SOZ w dniu 09.02.2007r
podpisano kierunkowe porozumienie w Ministerstwie Zdrowia, niezbędne do naprawy systemu ochrony
zdrowia.Tekst poniżej:
Porozumienie
Dotyczące realizacji postulatów zgłaszanych przez Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ,,Solidarność”
W dniu 14 lutego 2007 r. Strony reprezentujące:
I. Ministerstwo Zdrowia reprez pokaż więcej


Temat
2007-02-09
09.02.2007r
KOMUNIKAT
Spotkanie w dniu dzisiejszym Konwentu Przewodniczących Regionalnych Sekcji Służby Zdrowia i Rady
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” spowodowane było napięta sytuacją w szpitalach
jaka powstała po :
-orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego umożliwiającego komornikom zajmowanie pieniędzy placówkom
medycznym.,
-deklaracji Ministra Zdrowia o przeznaczeniu pokaż więcej



Plakat



Kalendarz

Kwiecień 2021
PnWtSrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
bottom