logo
top

Temat
2007-06-20
20.06.2007r
Komunikat

W imieniu Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy wzięli udział we wczorajszej manifestacji w Warszawie za solidarną postawę i wsparcie.
Nasza obecność na manifestacji organizowanej przez OZZPiP miała na celu spotkanie z Premierem i przekazanie mu petycji z postulatami.
Wszyscy, którzy brali udział w manifestacji widzieli jej przebieg – do godziny 15-tej miała ona chara pokaż więcej


Temat
2007-06-13
Warszawa 13.06.2007r.

Komunikat
Po spotkaniu Prezydium Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia

1.Prezydium Rady Krajowej Sekcji Służby Zdrowia omówiło przesłany w dniu12.czerwca 2007r kolejny [trzeci] projekt zmiany ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń.
Przypominamy, ze ustawa ta na mocy, której nastąpił od 01.10.2006 wzrost wynagrodzeń wygasa z dniem 31.12.2007r.
Rada Sekcji Krajowej podjęła, więc działa pokaż więcej


Temat
2007-05-30
30.05.2007r.

STANOWISKO RADY KRAJOWEJ SEKCJI SŁUZBY ZDROWIA I KONWENTU PRZEWODNICZACYCH NSZZ „SOLIDARNOŚC”

Rada Krajowej Sekcji Służby Zdrowia i Konwent Przewodniczących NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” na spotkaniu w dniu 30. 05.2007r oceniły aktualną sytuację w ochronie zdrowia oraz propozycje strony rządowej przedstawione przez Premiera Gosiewskiego.
Rada Sekcji domaga się od Rządu i Parlamentu ustawowego zapewnienia kroczącego wzrostu wynagrod pokaż więcej


Temat
2007-05-29
29.05.2007r
Wczoraj wieczorem odbyło sie kolejne spotkanie przedstawicieli "Solidarności" i pozostałych
związków zawodowych, w tym OZZL z Premierem Gosiewskim. Do przedstawionych propozycji zgłoszono
uwagi oraz żądania doszczegółowienie i podanie terminów realizacji tych zapisów.
Przedstawiciele "S" w sposób szczególny domagają sie przedłużenia Ustawy z dnia 22-lipca dot.
płac oraz ustawowego zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń w latach następnych.
pokaż więcej


Temat
2007-05-26
26.05.2007r
Wczoraj odbyło sie spotkanie strony związkowej z Ministrem Zdrowia i Prezesem NFZ. Po kilku
minutach zwiazkowcy z OZZL wyszli ze spotkania.
Ministerstwo przedstawiło propozycje w zakresie min wynagrodzeń na rok 2008. Wobec mało
konkretnych deklaracji przedstawiciele związków zawodowych zażądali pisemnych gwarancji i
spotkania z Premierem. Od godziny 16 w URM po kilku godzinach negocjacji Premier Gosiewski
przedstawił propozycje dot pokaż więcej


Temat
2007-05-18
18.05.2007r
Z ostatniej chwili :

Po wczorajszym wspólnym posiedzeniu Rad Sekcji i Sekretariatu, w dniu dzisiejszym spotkanie Premiera Jarosława Kaczyńskiego, Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi i Sekretarza Stanu Bolesława Piechy z 4 związkami zawodowymi, na którym ustalono iż:
- ustawa o przekazaniu środków na wzrost wynagrodzeń [zwana ,,Wedlowską” bo uchwalona 22 lipca] będzie nowelizowana zarówno w części dotyczącej czasu obowiązywania pokaż więcej


Temat
2007-05-17

17.05.2007r.Warszawa

Komunikat
Rady Sekretariatu Ochrony Zdrowia

W czwartek 17 maja odbyło się w Warszawie wspólne posiedzenie Rad Sekretariatu Ochrony Zdrowia i Krajowej Sekcji Służby Zdrowia z udziałem Przewodniczącego KK kol. Janusza Śniadka. Po wysłuchaniu sprawozdania z bieżących działań Sekretariatu [M.Ochman], Przewodniczący Sekcji Krajowych zapoznali zebranych z aktualnymi problemami dotyczącymi ich Sekcji. Po przedstawieniu pokaż więcej


Temat
2007-03-01
01.03.2007r
Wczoraj w Ministerstwie Zdrowia podpisano porozumienie pomiędzy Sekcja Krajową Sanepidu a
Ministerstwem Zdrowia. Tekst Poniżej:
Strony porozumienia ustalają co następuje:

1. W terminie do dnia 31 maja 2007 roku zostanie opracowany projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych – w części dotyczącej jasnego określenia struktur organi pokaż więcej


Temat
2007-02-14
14.02.2007r
Zgodnie z ustaleniami na Konwencie Przewodniczących i Radzie SOZ w dniu 09.02.2007r
podpisano kierunkowe porozumienie w Ministerstwie Zdrowia, niezbędne do naprawy systemu ochrony
zdrowia.Tekst poniżej:
Porozumienie
Dotyczące realizacji postulatów zgłaszanych przez Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ,,Solidarność”
W dniu 14 lutego 2007 r. Strony reprezentujące:
I. Ministerstwo Zdrowia reprezentowane przez:
prof. dr hab. med. Zbigniewa Religę – Ministra Zdrowia
II. Komisję Krajową i Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ,,Solidarność” reprezentowany przez:
1. Macieja Jankowskiego – v-ce Przewodniczącego KK
2. Marię Ochman – Przewodniczącą SOZ

W obecności:
dr med. Andrzeja Sośnierza – Prezesa NFZ

Ustalają, co następuje:

1. Przygotowanie ustawowego rozwiązania problemów związanych z zasadami zatrudniania i wynagradzania pracowników wykonujących świadczenia medyczne wymaga opracowania założeń do przedmiotowej ustawy w terminie do końca czerwca br. tak, aby możliwe było jej przyjęcie przez parlament do końca września br.
Do 28 lutego 2007r. należy przyjąć raport Zespołu Międzyresortowego [wraz ze zdaniami odrębnymi] zawierający propozycje rozwiązań w tym zakresie.
W wypadku nie uchwalenia ustawy w zakładanym terminie należy przedłużyć na rok 2008 obowiązywanie ustawy,, o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń”.

2. Tworzeniu tzw. Sieci Szpitali towarzyszyć musi położenie szczególnego nacisku na konieczne przekształcenia placówek zamiast ich likwidacji. Przekształcenia muszą być poprzedzone ustawowymi gwarancjami osłonowymi dla pracowników tych placówek oraz zapewnieniem pacjentom pełnego dostępu do usług medycznych w trakcie przekształceń. Do końca marca br. należy opracować i uzgodnić z partnerami społecznymi projekt stosownej ustawy.

3. W długofalowym procesie wychodzenia z zadłużenia jednostkom ochrony zdrowia pilnie należy zapewnić mechanizm ustawowy, umożliwiający systemową restrukturyzację zobowiązań finansowych. Termin realizacji II kwartał br.

4. Wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych powinno być związane z wdrożeniem jednolitego w kraju rejestru usług medycznych oraz przeprowadzeniu niezbędnych zmian dotyczących naliczania składek za osoby nieubezpieczone oraz za osoby ubezpieczone w KRUS.

5. Koszyk Gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych zgodnie z art.68 Konstytucji RP powinien uwzględniać nie tylko potrzeby zdrowotne obywateli, ale również ich możliwości finansowe w dostępie do usług nie ujętych w Koszyku. Należy pamiętać, iż jedną z największych grup społecznych korzystających z usług medycznych są emeryci i renciści – osoby w większości o ograniczonych możliwościach finansowych, z myślą o takich grupach społecznych należy wypracować mechanizm realnej możliwości korzystania z usług medycznych nie ujętych w Koszyku Gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych.

Strony porozumienia deklarują jednoznaczną konieczność kontynuowania stałego, rzetelnego i uczciwego dialogu społecznego. Jednocześnie uznają za niezbędnie pilne spotkanie stron z Premierem RP oraz Ministrem Finansów w celu uzyskania aprobaty dla sposobu i terminów realizacji niniejszego Porozumienia.

Porozumienie podpisuje się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.


Porozumienie podpisują strony reprezentujące:

I. Minister Zdrowia ......................................................


II. KK i SOZ NSZZ „Solidarność” 1. ......................................................

2. ......................................................


Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia ......................................................


Temat
2007-02-09
09.02.2007r
KOMUNIKAT
Spotkanie w dniu dzisiejszym Konwentu Przewodniczących Regionalnych Sekcji Służby Zdrowia i Rady
Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” spowodowane było napięta sytuacją w szpitalach
jaka powstała po :
-orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego umożliwiającego komornikom zajmowanie pieniędzy placówkom
medycznym.,
-deklaracji Ministra Zdrowia o przeznaczeniu pokaż więcejPlakatKalendarz

Kwiecień 2021
PnWtSrCzPtSbNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
bottom